“De kloof tussen gewone burgers en de politieke elite valt niet meer te ontkennen.” Dat schrijft Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam in een opiniestuk dat verscheen in het Nederlandse opiniemagazine OpinieZ. “Politici zitten op zetels die zij aan hun kiezers te danken hebben. Toch hebben ze geen idee van de impact van hun beslissingen op het dagelijkse leven van diezelfde kiezers”, aldus Hoogwerf.

De lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam volgt sinds haar bestaan de lijn van wijlen Pim Fortuyn. Volgens Hoogwerf is er in de vijftien jaar na de moord op Pim Fortuyn veel veranderd, maar weinig zaken die de samenleving ten goede gekomen zijn. Hoogwerf: “De multiculturele samenleving is mislukt, degelijke zorg wordt ontmanteld, de stroom aan asielzoekers drukt steeds zwaarder op de verzorgingsstaat en er wordt bezuinigd op defensie en politie waardoor aangifte doen nauwelijks zin lijkt te hebben.”

Laksheid

Hoogwerf vindt dat de politieke elite te weinig doet om de Nederlandse bevolking te beschermen. “De politieke elite is vooral bezig met het obsessief streven naar diversiteit en het introduceren van politiek-correcte ‘newspeak'”, schrijft Hoogwerf.

“Terwijl in het Verenigd Koninkrijk paspoorten van jihadbruidjes worden afgenomen, laten wij ze, hooguit met een enkelband, vrij rondlopen”, gaat Hoogwerf verder. Het aanpakken van islamitisch terreur lijkt volgens Hoogwerf ook op de formatietafel van de toekomstige Nederlandse regering geen prioriteit te hebben.

Dam tegen islamisering

Om de kloof te dichten is volgens Hoogwerf een dam nodig tegen islamisering, radicalisering en terreur. “We mogen niet langer tolereren dat onze vrijheden en onze rechtstaat wordt benut door zij die deze willen opblazen in de meest letterlijke zin van het woord”, klinkt het.

Om te vermijden dat onze rechtstaat en onze vrijheden worden aangevallen, stelt Hoogwerf enkele maatregelen voor. Ze wil dat moskeeën worden gesloten waar haat gepredikt wordt en ze wil geen mededogen voor jihadisten die na de ineenstorting van Islamitische Staat spijt hebben van hun daden. “Ontvang hen niet met open armen maar met gesloten grenzen”, stelt Hoogwerf.

1 REACTIE

  1. Is dit verder onze toekomst ? Laffe politiekers, krompraters , angsthazen.
    Ze weten dat het merendeel van het plebs dom en niet geintereseerd is.

  2. En ZEKER tussen de Economische Productieve Belastingbetalende Burger en de met sossenrode partijkaart destijds politiek-benoemde LOGE Magistratuur die met “le Gouvernement de Juges” , democratisch gestemde wetgeving politiek-correct openrekken, verkloten en intentioneel autochtonofoob en allochtonofiel interpreteren !

  3. waarom doen wij daar niets aan in het stemhokje ?. Soms zijn het zelfs de NIET-STEMMERS die het meest kritiek hebben op het beleid

  4. Een domme, luie profiteur heeft nu eenmaal evenveel stemrecht als een verstandige, werkzame en eerlijke werker. Onze beroepspolitiekers, vooral die van linkse signatuur hebben heel goed begrepen dat het gemakkelijker is aan de stem te geraken van die eerste categorie. De meeste daarvan weten zelfs niet wie b.v. onze ministers zijn van buitenlandse zaken, van justitie, van onderwijs, van leefmilieu…, en wat de bevoegdheden zijn van de federale regering versus de gewestelijke, enz. Met de import van achterlijke exoten met een laag i.q. gaat het maar moeilijk veranderen. Daarom zijn linkse beroepspolitiekers die import zo genegen.