In een interview met Philippe Mertens van StampMedia stelt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dat hij niet van plan is om essentiële principes te verloochen in ruil voor een regeringsdeelname. Ook stoort hij zich aan “onze mietjesmaatschappij”.

Na de laatste verkiezingsuitslag – die als dramatisch werd gezien voor het Vlaams Belang – maakt de partij opnieuw haar opmars in de peilingen. Zo bleek uit een peiling van Dedicated Research dat het Vlaams Belang van 5,8 procent naar 11,7 procent zou stijgen. In andere peilingen – zoals die van de VRT – behaalt het Vlaams Belang dan weer 7,8 procent. Zelf is Van Grieken hier best tevreden mee, doch “de ballonnetjes die de N-VA soms oplaat om haar rechterflank af te dekken, werken wel, denk ik”.

Migratiestop is essentieel

Het Vlaams Belang hanteert de laatste tijd een nieuwe stijl. Volgens Van Grieken zijn er naast nieuwe mensen en nieuwe thema’s twee belangrijke spelregels. “Eén: we bekampen een politiek systeem, geen individuen. Twee: we kunnen radicaal zijn – er staan vrij radicale standpunten in mijn boek – maar niet marginaal. Ik stoffeer mijn standpunten met argumentatie.”

Op de vraag of hij het cordon sanitaire zou willen doorbreken, stelt de Vlaams Belang-voorzitter dat hij met iedereen praat. Doch hij zou “graag hebben dat het over het programma gaat, over de thema’s en niet over andere zaken. Het cordon sanitaire zit niet langs onze kant op slot. Maar als het niet stopt, dan is het ook maar zo. Dan zal ik ervoor zorgen dat ik een hele goeie oppositiepartij ben en dat ik op die manier onze kiezers goed blijf vertegenwoordigen”, betoogt Van Grieken in een interview met StampMedia.

Van harte zit Van Grieken niet in de oppositiebanken maar naar eigen zeggen is hij “absoluut niet bereid om bepaalde principes te verloochenen of beloftes aan mijn kiezers te breken”. Op de vraag wat bijvoorbeeld die essentiële principes zijn, stelt hij “dat het eindpunt Vlaamse onafhankelijkheid moet zijn. Alle stappen moeten daartoe leiden. En verder is de migratiestop essentieel voor ons”.

‘Mietjesmaatschappij’

Het Vlaams Belang zorgt er nog vaak voor dat anderen aanstoot nemen aan hun ‘harde taal’. Daar wil Van Grieken niet per se iets aan veranderen. Integendeel naar zijn inziens kadert dit “weer volledig in onze mietjesmaatschappij. Een harde mening, is daar al eens iemand dood van gegaan? Nee hoor. Dat is wat je doet in een democratie. Ik schrijf in mijn boek ook twee hoofdstukken over vrijheid van meningsuiting. Van mij mag je alles zeggen, behalve oproepen tot geweld”.

Niet altijd gaat de kritiek op het Vlaams Belang over de inhoud, maar meer over de vorm. Zelf is Van Grieken van mening dat hij enkel over zijn “manier van communiceren [kan] oordelen. Ik vind niet dat die soft is, integendeel. Maar ik heb veel meer een problemen met het discours dat iedereen van alles een slachtoffer zou zijn. Dingen zoals ‘het slachtoffer van een boze tweet’ en heel die onzin, daar doe ik niet aan mee”, is de Vlaams Belang-voorzitter duidelijk in een interview met StampMedia.

12 REACTIES

 1. Ik ben geen VB-stemmer, maar de NVA zit in een gevaarlijk spagaat. Ze kan niet te lang haar Vlaamse principes verloochenen. Vuye & Wouters hebben daar ook al op gewezen, en ze hebben gelijk. We weten echter niet hoe dit naar de toekomst zal evolueren. Misschien draait de NVA bij. Verder is het VB-probleem dat hun standpunten interessant zijn, maar hun uitvoering te hard. En dan lukt het niet. Een migratiestop is bv. niet mogelijk, omdat de eigen autochtone bevolking te weinig kinderen krijgt. We sterven langzaam uit, en zijn dus verplicht om mensen op te nemen. Alleen moeten we meer greep krijgen op wie dat dan wordt …

  • Misschien zouden we dan in plaats van onze eigen mensen te laten uitsterven en het gat opvullen met immigranten acties op poten moeten zetten om onze eigen bevolking weer omhoog te krijgen. En het idee dat we die MOETEN opnemen is ook volledige onzin. Waarom? Japan heeft ook een vergrijzende en dalende bevolking en is toch een van de meest welvarende landen ter wereld zonder haar bevolking te verwisselen. Het is tevens één van de meest ‘rassistische’ (lees patriotistische) landen ter wereld waar zelfs hoog geschoolde westerlingen nooit echt volledig geaccepteerd worden in de maatschappij. Dus welke andere reden buiten liberale ideologie verplicht ons ertoe die hier binnen te nemen?

