Vorige week raakte bekend dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bovenop zijn jaarloon van om en bij de 250.000 euro een pensioen van 919 euro bruto ontvangt. Vlaams parlementslid voor N-VA, Lorin Parys, vraagt zich op Twitter af of Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) in hetzelfde bedje ziek is.

Sp.a-voorzitter John Crombez voerde met betrekking tot politieke reinheid al enkele zware maatregelen door. Zo voerden de socialisten onder andere een decumul en een loonplafond in. Ook wenste zij afstand te houden van de – door affaires bevuilde – PS in Brussel. Toen Vlaams Belang bekend maakte dat Bourgeois – naast zijn loon als minister-president – een pensioen van 919 euro bruto opstreek, ontlokte dit bij Rudy Coddens (de Gentse burgemeesterskandidaat voor sp.a) een scherpe reactie. “Inderdaad, bovenop maandelijkse bruto wedde van 21.083 euro ook nog schepenpensioen van bruto 919 euro binnenrijven. Dat is pas graaicultuur”, stelde Coddens op Twitter.

Parys: “Is dat ook graaicultuur?”

Als reactie daarop begon Parys zich vragen te stellen omtrent Tobback. Zo vroeg hij aan Crombez of “we mogen weten of Tobback een parlementair pensioen cumuleert met een burgemeesterswedde? En vult hij jullie cumul register in?”. Nadat hij de vraag nog een keer had herhaald zonder van Crombez een antwoord te krijgen, speelde Parys deze naar Coddens door. “Vindt u dat dan ook (red: in het geval van Tobback) graaicultuur?”, vroeg de N-VA’er aan Coddens.

Nadat ook Coddens niet thuis gaf hekelde Parys verder het gebrekkige mandatenregister van de socialisten. Zo ontbreken er in het geval van Tobback zijn mandaten bij Intermixt, Iverlek en Eandis.

Crombez: “Structurele oplossingen zijn belangrijker”

In een reactie aan SCEPTR liet Crombez weten – net zoals Bart De Wever dat vermoedelijk niet was van Bourgeois – niet op de hoogte te zijn. Wat voor hem belangrijker is dan op individuele politici schieten, is het doorvoeren van enkele structurele ingrepen zodoende dat dergelijke situaties zich niet herhalen. Concreet pleit hij voor een loonplafond voor politici. Ook N-VA pleitte in het verleden – bij monde van voorzitter De Wever – voor een dergelijk plafond. Volgens Crombez geeft de N-VA – wanneer het aankomt op concrete maatregelen – niet thuis. Zo probeerde hij naar eigen zeggen al herhaaldelijk met alle partijvoorzitters samen te zitten om dergelijke praktijken te beëindigen.

Dat het mandatenregister van de socialisten nog onvolledig is, beschouwt Crombez niet als nieuws. In een reactie laat hij weten dat het reglement nog maar een paar weken oud is en de bekendmaking hiervan, zoals aangekondigd, in stappen zou verlopen. De mandaten die al bekend waren, zouden onmiddellijk gepubliceerd worden.

ADVERTENTIE