De geschorste Amsterdamse topambtenaar, Saadia T. (PvdA), die aan het hoofd stond van de dienst Radicalisering, heeft grote fouten gemaakt bij het uitvoeren van haar functie. Dat blijkt uit rapporten en verklaringen die De Telegraaf kon inkijken. 

Saadia T., voormalig hoofd van de dienst Radicalisering en Polarisering en de rechterhand van de burgemeester van Amsterdam, werkte reeds 11 jaar voor de dienst van Openbare Orde en Veiligheid. Twee weken geleden werd ze geschorst op verdenking van fraude en belangenvermenging.

Jihadronselaars vrij spel

Uit rapporten, e-mails en verklaringen van betrokkenen blijkt nu dat Saadia T. inderdaad fouten gemaakt heeft. Zo zou ze onder andere in het bezit zijn geweest van informatie over jihadronselaars die opereerden in de stad, maar hier weinig tot niets mee gedaan hebben. Ze stelde dat de oorzaak van extremisme en het toenemend aantal radicaliserende jongeren niet met islam te maken heeft, maar met externe factoren zoals discriminatie of een moeilijke thuissituatie.

Bij één van de betrokkenen gaat het over een radicaliserende jongen die eind 2013 naar Syrië vertrok om zich bij de strijders van Islamitische Staat te vervoegen. Zijn vader had, voor zijn zoon vertrok, meermaals uitgebreid de gemeente gewaarschuwd en geïnformeerd over zijn radicaliserende zoon. Saadia T. zou de man toen gezegd hebben dat hij zich geen zorgen moest maken. Toen de jongen in Syrië overleed, weigerde de gemeente dit bovendien te communiceren met de vader van de jongen.

Enkele weken geleden werd Saadia T. geschorst op verdenking van fraude en belangenvermenging. Ze zou grote bedragen hebben uitgekeerd aan externe krachten waaronder haar vriendin Fatima Elatik en een man waarmee ze een relatie heeft of heeft gehad. De gemeenteraad uitte eerder al haar ongenoegen over de geheimzinnigheid die heerst rond het financiële aspect van het antiradicaliseringsprogramma. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek naar de zaak.