  • We zijn hier in Vlaanderen al met 570 mensen per km², dit betekent dat we een van de dichts bevolkte gebieden zijn ter wereld. Het is zeer de vraag of we er nog vreemdelingen moeten importeren om deze bevolking op peil te houden. Het is helemaal niet bewezen dat een vermindering van de bevolking nodig moet gepaard gaan met een vermindering van welvaart ; er komt meer plaats, meer levensruimte en mogelijkheden voor meer groen. Zelfs als er een welvaartsrecessie zou ontstaan, dan zal het maar een kleine zijn die te verkiezen valt boven het samenleven met nog meer sharia adepten uit achterlijke culturen. Want dan krijgen we een forse vermindering van ons welZIJN. Onze gevangenissen zitten nu al voor 57% vol met bevolkingsgroepen die maar 7% van de bevolking uitmaken. Zonder dan nog te spreken over lichtere criminelen, die wegens gebrek aan detentiemogelijkheden mogen loslopen en de grote groep misdadigers die men niet heeft kunnen vatten. Daarbij is het veel te dikwijls maar pover gesteld met de arbeidsethiek van die gelukzoekers en hebben we het nog niet over onaanvaardbaar maatschappelijk gedrag. Disproportioneel beroep op onze sociale voorzieningen zoals onze OCMW’s, hangjongeren, dierenmishandeling, toestanden à la femme de la rue, verloedering van onze steden, lange tenen en korte lontjes, en alsmaar meer eisen en voorrechten afdwingen ten nadele van de autochtonen. Nee, laat maar.

   • Ik kan je volgen in je bemerkingen Oscar. Je schrijft zinnige zaken, wat aantoont hoe men in het verleden de democratie heeft geblokkeerd. Bewust geblokkeerd zelfs.

 2. Als N-VA met haar regeringsdeelname één ding bewezen heeft, dan is het wel dat je er nauwelijks iets mee opschiet door braaf aan de Belgische en Europese leiband te blijven lopen. Tijd voor een hardere aanpak dus. Ik hoop dat ze dat bij N-VA zelf eens gaan inzien en er een samenwerking tussen alle Vlaams-nationalisten komt.

  • Ik begrijp — ten dele — je onvrede met betrekking tot de resultaten van de machtsdeelname van N-VA. Maar wat heeft het Vlaams Belang ooit bereikt met haar ‘harde’, i.e. karikaturale retoriek? Ze zijn erin geslaagd de politieke rechterzijde jarenlang te marginaliseren en hebben de facto de politieke linkerzijde verzekerd van de macht.

   De politieke overeenkomsten tussen N-VA en VB zijn bovendien beperkt. Op socio-economisch vlak is het Vlaams Belang eigenlijk een socialistische partij — ze worden alleen als ‘rechts’ of ‘extreemrechts’ gecategoriseerd omdat ze af en toe op straat paraderen met borden waarop ‘harde’ boodschappen prijken als: “Stop de islam!”

   Bewerking / Voor alle duidelijkheid: ik heb geen partijkaart en heb geen enkele affiliatie met een politieke partij.

   • “Wat heeft het Vlaams Belang ooit bereikt met haar ‘harde’, i.e. karikaturale retoriek?” Right back at you: Wat heeft het N-VA bereikt met haar zachte aanpak? Geen van beide kan tot nu toe veel op zijn palmares schrijven. De enige oplossing is volgens mij samen 51% van de stemmen halen en dan samenwerken. Het eerste is nog niet voor morgen, het tweede nog veel minder. Vooral bij N-VA zie ik wat dat betreft veel weerstand. Overigens, “sociaal” is nog iets anders dan “socialistisch”. Hoe sociaal de socialisten zijn hebben we bij Samusocial kunnen zien.

   • Nu dwing je me in de ondankbare rol van apologeet, Jan. Goed dan: de N-VA is erin geslaagd om door deel te nemen aan de macht, te verhinderen dat andere, minder geschikte politici aan de macht komen. Kun je je voorstellen dat we het, in plaats van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken, met een Staatssecretaris Kitir, Kherbache of Almaci zouden moeten stellen?

    Ik ben eigenlijk voorstander van de afschaffing van politieke partijen — men zou kunnen werken met wisselende meerderheden in het parlement, zodat ieder parlementslid conform zijn eigen voorkeuren, en niet op bevel van een partijleider, kan stemmen.

    Het woord ‘sociaal’ wordt misbruikt als het wordt aangewend voor politieke doeleinden. Het zogenaamde ‘sociaal beleid’ infantiliseert de burger, maakt hem afhankelijk van de overheid en ondermijnt zijn zin voor verantwoordelijkheid. Het maakt van de overheid een vaderfiguur en transformeert burgers in makke, volgzame schapen. Helaas zijn hele generaties gewend geraakt aan het idee dat de overheid belangrijke taken in ons leven heeft overgenomen. Meer nog — het wordt toegejuicht. (Ook door N-VA’ers.)

