Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is niet opgezet met de berichtgeving van de klassieke media over de terroristische aanslag in Barcelona. Zo stelt hij in een reactie aan SCEPTR dat de Vlaamse pers […] [weigert] de problemen bij naam te noemen én zeer selectief is in haar berichtgeving”.

Bij een terroristische aanslag in de Spaanse stad Barcelona lieten gisteren dertien mensen het leven – waaronder één landgenote – en raakten honderd mensen gewond. De Vlaamse kranten schreven vooral in de trant van “wat je ook doet, dit kan je niet verhinderen”Zo schreef Bart Eeckhout, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen, dat het feit “dat juist de goed beveiligde Ramblas het droevige toneel van een aanslag kunnen worden, bevestigt dat in deze vrije en open samenleving bijna geen enkele publieke plek helemaal zeker veilig is”.

Contradictie bij de Vlaamse pers

Van Grieken hekelt een dergelijke houding. “Na de zoveelste aanslag in Europa door islamitische terroristen, ontkennen ze weer het licht van de zon. Het nieuws [werd] de afgelopen [jaren] nochtans gedomineerd door islamitische moordaanslagen op onschuldige burgers. Vandaag sloeg ik er onze kranten […] op na en nergens is het woord ‘islam’ gevallen in de berichtgeving over de aanslagen in Catalonië.”

“Als je niet bereid bent om het probleem te benoemen, kan je dit inderdaad niet verhinderen”, analyseert Van Grieken. Ook is hij van mening dat er sprake is van een zekere contradictie ten aanzien van de gebeurtenissen in Charlottesville“Dezelfde mediakanalen, die met zekerheid wisten te vertellen welke ideologie de dode van Charlottesville had veroorzaakt, tasten vandaag blijkbaar volledig in het duister over de ideologie [die] achter [de] 13 doden in Catalonië zit”, betoogt hij.

De Vlaams Belang-voorzitter vraagt zich af “waarom […] de media zich […] bijvoorbeeld niet [de vraag stellen] hoe het komt dat er in pakweg Hongarije, Polen en Japan geen sprake is van zulke aanslagen? De vraag stellen, is ze natuurlijk beantwoorden. En onze opiniërende media willen net dat antwoord niet de wereld insturen.”

Niet meer feitelijk

Het probleem heeft volgens Van Grieken een diepere oorzaak. Zo stelt hij dat “de media in Vlaanderen (en in de rest van West-Europa) […] niet langer […] feitelijk, maar opiniërend van toon [zijn]. De Duitse mediawetenschapper Michael Haller van de universiteit van Leipzig concludeerde onlangs op basis van een studie omtrent de berichtgeving over de vluchtelingencrisis dat journalisten […] in Duitsland [zich] niet gedroegen als kritische waarnemers, maar dat ze de lezers hebben trachten te overtuigen van Merkels Wilkommenskultur. In Vlaanderen lijkt me dat, jammer genoeg, niet anders te zijn.”