Ook na 2025 zal kernenergie nog een deel moeten uitmaken van onze energiebevoorrading. Dat stelt de bedrijvenkoepel VBO. De koepel roept op tot meer realisme met betrekking tot de timing van de kernuitstap in 2025. Dit na het publiceren van een studienota. Maar “de toekomst is hernieuwbaar”, zo reageert Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) afwijzend op de oproep van de VBO.

De Belgische overheid wil een volledige kernuitstap realiseren in 2025. Maar de VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) ziet dat weinig zitten. “Als we tegelijk de bevoorradingszekerheid willen garanderen en de prijs onder controle houden, moeten we misschien overwegen om twee kernreactoren ook na 2025 open te houden , zo vertelt VBO-bestuurder Pieter Timmermans aan De Standaard.

Geen kerncentrales na 2025? Niet realistisch

“Gaan wij bruinkool uit Duitsland of kernenergie uit Frankrijk importeren?”, vraagt Timmermans zich verder af op Radio 1. “Dat kan niet de bedoeling zijn”. De VBO gelooft niet dat het realistisch is dat er voldoende alternatieve energievoorziening zal zijn tegen 2025 om zonder al te zware importnood te voorzien in onze energiebehoeften.

Timmermans erkent wel dat die boodschap politiek gevoelig ligt en “onze prioriteiten moeten uitgaan naar het uitbouwen van een hernieuwbaar, efficiënt en innovatief energienetwerk”. Toch wijst de bedrijvenkoepel erop dat analyses uitwijzen dat het moeilijk is om België zonder kerncentrales van energie te voorzien. Onderzoek van het bureau EnergyVille ontblootte begin dit jaar dat de productiekosten voor elektriciteit zouden verdubbelen en de prijzen voor de consumenten dus ook sterk zou stijgen. Daarbij zou ook de CO2-uitstoot substantieel toenemen samen met onze importafhankelijkheid.

In de nota waaraan de VBO een jaar en half werkte, pleiten de bedrijven echter niet voor een kernbehoud op lange termijn, maar wel voor meer realisme inzake de timing.

Tommelein weigerachtig maar “gecharmeerd”

Tommelein liet enkele weken geleden al uitschijnen dat ook hij weinig gelooft in de haalbaarheid van de deadline in 2025. “Er is in kerncentrales geïnvesteerd en die investeringen moeten redeneren”, zo zei Tommelein in juli aan De Tijd. “Zie het als met een auto: daar blijf je toch ook mee rijden zolang je die kunt gebruiken?” Ook de energiespecialisten van regeringspartij N-VA Andries Gryffroy en Bert Wollants noemden de sluitingsplannen al “bijna hopeloos”.

Toch reageert Tommelein nu resoluut en ondubbelzinnig. “Kernenergie past voor mij niet in de energiemix van de toekomst. De toekomst is hernieuwbaar”. Tegelijk wil de minister wel luisteren naar bekommernissen rond de bevoorradingszekerheid. Zo is de liberaal naar eigen zeggen “gecharmeerd door de keuze van de Zwitsers om enkele kerncentrales langer op te houden zolang ze veilig zijn”.

Ook verwijt Tommelein de bedrijven dat ze zichzelf te weinig pro-actief opstellen. “Ik wacht met veel ongeduld op de voorstellen en actieplannen van de bedrijven om mee de omslag naar hernieuwbare energie te maken. Want er zijn nog héél veel bedrijven in Vlaanderen die op dat vlak ernstige inspanningen kunnen doen”, zo vertelt de minister aan BELGA.

