Zo’n 106 miljoen euro werd in 2015 uitbetaald in het buitenland. Het bedrag stijgt daarmee met 5,7% in vergelijking met het jaar daarvoor. Het kindergeld dat naar kinderen gaat die in Oost-Europa worden opgevoed stijgt het sterkst.

In 2015 ging er 106.204.040 euro kinderbijslag naar 33.645 rechthebbenden met in totaal 60.538 kinderen in het buitenland. Dat is een stijging van 5,7% in vergelijking met 2014. In totaal gaat 1,69 procent van het totale bedrag aan kindergeld naar het buitenland.

Oost-Europa sterkste stijger

Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) vroeg de cijfers op aan bevoegd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). Het gaat om ontvangers verspreid over 87 landen. Het meeste geld gaat naar kinderen in Frankrijk (57 miljoen), Nederland (15,1 miljoen), Polen (12,2 miljoen), Roemenië (4,6 miljoen) en Spanje (2,7 miljoen).

Vooral in Oost-Europa neemt het bedrag sterk toe. Tussen 2014 en 2015 steeg dat in Polen van 10 miljoen naar 12,2 miljoen, goed voor een stijging van maar liefst 22%. In Roemenië nam het bedrag zelfs met maar liefst 141% toe, daar steeg het van 1,91 miljoen euro naar 4,6 miljoen euro. Ook in Bulgarije was er een relatief sterke stijging van 386.750 euro naar 588.557 euro, oftewel een stijging van 52%.

Buitenlandse kinderen van wie één van de ouders in ons land werkt krijgen kinderbijslag van de Belgische staat. Oost-Europese bouwvakkers of truckers, die bij een Belgisch bedrijf staan ingeschreven en waarvan de echtgenote in eigen land niet werkt, ontvangen bijvoorbeeld in hun land van herkomst Belgisch kindergeld.

“Gebonden aan Europese regelgeving”

Volgens Depoortere moeten er maatregelen genomen worden. Zo zou volgens hem de uitkering in Oost-Europese landen aangepast moeten worden aan de levensduurte. Depoortere: “De opvoeding van een kind in Roemenië kost immers heel wat minder dan de opvoeding van een kind in België. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat onze […] hoge kinderbijslagtarieven een extra aanmoediging vormen voor arbeidsmigratie naar ons land.”

Volgens minister Jo Vandeurzen werkt de regeling ook in omgekeerde richting, waardoor de balans ongeveer in evenwicht is. “Belgen die in Luxemburg, Nederland of Frankrijk werken, krijgen ook het kindergeld van die landen. In 2015 werd door die landen 94 miljoen uitgekeerd aan kinderen in België”, zegt het kabinet-Vandeurzen.

Volgens de minister is men bovendien ook gebonden aan de Europese regelgeving, de kinderbijslag hangt namelijk in de EU af van de economische situatie en niet van de woonplaats. “Dat kunnen wij niet veranderen”, aldus het kabinet-Vandeurzen.