Uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Jan Penris bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opvroeg blijkt dat 44 procent van de gevangenen in België buitenlander is. “En voor een goed begrip: wie over een dubbele nationaliteit beschikt, wordt ook als Belg aanzien”, verduidelijkt Penris de cijfers

In het afgelopen jaar zaten er 10.618 personen in een Belgische gevangenis. Bijna de helft daarvan, 4.707 personen, had niet de Belgische nationaliteit. “Bijna één op de twee gevangenen is dus vreemdeling”, stelt Penris. “En voor een goed begrip: wie over een dubbele nationaliteit beschikt, wordt ook als Belg aanzien.” Vlaams Belang wil dat vreemdelingen die in Belgische gevangenissen zitten, hun straf in hun thuisland uitzitten.

Marokkanen het meest vertegenwoordigd

Met zo’n 1.033 personen (9,7 procent), hebben de meeste buitenlandse gevangenen de Marokkaanse nationaliteit. Op de ‘tweede plaats’ komt Algerije met 559 gevangenen (5,3 procent), gevolgd door de Roemenië met 349 (3,3 procent) gedetineerden. Ten opzichte van 2008 is er in die laatste groep een forse stijging waar te nemen. Vlaams Belang verklaart de stijging van het aantal Roemeense gevangenen aan de hand van de zogenaamde ‘rondtrekkende dadergroepen’ die zich specialiseren in woninginbraken.

Ook het aantal illegalen (mensen zonder geldige verblijfspapieren) is sterk gestegen. “Niet minder dan één op drie gedetineerden had geen verblijfsrecht toen hij werd opgepakt”, stelt Penris. Volgens de Vlaams Belanger loopt dit “in Antwerpen […] op tot één op twee. In totaal gaat het om 3.081 gedetineerden.” Vorige jaar werden er in totaal 1.595 illegale gedetineerden vanuit de gevangenissen – met het oog op hun uitwijzing – overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Straf laten uitzitten in hun thuisland

De oppositiepartij wil “gezien het buitenproportionele aandeel van vreemdelingen in onze gevangenissen en de enorme kost voor de belastingbetaler” vreemdelingen hun straf laten uitzitten in hun thuisland. “Die maatregel zou niet alleen een fikse besparing opleveren, maar meteen ook een oplossing bieden voor het aanhoudende probleem van de overbevolking in onze gevangenissen”, stelt Penris. Een bijkomend voordeel volgens de Vlaams Belanger is dat “het uitzicht een gevangenisstraf te moeten uitzitten in het thuisland […] een niet te onderschatten afschrikkend effect [heeft] op potentiële buitenlandse criminelen”.

Veel landen van herkomst staan echter niet te springen om hun criminelen op te nemen. Om deze landen hiertoe aan te zetten stelt Penris een financiële incentive voor. Concreet wil hij een koppeling maken met het budget voor ontwikkelingssamenwerking. “In 2016 spendeerde België 2,2 miljard euro aan ontwikkelingssamenwerking. Vaak gaat dat naar landen die weigeren hun criminele onderdanen terug te nemen. Laat ons dat als onderhandelingsinstrument gebruiken. Landen die hun criminele onderdanen weigeren terug te nemen, kunnen ook geen aanspraak maken op ontwikkelingsgeld”, aldus Penris.

ADVERTENTIE