Gisteren sloot Jong Vld zijn vrijheidscongres af. Ondanks dat het vrij wapenbezit het niet haalde, verheven de jonge liberalen het afschaffen van enkele heilige huisjes tot strijdpunt. Het einddoel: de voorstellen onderbouwen en goedkeuring verkrijgen van de moederpartij. 

Sommige voorstellen zullen echter gemakkelijker worden aangenomen dan andere. Zo zal het stijdpunt dat liberale mandatarissen uit intercommunales moeten stappen die niet tot de kerntaken van de overheid behoren, moeilijker te verwezenlijken zijn dan bijvoorbeeld abortus uit de strafwet te halen.

‘Overbodige structuren’

Naast ethisch liberale strijdpunten – zoals voorrechten van het huwelijk laten verdwijnen, genderindifferentie op de identiteitskaart mogelijk maken en abortus uit de strafwet halen – komen de jonge liberalen ook met een hele resem socio-economische strijdpunten. Zo zou anciënniteit niet langer een bepalende factor in de loonvorming mogen zijn en dienen alle monopolies die door wettelijke bepalingen in stand worden gehouden te verdwijnen.

Ook monopolies van “centrale structuren” zoals ziekenfondsen, vakbonden en SABAM – de organisatie die auteursrechten int – moeten verdwijnen. De jonge liberalen willen dat vervangen door de mogelijkheden die de technologische evolutie aanreikt. Concreet denken denken zij aan blockchaintechnologie. Volgens Jong Vld is dit veel efficiënter en ontstaat er een één op één relatie tussen uitkeerder en ontvanger.

Ligt het aan de jonge liberalen, dan verdwijnt ook de kinderbijslag zoals we die nu kennen. Jong Vld wil dat de “miljarden overheidsmiddelen gaan naar infrastructuur -[zoals] kinderopvang en onderwijs – die kinderen alle kansen bieden”. Zij vinden het niet logisch dat “als Neymar hier een kroost [heeft], hij evenveel kindergeld [zou] krijgen als een alleenstaande moeder die de eindjes moeilijk aan mekaar kan knopen”.  De vrijgekomen middelen aan infrastructuur besteden die kinderen alle kansen geeft, is volgens hen dan ook beter dan “enorme sommen geld […] blind [uitgeven] aan kindergeld”.

Politieke vernieuwing

Op hun vrijheidscongres keurden de jonge liberalen twee strijdpunten goed die het debat over de politieke vernieuwing moeten aanzwengelen. Zo willen zij de afschaffing van de lijststem en liberale mandatarissen uit intercommunales weren die niet tot de kerntaken van de overheid behoren.

De jonge liberalen hebben kritiek op de lijststem omdat de volgorde waarin kandidaten zich presenteren hun kansen om verkozen te worden bepaalt. Door kandidaten in een willekeurige volgorde te plaatsten, telt volgens hen de inhoudelijke sterkte van de kandidaten en niet langer zijn of haar plaats op de lijst.

Wat gebeurt er met al deze voorstellen?

In de tijd die nu komt gaat Jong Vld haar strijdpunten verder uitwerken. Tegen november – wanneer de moederpartij haar congres organiseert – stelt men deze voor. Volgens jong Vld-voorzitter Maurits Vande Reyde “gaan [we] zo veel mogelijk medestanders zoeken. Onze voorstellen zullen niet enkel vernieuwend, maar ook inhoudelijk ijzersterk onderbouwd zijn. De eindmeet halen voor alle voorstellen op het congres van de moederpartij is het finale doel.”

1 REACTIE

  1. Ach, ooit was er bij de toenmalige CVP een flamingantische rebel die op de expo van 1958 uitriep: ‘Geef ons wapens!’. Later werd deze brave jongen een echte Tsjeef die als credo het “Unionisme” beleed. Om maar te zeggen dat al die jonge beeldenstormers op tijd en stond ‘politiek volwassen worden’ eens ze zijn ingekapseld in ‘het systeem’.