Het VN-Migratieagentschap (IOM) heeft sinds 9 augustus geen melding meer binnen gekregen van omgekomen migranten in de Middellandse Zee. Daarmee lijkt de aanpak van de mensensmokkel door Italië en Libië nogmaals haar doeltreffendheid te bewijzen.

Het totaal aantal migrantendoden in de Middellandse Zee van dit jaar is de afgelopen 21 dagen dus niet meer gestegen. Er werden in heel augustus maar 19 doden in de regio geteld, een lager aantal dan de 62 in augustus van vorig jaar en nog veel lager dan de 689 in augustus van 2015.

Sterk optreden Libische kustwacht

In 2017 kwamen tot nu toe 121.517 migranten Europa binnen over zee. Dat zijn er meer dan de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen waren dat er 272.612.

De terugval situeert zich vooral in de veranderde situatie in Libië en Italië. Met Italiaanse steun treedt de Libische kustwacht in het gebied zeer sterk op tegen mensensmokkelaars. Gisteren liet de Libische kustwacht nog weten dat het in twee dagen tijd bijna 700 migranten heeft tegengehouden. 

Vorige maand was dit optreden ook al in de cijfers merkbaar. In juli kwamen er 11.459 migranten in Italië aan vanuit Libië. Ongeveer de helft minder dan de 23.524 die het land dit jaar in juni bereikten, of de 23.522 die in Italië aankwamen in juli vorig jaar. De zomermaanden waren de laatste jaren steeds een piekperiode voor mensensmokkelaars in de Middellandse Zee.

Dalende tol in mensenlevens

Deze cijfers zijn een opsteker voor zij die een kordate aanpak van de migratiecrisis bepleiten. Het gezamenlijke optreden van Italië en Libië lijkt dus niet alleen het aantal oversteekpogingen te doen dalen. Ook de tol aan mensenlevens wordt op deze manier sterk teruggedrongen.

Maandag noemde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in Terzake samenwerkingen met Afrikaanse landen zoals Libië nog noodzakelijk om de migratiecrisis op te lossen.

Hoewel hij de cijfers aan zijn kant heeft is niet iedereen het met hem eens. In hetzelfde programma stelde Bogdan Vanden Berghe, directeur van de ngo 11.11.11., dat zulke “regimes” versterken enkel maar zal leiden tot meer vluchtelingen.

1 REACTIE