Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) deelt de kritiek van VN-topman Vincent Cochetel. Beiden vinden dat er meer nodig is in de strijd tegen de mensensmokkelaars. De twee hebben wel andere oplossingen voor ogen.

In de Morgen uitte UNHCR-topman Vincent Cochetel kritiek op het beleid van de EU-landen inzake de mensensmokkel. Cochetel: “Europese beleidsmakers praten veel over mensensmokkel, maar laten concrete kansen liggen om die doelmatig te bestrijden.” Staatssecretaris Francken laat in een reactie aan dezelfde krant weten dat hij het grotendeels eens is met de kritiek van Cochetel. Wel hebben de twee een andere aanpak voor ogen.

Overheid kan niet zomaar geld in beslag nemen

Volgens Cochetel kunnen de landen van de EU bijvoorbeeld de tegoeden van de mensensmokkelaars bevriezen, hen arresteren of hun huizen in beslag nemen. Veel van de mensensmokkelaars gebruiken namelijk banken in Europese landen, daarnaast investeren zij ook in Europees vastgoed.

Volgens Gert Vermeulen, hoogleraar Europees en internationaal strafrecht aan de UGent, kunnen landen zoals België niet zomaar geld in beslag nemen, zelfs al staat het op rekeningen in ons land. “Overheden kunnen niet zomaar geld confisqueren. Er moet eerst een land een onderzoek opstarten naar mensensmokkel, maar die inbreuk gebeurt meestal buiten België of zelfs buiten Europa”, aldus Vermeulen.

Binnenlandse Zaken en Justitie van hun kant hebben naar eigen zeggen de afgelopen jaren al maatregelen genomen. Zo is de wet op bijzondere opsporingsmethoden door Koen Geens (CD&V) uitgebreid naar het onderzoeken van mensensmokkel. Daardoor zijn in deze context nu ook telefoontaps mogelijk.

“Symptoombestrijding”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert eveneens in de Morgen. Volgens hem worden de mensensmokkelaars ook aangepakt met Operatie Sophia. Hij nuanceert echter: “Aangezien we nog steeds niet in de territoriale wateren van Libië kunnen opereren, blijft de operatie beperkt tot het vergaren van informatie en het vernietigen van aangetroffen smokkelboten. Daardoor is de strijd tegen mensensmokkelaars nog te veel symptoombestrijding.”

Hij is akkoord met Cochetel dat het businessmodel van de mensensmokkelaars doorbroken moet worden. Daarvoor ziet hij twee pistes: “Ofwel door een onmiddellijke terugkeer vanuit de EU, ofwel door het onderscheppen van bootjes waarna de mensen worden teruggebracht naar de Afrikaanse kust.”

Op dit punt verschilt hij wel sterk van mening met de VN-topman. Deze noemde het terug sturen van migranten “problematisch”. Volgens hem beantwoorden de opvangfaciliteiten in Libië niet aan internationale standaarden en is er geen wettelijke en veilige doorgang voor wie recht heeft op het vluchtelingenstatuut.

 

ADVERTENTIE