Ook Artsen Zonder Grenzen weigert de nieuwe Italiaanse gedragscode voor ngo’s te ondertekenen. Dat verklaart de ngo in een mededeling. Normaal gezien zouden zij nu geweigerd mogen worden in Italiaanse havens, al valt het af te wachten of dit effectief gebeurt.

De gedragscode kwam er nadat Italië eind juni aan de noodrem trok. Het land dreigde ermee alle havens te sluiten voor schepen van ngo’s die vluchtelingen naar Italië vervoeren. Uiteindelijk kwam het land met deze gedragscode naar voren. Drie ngo’s gaan met de tekst akkoord. Vijf anderen, waaronder Artsen Zonder Grenzen, weigerden te tekenen.

Artsen Zonder Grenzen weigert te tekenen

In de verklaring laat Artsen Zonder Grenzen weten dat het het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken formeel heeft ingelicht over hun beslissing. De ngo laat weten dat het veel van de voorzieningen in de tekst respecteert, maar dat andere punten hun ‘reddingsoperaties’ te veel zouden hinderen.

De organisatie kan zich vooral niet vinden in de aanwezigheid van politie aan boord van de schepen. Ook het registreren van hun handelingen ligt moeilijk voor hen. AZG argumenteert dat dit hun onafhankelijkheid om te opereren in het gedrang zou brengen.

Ook het voorstel in de tekst dat zegt dat reddingsschepen de migranten meteen terug naar een veilige haven moeten vervoeren, in plaats van hen over te brengen naar andere schepen, ligt moeilijk voor AZG. Volgens hen zal het constant terugvaren van de schepen naar de havens leiden tot een vermindering van schepen in de reddingszones. Dit zou volgens de ngo op zijn beurt weer leiden tot een grote hoeveel verdrinkingen.

Naast Artsen Zonder Grenzen weigerden nog een vijftal ngo’s de tekst te ondertekenen. Het gaat om de Duitse organisaties Jugend Rettet, Sea-Watch en Sea-Eye. Ook het Franse SOS Mediterrané weigerde te tekenen. Drie organisaties tekenden wel, het gaat om Migrant Offshore Aid Station, Proactiva Open Arms en Save the Children. Die laatste organisatie laat weten dat het al het merendeel van de voorgestelde regels handhaaft en dat dit hun werk niet hindert.

Aanzuigeffect

De maatregelen komen er nadat Italië onder zware druk kwam te staan na de toevloed van migranten. Het land trok aan de noodrem en verklaarde dat, als er niets zou gedaan worden aan het probleem, het zijn havens zou sluiten voor de schepen van de ngo’s.

De ngo’s kregen al vaker het verwijt een onderdeel te zijn van het probleem. Zo zouden zij de mensensmokkel in de hand werken door als taxi naar Europa te fungeren. Daarnaast creëert deze praktijk een aanzuigeffect voor migranten. Volgens de Italiaanse kustwacht brachten de ngo’s in 2014 slechts 1 procent van de migranten naar de Italië, dit jaar staan zij in voor één derde van de aangekomen migranten.

Italië kwam daarop met deze tekst naar voren, die zo’n twaalf punten bevat. De ngo’s die weigerden te onderteken zouden zichzelf volgens het ministerie buiten het georganiseerde systeem van zeereddingen stellen, met alle concrete gevolgen van dien. Wat deze gevolgen precies zullen zijn is nog niet duidelijk. Intussen mogen Italiaanse schepen ook binnen Libische territoriale wateren opereren tegen mensensmokkelaars.