De Belgische afdeling van de Broeders van Liefde namen afgelopen maart de, binnen de Kerk ongeziene, beslissing om euthanasie aan te bieden in hun instellingen. Na een onderzoek te hebben ingesteld, heeft het Vaticaan nu officieel een ultimatum gesteld aan de desbetreffende Broeders van Liefde: pas de visietekst aan of uitsluiting met de Moederkerk zal volgen. 

Het is voor het Vaticaan duidelijk geworden dat de nieuwe visietekst van de Belgische Broeders van Liefde niet in lijn is met het magisterium – het leergezag – van de Kerk. Het besluit werd door de congregatie van de Geloofsleer genomen. Deze congregatie neemt beslissingen in relatie tot doctrinaire standpunten. Er kan dus niet tegen deze beslissing worden ingegaan behalve door zich formeel buiten de Kerk te plaatsen.

Geïsoleerde positie

Het is natuurlijk niet uitzonderlijk dat deze congregatie zich uitspreekt over desbetreffende situaties binnen de Kerk, maar het is wel een teken vanwege Rome dat er geen ruimte is tot onderhandelen. De congregatie van de Instituten van het Gewijd Leven en de gemeenschappen van Apostolisch Leven kan bijvoorbeeld ook in gesprek treden met de Belgische broeders. Het feit dat de congregatie van de geloofsleer zich uitspreekt, kan verschillende oorzaken hebben: de eerdere gesprekken zijn onder het vriespunt gezakt, beide partijen kunnen niet tot een oplossing komen of het Vaticaan wil misschien  van deze zaak een voorbeeld maken.

Welke reden het ook mag zijn, dit is een waar ultimatum voor de Belgische Broeders van Liefde en ligt in lijn met dezelfde vastberadenheid waarmee het onderzoek aanving.

De bisschoppen

Ondanks het enorme morele gezag van het Vaticaan is het aan de lokale bisschoppen om naar de wensen van de Moederkerk hun bisdom te leiden. Vele katholieken zien dit als een evidentie, maar in het verleden is dit niet altijd het geval geweest. Een voorbeeld hiervan was de uitgedrukte wens van paus emeritus Benedictus XVI aan de bisschoppen om binnen elk bisdom naast de nieuwe mis ook voldoende Latijnse missen (waarbij de priester een grote portie van de mis in het Latijn voorzit met zijn rug naar de kerkbezoekers) te organiseren. Deze wens viel bij de bisschoppen in de Lage Landen voornamelijk in dovemansoren.

De Belgische bisschoppen hebben omtrent deze zaak zich echter eerder uitgesproken: We kunnen evenmin akkoord gaan met de mogelijkheid om euthanasie toe te passen bij niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening. We delen deze overtuiging met medeburgers over de ideologische grenzen heen”. Nu hebben de bisschoppen eveneens dit sterke mandaat van het Vaticaan gekregen om binnen hun bisdom hiertegen op te treden.

De Belgische Broeders van Liefde staan dus binnen de Kerk geïsoleerd met hun visietekst. Zowel het Vaticaan als de Belgische bisschoppen hebben aangegeven te hopen op een verzoening tussen beide partijen. Met deze beslissing uit de congregatie van de geloofsleer is het nu aan de raad van bestuur van de Broeders: aanpassing of uitsluiting.

1 REACTIE