PS-voorzitter Elio Di Rupo kreeg al stevige kritiek op de ideeën die in zijn boek staan. De burgemeester van Leuven, Louis Tobback (sp.a), springt echter in de bres voor Di Rupo zijn voorstellen. Ook hekelt hij de kritiek van sp.a-voorzitter John Crombez op Di Rupo. “Ik denk dat men de pedalen kwijt is”, stelt Tobback hierover in een interview met Het Laatste Nieuws.

Zowel Tobback als Di Rupo hebben er een woelige periode opzitten. Twee weken geleden bleek immers dat vader Tobback zijn burgemeesterswedde aanvult met een parlementair pensioen. Di Rupo kreeg dan weer forse kritiek op de uiterst linkse voorstellen die hij in zijn boek “Nouvelles conquêtes” formuleerde.

Aanval op Crombez

Niet enkel de rechterzijde van het politieke spectrum reageerde alles behalve enthousiast op de voorstellen van Di Rupo, ook sp.a-voorzitter John Crombez had hier kritiek op. “De maatschappij die ik in mijn eigen boek voor ogen heb, is een andere dan die van Di Rupo. De recepten die hij voorstelt, wijken sterk af van de onze. Dat het verschil tussen de PS en de SP.A groot is? Het zal wel, zeker: wij zijn twee verschillende partijen”, liet hij optekenen in Het Laatste Nieuws.

Tobback is het niet eens met Crombez zijn stellingname. “Blijkbaar zijn we het niet eens met wat Di Rupo voorstelt. [Verbaast] mij dat? [Mij] verbaast niets meer. Ik denk gewoon dat men de pedalen kwijt is.” De standpunten van Di Rupo zijn volgens Tobback helemaal niet zo drastisch. “Op het einde van mijn voorzitterschap, in 1998, zou er op Vlaamse socialistische banken spontaan applaus zijn gekomen voor wat Elio Di Rupo voorstelt”, betoogt hij.

“Gebrainwasht”

“De reacties op het boek van Di Rupo wijzen op een rechtse hysterie, hier en daar zelfs ter linkerzijde”, stelt de oudgediende. “Zo ver zijn we heen dat als je zoals hij vindt dat mensen een inkomen moeten hebben dat net boven de armoedegrens ligt, dat je dan een archaïsche, hopeloos voorbijgestreefde socialist heet te zijn.” 

“Als ik dat boek diagonaal doorneem, dan zie ik echt niet in wat er twintig, zelfs tien jaar geleden aanleiding zou zijn geweest voor zoveel verontwaardiging. ‘Onbetaalbaar! Waanzin! Fictie!’ Ik kan daar alleen uit besluiten dat men gebrainwasht is. ‘Zuurstof voor onze bedrijven!’ ‘We gaan onze concurrentiekracht toch niet weer te grabbel gooien?’ Dat soort zever. Wat een flauwekul. Wat staat er in het boek van Di Rupo dat voor socialisten moeilijk ligt?”

“Al dat gedoe over het aantal mandaten”

Door schandalen zoals Samusocial en Publifin werd de PS van de troon gestoten in Wallonië. Coalitiepartner cdH zette de PS uit de Waalse regering en ook sp.a-voorzitter John Crombez wil om “hygiënische redenen” niets meer met de partij te maken hebben. Het doel: proper zijn. Tobback heeft hier begrip voor maar vraagt zich af wat de partij daarmee tracht te bereiken.

“Al dat gedoe over het aantal mandaten, over vergoedingen en over dat loonplafond van 6.600 euro netto voor sp.a-politici, dat is een discussie die je, als je recent aan de macht bent geweest, onmogelijk kunt winnen als sp.a. Waarom leggen we daar dan de nadruk op?”

Nieuwlichterij wil hij de focus op politieke zuiverheid niet noemen. Integendeel volgens Tobback is “dat […] zo oud als de straat. Net zoals de discussie over cumul en decumul. Daar pijnigen wij als sp.a alleen onszelf mee. Pas als je voor elk politiek mandaat naar nul euro gaat, naar helemaal onvergoed en gratis, zal het voor de mensen goed zijn”.

2 REACTIES

  1. Laten we ere geven aan wie ere toekomt, en erkennen dat Toebback senior nooit ofte nimmer de pedalen is kwijt geraakt. Ook al had het er soms de schijn van. Het was toch Toebback senior die gezworen had het vege lijf voor een aanstormende HST te werpen (TGV voor de francofielen), of niet soms?
    Maar neen, deze senior maakt nog steeds niet enkel Leuven maar de hele politieke agenda onveilig. Kortom, hij is noch het vege lijf noch de pedalen kwijt geraakt.
    Dat de Leuvenaren deze opportunist en platte populist tot burgemeester hebben gekozen strekt hun niet tot eer. Gelukkig maar krijgen ze binnen zowat een jaartje de mogelijkheid deze vergissing recht te zetten. Middels het redureren tot minipartij van de $Pa.

  2. Louis Tobback heeft het blijkbaar niet voor John Crombez. John was niet zijn kandidaat voorzitter en zoiets weegt bij een politieke dynastie zeker? Dus maar een scud afvuren in de rechts liberale regeringskrant “Het Laatste Nieuws” om proberen tweedracht te zaaien in het Volkshuis. De belangen van de partij…daar ligt een kaviaar-socialist die zijn parlementair pensioen cumuleert door bij te klussen als burgemeester niet van wakker. Hoe luidt het socialistisch volkslied ook weer…Juist, “Vrolijke vrienden, vrolijke vrienden dan zijn wij !”