Vlaams Belang steunt VBO

Tevens zijn CD&V en sp.a weinig enthousiast over de demarche van de VBO. “We mogen geen tijd meer verliezen, we moeten ambitie tonen en snel een energiepact sluiten”, zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick. En sp.a-energiespecialisten Karin Temmerman en Rob Beenders laten aan BELGA weten dat “het […] perfect mogelijk is om onze kerncentrales te sluiten én tegelijk op een betaalbare manier de klimaatdoelen te realiseren, zoals onder meer zwart op wit blijkt uit de studie ‘Our Energy Future’ […]”

Het Vlaams Belang steunt echter het VBO. “Het Vlaams Belang pleit al langer voor een tragere kernuitstap, want kernenergie zorgt voor bevoorradingszekerheid”, zo laat Vlaams parlementslid en commissielid voor Energie Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) weten aan SCEPTR. “Zonder kernenergie zal de prijs voor de verbruiker significant verhogen en bij een kernuitstap worden wij nog meer afhankelijk van buitenland. Daar komt dan nog de negatieve impact op de CO2-uitstoot bij”, klinkt het nog in argumentatie gelijkaardig aan die van de VBO.

4 REACTIES

 1. Waarom geen thorium-centrales bouwen zoals ze in India en China al doen? Alle voordelen van klassieke kernenergie maar nauwelijks nadelen. Je mag ook niet vergeten dat er de komende jaren meer elektrische voertuigen zullen bijkomen, die voornamelijk in de avonduren opgeladen zullen worden wat tot een plotse piek in de elektriciteitsconsumptie zal leiden. Hernieuwbaar, goed en wel, maar hoe ga je die pieken opvangen? Hernieuwbare energie is zelf onbetrouwbaar want afhankelijk van de weersomstandigheden (wat doe je op donkere windstille dagen? Wat doe je als op een warme zomerdag door een onweer de complete zonne-energieproductie plots wegvalt tijdens een piekmoment?) Bovendien zit je met het opslagprobleem. Technieken om enorme hoeveelheden megawatts aan elektriciteit op te slaan staan momenteel nog in hun prille kinderschoenen. Ik zou ook graag in een perfecte groene wereld leven waar alle energie hernieuwbaar is maar da’s toch nog niet voor morgen.

 2. Het probleem van de alternatieven is de perceptie dat die zwaar gesubsidieerd worden, terwijl ze nu al plat belast worden.

  Zo hebben zonnecellen dankzij eurocommissaris (en partij genoot van Tommelein) nu al een Europese import taks van 47% aan hun broek, dat is bovenop de 21% BTW.
  Daarna krijg je met zonnecellen een gigantische prosumenten tarief tegen de oren, waardoor zonnecellen enkel nog interessant zijn als je de elektriciteit echt zelf verbruikt. Als je over hebt en op het net zet, moet je defacto stevig betalen om je stroom te mogen weggeven. … en die belastingen zijn voor de investeerders post-investement opgelegd.

  Tja… dat er dan geen animo meer is om in hernieuwbaar te investeren, t’zal wel.
  Maar dat betekend niet dat het niet zou kunnen; Het overkomt me niet vaak dit te moeten zeggen, maar in deze hebben de socialisten gelijk: Het kan wel, maar alles kan natuurlijk ook kapot belast worden.
  Jammer dat Tommelein blijft zeggen dat te toekomst hernieuwbaar is, dat mensen meer moeten investeren, maar er niet bij zegt dat het financieel vooral de staat ten goede moet komen. Zolang de perceptie blijft dat alternatieven nog steeds gesubsidieerd zouden zijn, blijft hij er flink mee wegkomen…

  • Als het over energie gaat luister je toch beter naar ingenieurs dan naar politici (socialistische of andere) hoor. Zolang er geen deftige oplossing is voor het opslagprobleem zal je het met hernieuwbare energie niet redden. Bovendien is België noch voor zonne-energie, noch voor windenergie een geschikt land. Hoe meer wind- en zonne-energie je hier op het net loslaat, hoe meer pieken en dalen je krijgt, die de kans op blackouts vergroten en die door andere, niet-duurzame energiebronnen opgevangen moeten worden. Persoonlijk vind ik Thorium de beste oplossing voor het elektriciteitsvraagstuk. Da’s pas echt groene hernieuwbare energie.