Manfred Rekowski, voorzitter van de Evangelische Kerk in de Duitse deelstaat Rijnland, heeft in een interview het vluchtelingenbeleid van Europa sterk bekritiseert. Volgens hem moeten de grenzen open blijven mag er geen maximum gezet worden op het aantal vluchtelingen dat Europa mag betreden.

De Evangelische Kerk is een stroming binnen het orthodox-protestantisme, de tegenpool van de vrijzinnige protestanten. Orthodoxe protestanten houden strikt vast aan traditionele christelijke opvattingen, in tegenstelling tot de vrijzinnig-protestanten, die hun geloof sterk laten bepalen door de eigentijdse cultuur.

“Populistisch”

Manfred Rekowski behoort tot de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) en is voorzitter van de Evangelische Kerk in de Duitse deelstaat Rijnland. In een interview bekritiseert Rekowski het Europese vluchtelingenbeleid en claimt dat het voor vluchtelingen haast onmogelijk is om het Europese grondgebied te bereiken. “Als vluchteling is het vrijwel onmogelijk geworden nog op legale wijze naar Europa te reizen.”

Volgens Rekowski kan Europa zeker en vast meer vluchtelingen verwelkomen. Europa heeft alvast “genoeg vermogen” om meer migranten toe te laten, “maar de bevolking moet er ook achter staan”, aldus Rekowski. De oplossingen volgens Rekowski zijn “humanitaire opnameprogramma’s, flexibere Visa-richtlijnen en gezinsherenigingen toelaten”.

Over het voorstel van de CDU (christendemocraten) van Angela Merkel om jaarlijks maximaal 200.000 vluchtelingen Duitsland binnen te laten, is Rekowski niet te spreken. “Dat is populistisch en lost het probleem niet op”, aldus Rekowski. “We moeten een rechtvaardig herverdelingsplan opstellen voor Europa.”