Sluit het cdH de N-VA nog uit? De krant De Standaard beweert van niet en staaft dit met uitspraken van Maxime Prévot (burgemeester van Namen) en Waals fractieleider Dimitry Fourny. Het kabinet van Prévot laat echter iets anders weten

Een potentiële opening van het cdH zou voor de partij een enorme politieke bocht betekenen. Bij de Franstalige christendemocraten was de N-VA lange tijd ‘des duivels’. Zo stelde cdH-coryfee Francis Delpérée voor de verkiezingen van 2014 dat de N-VA een ‘racistische’ partij is. CdH-voorzitter Benoît Lutgen gaf Delpérée daarin “volkomen gelijk”. “Het begrip racisme is breder dan het ene ras dat zich superieur voelt aan een ander, het gaat ook op als één gemeenschap voortdurend gestigmatiseerd wordt en als zondebok aangewezen. Daar gaat het hier om. Ça suffit!”, stelde Lutgen toen. Door een nieuwe aartsvijand in de vorm van de PS en uitstekende relaties met de MR, veranderde volgens De Standaard de visie van het cdH op een samenwerking met de N-VA.

Op voorwaarde dat…

Prévot maakte volgens De Standaard de opening voor de N-VA op de zomeruniversiteit van Ceder (de studiedienst van CD&V). Als antwoord op een vraag van het publiek stelde hij dat samenwerken met de N-VA in de toekomst geen probleem zou mogen zijn. Aan De Standaard bevestigde de woordvoerder van CD&V de uitspraken van Prévot.

Ook Fourny heeft een soortgelijke visie op een samenwerking met de N-VA.“Alles evolueert. Wij zijn geen vragende partij voor een nieuwe staatshervorming in 2019. Maar als de N-VA geen stappen meer zet naar de verdere ontmanteling van het land, dan moet je met die partij kunnen praten. Zelfs de SP.A zegt dat de recepten van Elio Di Rupo van de PS een communistische partij maken. We moeten dingen in beweging kunnen brengen. Daarvoor is er in Wallonië een centrumrechts beleid nodig“, laat hij aan De Standaard weten.

Aan dat centrumrechts beleid wil het cdH ook op federaal niveau – eventueel met de N-VA – deelnemen. Doch, volgens de cdh-fractieleider is hier wel één voorwaarde aan verbonden. “Het communautaire [moet] achterwege” blijven.

20 procent van de Walen voor N-VA

Prévot is het niet eens met de berichtgeving van De Standaard. Zo laat zijn kabinet aan BELGA weten dat “Maxime Prévot […] in [een] antwoord op een vraag uit de zaal [heeft] verklaard dat het onrustwekkend [is] voor de Franstaligen […] dat in een peiling zo’n 20 procent van de Walen verklaart voor de N-VA te willen stemmen indien dat mogelijk was, en dat men op het terrein vaststelt dat het ongenoegen over [de] PS groter is dan de vrees voor de N-VA”.

“Het klopt niet om hieruit te besluiten dat Maxime Prévot verklaard zou hebben dat het mogelijk – en nog minder verkieslijk – zou zijn voor het cdH om in 2019 met N-VA te regeren. Het debat ging daar niet over, maar over de noodzaak of de opportuniteit om de banden tussen cdH en CD&V te versteken in een België waar het samenwerkingsfederalisme noodzakelijk is om onze instellingen te laten functioneren”, gaat de mededeling verder.

2 REACTIES

 1. Texto:” Zo stelde cdH-coryfee Francis Delpérée voor de verkiezingen van 2014 dat de N-VA een ‘racistische’ partij is” einde citaat. Comment: Dhr Delpérée vertelt niet alleen onzin, door N-VA van racisme te beschuldigen, zijn insinuaties zijn van nature lasterlijk. Hoe laag kan iemand vallen. Uit welk Belgisch-Brussels clubke kwamen overigens de reële racisten die betrokken waren bij de moord op premier Patrice Lumumba?

 2. Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.
  Benoît Lutgen stelt – en ik citeer – “Het begrip racisme is breder dan het ene ras dat zich superieur voelt aan een ander, het gaat ook op als één gemeenschap voortdurend gestigmatiseerd wordt en als zondebok aangewezen.”
  Nog afgezien van het nonsensicale van die opmerking, die bij voorbaat alle kritiek op Wallonië en de Franstaligen in dit land afdoet als racisme, een gedachtengang die hij blijkbaar heeft overgenomen van de aanhangers van die perfide smeerlapperij die we de islam noemen, is het m.i. nogal evident dat hij hierbij voorbijgaat aan het REËL bestaande racisme in België. Al bijna 190 jaar.
  Willen we het bijvoorbeeld voor de verandering eens hebben over het institutionele racisme ten overstaan van de Nederlandstalige meerderheid in dit land, vastgelegd in de grondwet van 1831, waarin België wordt geschetst als een ééntalig Franstalig land? Willen we het eens hebben over die houding van vermeende superioriteit (supremacy, en dit keer geen white), tot op vandaag verankerd in de mentaliteit van een groot deel van de Franstaligen? Over het misprijzen die de doorsnee Franstalige in dit land heeft voor de taal en cultuur van de meerderheid, en daarmee ook voor de drager van die cultuur, de Nederlandstalige landgenoot?
  Zolang een meerderheid van Walen en andere Franstaligen in dit land met dédain, minachting en misprijzen denkt en spreekt over les Flamins, zolang is er in dit land geïnstitutionaliseerd racisme. Dat cultuurracisme, dat stelt dat Franstaligen beter en meer zijn dan Vlamingen omdat Franstaligen Frans hebben als moerstaal en Vlamingen Vlaams, zit diep, zéér diep ingebakken in de geest en houding van Franstalig België.
  Het wordt daarom hoog tijd dat de Franstaligen worden geconfronteerd met die voor hen zo lastige realiteit. Want het moet wel bijzonder pijnlijk zijn als je bij voortduring iemand beschuldigt van iets, om dan niet alleen te moeten vaststellen dat je beschuldiging nergens op slaat, maar dat je bovendien zélf een enorme berg boter op het hoofd hebt.