   • Ik geef toe dat een discussie genre “partij A is beter dan partij B” weinig zoden aan de dijk zet. Anderzijds vind ik “met de sossen erbij ipv N-VA was het nog veel erger geweest” nogal een zwak argument. Bovendien hadden zij dan de vreemdelingencrisis mogen oplossen, met waarschijnlijk een nog groter failliet van links, een nog grotere financiële puinhoop en een klinkende overwinning voor de V-partijen in 2019 tot gevolg.Er valt volgens mij wel degelijk iets te zeggen voor een verrottingsstrategie.
    Ik ben er ook niet van overtuigd dat op sociaal gebied een laissez-faireliberalisme de beste aanpak is. Er is niets mis met een goede sociale bescherming, op voorwaarde dat die terechtkomt bij diegene die het echt nodig hebben. Het is daar dat het schoentje knelt: er wordt te weinig gedaan om de profiteurs uit het systeem te filteren, en er worden te veel middelen besteed aan mensen die nooit aan het systeem hebben bijgedragen en dat ook nooit zullen doen. Op die manier wordt de sociale zekerheid één grote Ponziconstructie natuurlijk.

   • Ik vind je ‘verrottingsstrategie’ cynisch en perfide. Volgens die logica zou je op Groen / s.pa stemmen zodat ze in navolging van Zweden honderdduizenden illegale asielzoekers verwelkomen, alleen opdat jouw gewenste partij vervolgens een paar procent meer stemmen haalt bij de volgende verkiezingen. Ik ben niet voldoende misantropisch om te kunnen geloven in een ‘strategie’ die de problematiek voor gewone mensen op catastrofale wijze bestendigt.

    Mijn argumenten tegen onze verzorgingsstaat zijn (1) cultureel: ze ondermijnt de volwassen deugden die cruciaal zijn voor een functionele democratie (zie ook mijn vorige post) en (2) economisch: politici pretenderen ‘sociaal beleid’ te voeren, de gezondheidsindustrie en een grootschalige overheidsbureaucratie hebben een motief om dit systeem zo ver mogelijk uit te bouwen (en zich zodoende te verrijken), de nu levende generaties stemmen op politici die hun ‘sociale bescherming’ garanderen, en de gigantische schulden die hiervan het gevolg zijn, mogen opgehoest worden door toekomstige generaties.

   • Je spaart de grote woorden niet, en bovendien maak je er nu een karikatuur van. Mits overdacht en strategisch toegepast kan een verrottingsstrategie volgens mij wel degelijk resultaten opleveren. En uiteindelijk zijn het toch de resultaten die tellen.
    Ik ben het met je eens met je kritiek op de verzorgingsstaat, er loopt veel mis en de punten die je aanhaalt moeten zeker aangepakt worden, maar we mogen ook het kind niet met het badwater wegsmijten. In een beschaafd land mogen, nee moeten, de echte sukkelaars geholpen worden. Voor een libertarische ieder-voor-zichmaatschappij pas ik.

   • Mijn punt is alleen dat de prijs van een ‘verrottingsstrategie’ hoger ligt dan de mogelijke voordelen op langere termijn. Als België onder leiding van progressieve politici degenereert tot het Griekenland aan de Noordzee met een Zweeds ‘iedereen welkom’ migratiebeleid, moet je niet alleen rekening houden met de politieke consequenties van dat falende beleid, maar ook met de gevolgen ‘op de grond’. Ik heb teveel sympathie voor de ‘gewone’ Vlaming om hem zo’n toestand toe te wensen.

    In een echte beschaving dienen sukkelaars geholpen te worden ongeacht of ze een recht kunnen laten gelden om te worden geholpen. De verzorgingsstaat heeft daarentegen een situatie gecreëerd waarbij iedereen naar de overheid kijkt voor ‘hulp’, zodat ware solidariteit, die eens in een lokale gemeenschap of de familiale kring werd georganiseerd, compleet werd verzwolgen. Daarnaast wordt het woord ‘sukkelaar’ in de huidige omstandigheden zo breed ingevuld dat het voor sommigen een aantrekkelijke existentiële keuze wordt om zich in een positie van afhankelijkheid te nestelen. Zodra ‘sukkelaarschap’ wordt gesubsidieerd, krijg je een situatie waar een bestaan als ‘sukkelaar’ voor heel wat mensen aantrekkelijker wordt dan een bestaan als verantwoordelijke burger. Ik geloof bovenal niet in de mogelijkheid om de verzorgingsstaat te hervormen. Zodra een overheidsbureaucratie te groot is geworden, leidt iedere poging om ze te reduceren tot haar verdere uitdijing.