Uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Jan Penris bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opvroeg blijkt dat 44 procent van de gevangenen in België buitenlander is. “En voor een goed begrip: wie over een dubbele nationaliteit beschikt, wordt ook als Belg aanzien”, verduidelijkt Penris de cijfers

In het afgelopen jaar zaten er 10.618 personen in een Belgische gevangenis. Bijna de helft daarvan, 4.707 personen, had niet de Belgische nationaliteit. “Bijna één op de twee gevangenen is dus vreemdeling”, stelt Penris. “En voor een goed begrip: wie over een dubbele nationaliteit beschikt, wordt ook als Belg aanzien.” Vlaams Belang wil dat vreemdelingen die in Belgische gevangenissen zitten, hun straf in hun thuisland uitzitten.

Marokkanen het meest vertegenwoordigd

Met zo’n 1.033 personen (9,7 procent), hebben de meeste buitenlandse gevangenen de Marokkaanse nationaliteit. Op de ‘tweede plaats’ komt Algerije met 559 gevangenen (5,3 procent), gevolgd door de Roemenië met 349 (3,3 procent) gedetineerden. Ten opzichte van 2008 is er in die laatste groep een forse stijging waar te nemen. Vlaams Belang verklaart de stijging van het aantal Roemeense gevangenen aan de hand van de zogenaamde ‘rondtrekkende dadergroepen’ die zich specialiseren in woninginbraken.

Ook het aantal illegalen (mensen zonder geldige verblijfspapieren) is sterk gestegen. “Niet minder dan één op drie gedetineerden had geen verblijfsrecht toen hij werd opgepakt”, stelt Penris. Volgens de Vlaams Belanger loopt dit “in Antwerpen […] op tot één op twee. In totaal gaat het om 3.081 gedetineerden.” Vorige jaar werden er in totaal 1.595 illegale gedetineerden vanuit de gevangenissen – met het oog op hun uitwijzing – overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Straf laten uitzitten in hun thuisland

De oppositiepartij wil “gezien het buitenproportionele aandeel van vreemdelingen in onze gevangenissen en de enorme kost voor de belastingbetaler” vreemdelingen hun straf laten uitzitten in hun thuisland. “Die maatregel zou niet alleen een fikse besparing opleveren, maar meteen ook een oplossing bieden voor het aanhoudende probleem van de overbevolking in onze gevangenissen”, stelt Penris. Een bijkomend voordeel volgens de Vlaams Belanger is dat “het uitzicht een gevangenisstraf te moeten uitzitten in het thuisland […] een niet te onderschatten afschrikkend effect [heeft] op potentiële buitenlandse criminelen”.

Veel landen van herkomst staan echter niet te springen om hun criminelen op te nemen. Om deze landen hiertoe aan te zetten stelt Penris een financiële incentive voor. Concreet wil hij een koppeling maken met het budget voor ontwikkelingssamenwerking. “In 2016 spendeerde België 2,2 miljard euro aan ontwikkelingssamenwerking. Vaak gaat dat naar landen die weigeren hun criminele onderdanen terug te nemen. Laat ons dat als onderhandelingsinstrument gebruiken. Landen die hun criminele onderdanen weigeren terug te nemen, kunnen ook geen aanspraak maken op ontwikkelingsgeld”, aldus Penris.

1 REACTIE

    • 124,21 euro zonder de gebouwen, transport, gerechtskosten. Iemand heeft het totale kostenplaatje eens uitgerekend op een 150 à 170 euro. In sommige speciale gevallen zelfs tot 200 euro. Zelf heb ik er geen zicht op. We moeten het dus stellen met de gegevens die we vinden in onze media. Voor zover die kloppen.

  1. Een land dat er niet zelf in slaagt om justitie fatsoenlijk te laten werken, is een failed state… Belgie is dat al jaren. Zo simpel is het. Telkens gaan bidden en smeken bij andere landen met de vraag of zij alstublieft niet misdadiger die in België misdaden pleegden, willen opnemen, is een zwaktebod. We weten allemaal wat zal gebeuren: vrijlatingen a volente. en we hebben er dan geen enkele controle meer over…

  2. Buiten de Roemenen zijn die buitenlanders allemaal moslims, die daarenboven halal eten moeten hebben. Maar schapenvlees kost wel tweemaal zoveel als varkensvlees. Voor wat betreft die 44% moet men nog 13% bijtellen voor de gevangenisklanten van vreemde origine met een snel-belg wet paspoort . Dan komt men uit op 57%. Voor de 7 à 8% allochtonen die we rijk (of liever kwijt) zijn mag men toch gerust stellen dat ze sterk disproportioneel zijn vertegenwoordigd in onze misdaad statistieken. Dan spreken we nog niet over deze die rondlopen met een enkelband of lichtere straffen hebben gekregen.