Bilal L., die in Amsterdam werkte op de dienst Radicalisering en Polarisering, gebruikte zijn functie om jongeren de ronselen voor de jihad. Het is het tweede grote schandaal op korte tijd voor de dienst Radicalisering en Polarisering in Amsterdam.

Bilal L. werd in 2006 veroordeeld tot 3 jaar cel wegens het voorbereiden van een terreuraanslag. Na het uitzitten van zijn straf kreeg hij van de gemeente Amsterdam een functie als jeugdwerker en expert bij de dienst radicalisering. Hij werkte er onder leiding van Saadia T., die geschorst werd voor fraude en belangenvermenging.

Gemeente was gewaarschuwd

De voornaamste taak die Bilal L. kreeg, was vermijden dat jongeren zouden radicaliseren en reeds geradicaliseerde jongeren deradicaliseren. Nu blijkt dat Bilal L. jongeren in Amsterdam net aanzette tot radicalisering en hij reclame maakte voor de jihad. “In plaats daarvan radicaliseerde hij ze juist en moedigde hij hen aan kennis te vergaren over de jihad”, aldus verschillende bronnen. Hij zou zelfs geheime informatie gebruikt hebben om een kennis ervan te verwittigen dat de politie hem schaduwde.

De gemeente werd meermaals ingelicht en gewaarschuwd door verschillende experts dat Bilal L. mogelijk nog radicale ideeën zou hebben en hij deze ook zou verkondigen. Zo trouwde zijn zus met een Syriëstrijder, trok zijn broer naar Saudi-Arabië om er islamstudies te volgen en praatte hij de acties van Hizb ut-Tahrir goed. Deze organisatie heeft als doel het opzetten van het kalifaat met de invoering van de sharia en maakte hiervoor publiekelijk reclame.

Het is het tweede schandaal op korte tijd omtrent radicalisering in Amsterdam. Saadia T. was hoofd van de dienst Radicalisering en Polarisering en werd enkele weken geleden geschorst op verdenking van fraude en belangenvermenging. Na onderzoek bleek dat Saadia T. inderdaad verscheidene fouten gemaakt heeft bij het uitvoeren van haar functie. Ze negeerde belangrijke informatie over radicaliserende jongeren en zou riante bedragen hebben uitgekeerd aan vrienden die officieel fungeerden als externe experts.

3 REACTIES

  1. Deze reactie gaat niet onmiddellijk over de inhoud van het artikel, maar wel over “deradicaliseren”.
    Er blijken zelfs “deradicaliseringsexperts” te bestaan.
    Voor je kan deradicaliseren moet je weten wat radicaliseren is. Kan iemand me vertellen wat dat is ? Niet alleen de Nederlandse regering zeurt hierover, ook de onze.
    Ik heb de koran twee keer gelezen, en zoek randinformatie op. Ik probeer naar de radix (= wortel) te gaan. Nog even en ik ben (radix) radicaal in mijn mening: islam is niet compatibel met onze Westerse waarden. (Moet ik nu “gederadicaliseerd” worden ?)