Volgens de financiële dienst van het Oostenrijkse parlement vallen de kosten voor de vluchtelingenopvang hoger uit dan verwacht. Er was eerst begroot op een totale kost van 1,7 miljard euro, maar intussen steeg dit al naar 2 miljard.

De discrepantie komt er onder andere doordat bepaalde kosten niet werden opgenomen in de initiële begroting. Het gaat dan onder meer om de inzet van het leger, gerechtskosten en familiale steun (waaronder kindergeld). Van de vluchtelingen die asiel kregen toegekend, zit drie kwart dan ook in de werkloosheidssteun, hetgeen voor een meerkost van 434 miljoen euro zorgt (een verdubbeling sinds 2015).

De opvangkosten in Oostenrijk van vluchtelingen sinds 2014.
Afbeelding: Der Standard. De opvangkosten in Oostenrijk van vluchtelingen sinds 2014.

Maar andere instellingen zijn zelfs nog pessimistischer. Het financiële adviesorgaan Fiskalrat verwacht dat de kosten onderschat worden en dat in 2018 de werkloosheidssteun voor vluchtelingen verder zelfs zal stijgen tot 900 miljoen euro.

Ook bij ons stijgen de sociale kosten van asielzoekers tegen de verwachtingen en begrotingen in. Eind 2016 bleek dat de Belgische leeflonen uitgegeven in 2015 aan erkende vluchtelingen vijf maal zo hoog lagen dan aanvankelijk gedacht, namelijk 102 miljoen euro in plaats van 22 miljoen. En in juli bleek dat in 2016 deze cijfers nog werden overschreden. Volgens cijfers van Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) zou de kost van leeflonen aan vluchtelingen alleen al vorig jaar 188 miljoen euro bereikt hebben.

2 REACTIES

  1. Zoiets zou ieder Europees land in acht moeten nemen, het zal geld, veel geld kosten om al die vluchtelingen te herbergen, eten te geven , geld toe te stoppen tot in de eeuwigheid, want hen is vertelt dat je hier niet moet werken om te leven want al die regeringen hebben veel medelijden met de illegale vluchtelingen, zo dus is je broodje gebakken als vluchteling, en als nog geld te kort komt dan kan in je in de criminaliteit stappen, het brengt goed op.