De Amerikaanse internetreus kwam in het oog van de storm na een opvallend ontslag aan het begin van deze week. Een werknemer, James Damore klaagde de pensée unique aan die overheerst in het bedrijf en ging zo ver om te stellen dat genderverschillen in tewerkstelling in het bedrijf logisch te verklaren zijn. Conservatieven worden er buiten gekeken door liberale krachten. Hij schreef een uitgebreide en genuanceerde memo bijeen om zijn blik op te zaak mee te geven, maar werd daarop prompt ontslagen. 

De problemen begonnen nadat Damore een uitgebreide tekst had geschreven naar aanleiding van een ‘diversiteitsopleiding’. Het bedrijf zoekt al langer naar meer gekleurde medewerkers. Sinds 2014 gaf Google al 265 miljoen dollar uit om ‘meer diversiteit’ te bekomen, zonder veel succes. De meeste werknemers zijn blanke mannen in het bedrijf.

In zijn nota haalde Damore, zelf afgestudeerd doctor in de biologie van Harvard een reeks van studies en wetenschappelijke feiten aan om te verklaren waarom er zo weinig vrouwen in de tech-industrie tewerkgesteld zijn. Ook wees hij erop dat Google beter zou streven naar echte inhoudelijke diversiteit in plaats van zo veel bezig te zijn met geslacht en ras.

Damore legt uit dat vrouwen niet per se gediscrimineerd worden in de sector, maar vaak andere keuzes maken en psychologische verschillend zijn: “We moeten stoppen met aan te nemen dat verschillen in gender er zijn door seksisme”.

Schandpaal

Hij klaagde ook de bedrijfscultuur aan die heel dwingend zou zijn. “Jammer genoeg is er een cultuur van mensen aan de schandpaal te nagelen en ze als fout af te schilderen indien ze een mening hebben die buiten de ‘echokamer’ ligt”.

Hij wijst erop dat hij niet de enige medewerker van Google is die er zo over denkt. “Ik heb veel berichten gekregen van mensen bij Google die me dankbaar zijn omdat ik die belangrijke zaken naar boven breng, maar het zelf niet durven doen omdat ze bang zijn om daarvoor ontslagen te worden”, aldus Damore. “Dit moet veranderen.”

Damore besloot zijn memo met te zeggen: “Ik hoop dat het duidelijk is dat ik niet zeg dat diversiteit slecht is, dat Google of de maatschappij 100 percent fair zijn, dat we bestaande bias niet moeten wegwerken of dat minderheden hetzelfde zijn als de meerderheid. Mijn punt is dat er intolerantie is voor bepaalde ideeën en feiten die niet bij de heersende ideologie passen […] We moeten mensen als individuen behandelen en niet als lid van een groep (zoals in tribalisme, red.).” Die boodschap werd hem echter niet in dank afgenomen.

De afdeling diversiteit, integriteit en bestuur ‘greep in’ en ontsloeg de werknemer op staande voet. Immers, de tekst “bevorderde foute assumpties over gender“. Google moest verder streven om “open en inclusief te zijn [en] mensen moeten hun verschillende politieke overtuigingen en opinies kunnen delen, maar dat moet binnen het kader van gelijk werk zoals in de gedragscode, het beleid en de anti-discriminatiewetgeving.”

Werknemers niet akkoord

Op die manier krijgt Damore natuurlijk helemaal gelijk volgens critici. Dit wordt versterkt doordat nu blijkt dat linkse activisten binnen Google een zwarte lijst hebben aangelegd van mensen die een ‘verkeerde mening’ hebben.

Ook Damore’s voormalige collega’s zijn niet opgezet met het ontslag. Uit een interne peiling blijkt dat meer dan de helft van de werknemers bij Google tegen de beslissing is. Damore diende al een klacht in tegen het ouderbedrijf, Alphabet Inc., tegen zijn ontslag.

Google-topman Sundar Pichai onderbrak dan prompt zijn vakantie in Afrika en zou 60.000 werknemers donderdag toespreken over diversiteit. Op het laatste moment annuleerde hij echter die meeting uit vrees voor online pesterijen. De namen en vragen van enkele medewerkers zouden online zijn gezet en op internet zouden er allerlei aanvallen worden ingezet. Vooral werknemers die het betoog van Damore hadden gesteund, stelden het slachtoffer te zijn van online pesterijen.

Damore gaf ondertussen ook al enkele interviews aan bekende internetkanalen. Een ervan was aan de erg populaire rechtse internetfilosoof Stephan Molyneux. Een ander interview was aan de eveneens populaire professor Jordan Peterson.

Google zelf ligt ondertussen ook onder vuur door de EU en de Amerikaanse regering omwille van anti-trustwetgeving. In dergelijk klimaat van beschuldigingen rond machtsmisbruik op economisch vlak kan het bedrijf PR over machtsmisbruik op opinievlak dan ook missen als kiespijn.

1 REACTIE

  1. Echt wel een absurde tendens om zo een mensen buiten te bonjouren. Niet alles wat hij zegt klopt, maar heel veel zaken die hij aanhaalt komen zelfs aan bod binnen genderstudies. Hij legt wel te weinig zijn focus op het feit dat de meeste zaken een gevolg zijn van opvoedings- zn socialisatieverschillen (ook wetenschappelijk aangetoond). Hij zit dus zelf ook met een bias (en hij haalt ook effectief aan dat hij inderdaad een bias heeft). Zo een document moet toch net voor google een kans zijn om het debat aan te gaan, te erkennen dat hij gelijk heeft over een aantal punten en de punten waarin hij geen gelijk heeft te bespreken (ipv ontslag). Je komt pas tot een goed diversiteitsbeleid als je verschillende standpunten met elkaar laat integreren. Niet door inderdaad een rechtse of linkse bias door te drukken. Jammer Google.

  2. Ik herinner me dat men de 68-ers destijds alle vrijheid van meningsuiting gaf. Hoe vulgair en hoe provocerend ze ook waren, het moest kunnen. De vrijheid van meningsuiting ging boven alles. Toen vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie op bezoek kwamen, werden zelfs action painters getoond die onze samenleving volledig onderuit wilden halen. Zaken, die in hun unie niet konden. Zo ver ging men toen met dat principe. Maar, nu de andere kant van de politiek aan de macht is, duldt die geen enkele tegenspraak meer. Vrijheid van meningsuiting mag dan al in de grondwet staan, de toepassing daarvan werd door hen geblokkeerd. Zelfs wetenschappelijk onderbouwde stellingen, mogen niet meer. Alles is dogmatisch gelijk, en alles is dogmatisch maakbaar. Het systeem is daarbij altijd in staat om de problemen op te lossen, en de factor mens en/of zijn cultuur mogen geen rol meer spelen. Dogmatisch en anti-wetenschappelijk. Een nieuwe godsdienst.