De ambtenarenvakbonden proberen druk uit te oefenen op Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). Concreet verwijten zij Homans een gebrek aan inspanningen met betrekking tot een aanvullend pensioen voor de Vlaamse contractuele ambtenaren. Volgens ACV Openbare Diensten zijn “de ambtenaren […] de boksbal geworden van de N-VA”

In het zomerakkoord besliste de federale regering dat zij af wil van de vaste benoemingen. Ambtenaren die een dergelijke benoeming krijgen – ook wel statutairen genoemd – genieten van een aantal voordelen. Zo kunnen ze moeilijk ontslagen worden en krijgen ze een riant pensioen. Ambtenaren die echter met een arbeidsovereenkomst bij de overheid werken, genieten niet van deze voordelen.

Om voor deze laatste groep de pil te verzachten besloot de federale regering om werk te maken van een tweede pensioenpijler voor federale contractuele ambtenaren. Ook de Vlaamse regering wil werk maken van een dergelijk aanvullend pensioen. Doch, volgens de vakbonden talmt Homans met de uitwerking hiervan.

“De bonden moeten geen paniek zaaien”

“We zijn meteen in actie geschoten”, laat Toon De Bock, de woordvoerder van Homans, weten aan De Morgen. “We zijn al begonnen met een studie om te kijken hoe die tweede pijler er moet uitzien. Werken we met een fonds of verzekering? Welke timing is realistisch? En wat is de budgettaire impact? De bonden moeten geen paniek zaaien. We zijn al veel langer voorstander van die tweede pijler. Het staat in het regeerakkoord en ieder jaar in onze beleidsbrief”, betoogt de De Bock in De Morgen.

Doordat de minister met het maken van concrete beloftes wacht tot de studie is uitgevoerd, zijn de bonden ‘not amused’. “Je kunt studies uitvoeren zoveel je wil, zolang er geen centen tegenover staan blijven dat ijdele beloftes”, betoogt Luc Hamelinck van ACV Openbare Diensten. Waar hij voor vreest is dat Homans de beslissing doorschuift naar de volgende Vlaamse regering.

Het ACV is niet de enige vakbond die twijfels heeft bij de timing van de minister. Ook de socialistische vakbond heeft bij monde van Chris Reniers kritiek op Homans. “Er moest helemaal niet worden gewacht op het federale niveau, zoals de minister claimt. De voorbereiding had al veel eerder kunnen gebeuren. Op elke vergadering die we recent over het thema hadden, blijft het stil bij de mensen van Homans.”

Logge overheid

De N-VA ligt ‘regelmatig’ in de clinch met de vakbonden. Zo kwam de partij eerder met een wetsvoorstel op de proppen om te beknibbelen op enkele belastingprivileges die de bonden hebben. In dat voorstel zou de fiscale aftrekbaarheid van de ledenbijdrage verdwijnen en zouden de vakbondsleden belastingen moeten betalen op het stuk van de bijdrage dat hun werkgever financiert. “N-VA gaat Thatcher achterna in de frontale aanval op de vakbonden”, klonk het toen bij het ABVV.

Ook vorige week, met het schrappen van een vijfhonderdtal vaste benoemingen bij de stad Gent, ontstond er heibel tussen de bonden en N-VA. Terwijl Homans aangaf dat de respectievelijke regels waren overtreden – en ze niet anders kon beslissen – stelde Reniers dat Homans “willekeur [verkiest] boven onafhankelijke openbare diensten”.

N-VA is echter al geruime tijd tegen de vaste benoeming. De voordelen en bescherming die eigen zijn aan het statuut veroorzaken volgens de partij een logge en inefficiënte overheid. De vakbonden daarentegen blijven verknocht aan de vaste benoeming.

“Geen conflict”

Aan De Morgen laat de De Bock weten dat er geen sprake is van een conflict. “We liggen met niemand in de clinch. Het klopt dat we willen gaan voor een eenvormig statuut voor alle Vlaamse ambtenaren, maar je mag ook niet alles op één hoop gooien. We hebben de vaste benoemingen in Gent geschorst, omdat de stad zich niet aan de regelgeving had gehouden. En nu werken we wel degelijk aan die tweede pijler”, aldus De Bock.

Hamelinck daarentegen stelt dat “de ambtenaren […] zowat de boksbal […] van de N-VA [zijn geworden]. Maar dat ze dan ook consequent zijn als het over vaste benoemingen gaat. Als ze er zo tegen zijn, waarom doen ze dan geen inspanning voor de contractuele ambtenaar?”

1 REACTIE

  1. Eigenlijk zouden de vakbonden de eersten moeten geweest zijn om te protesteren tegen de beslissing van de Gentsche burgemiester en zijn kornuiten. Wegens het aan de kant zetten van de normale benoemingsprocedure. Zo zie je maar.
    Overigens moet er nog worden op gewezen dat het Gentsche stadsbestuur bestaat uit een rood-groen-blauwe coalitie. In andere woorden, de blauwe vrienden die anders geen enkele gelegenheid laten voorbij gaan om de ambtenarij onderuit te halen hebben nu toch maar lekker met het benoemingsspelletje meegespeeld. Der Mathias (kleinzoon van …) is trouwens al een hele tijd vervangend burgemeester (den Daan is immers ziekskes).

    Dus, luister niet naar hun woorden, maar kijk naar hun daden.