De vakbonden zijn niet opgezet met het zomerakkoord van de regering-Michel. Zo werd er – althans volgens de bonden – geen progressie geboekt inzake ‘fiscale rechtvaardigheid’. Ook de “bemoeizucht in sociale dossiers” en de “aanval op de vaste benoemingen” kunnen de vakbonden niet appreciëren.  

Net na zijn installatie kreeg de regering-Michel met veel weerstand vanuit vakbondskringen te maken. Provinciale stakingsdagen, betogingen en stiptheidsacties volgden elkaar op. Gaandeweg echter, begonnen de acties van de vakbonden hun draagkracht bij de bevolking te verliezen. De ‘publieke executie’ van premier Charles Michel (MR) of een dubieuze slogan zoals “Liever IS-terreur dan taxlabeur. Liever opgeblazen dan leeggezogen” droegen daartoe bij.

Openbare sector in de bres voor vaste benoeming

In het zomerakkoord bereikte de regering-Michel een akkoord over de afschaffing van de vaste benoemingen. Deze beslissing komt bij de vakbonden zeer hard aan. Naar verluidt was er immers beloofd dat er voor de openbare diensten geen pijnlijke maatregelen in het verschiet lagen. Nu dat echter toch het geval is, zijn de vakbonden van de openbare diensten ‘not amused’. Chris Reniers (ACOD) laat weten “verontwaardigd en kwaad” te zijn. Volgens haar is dit “een slag in het gezicht van alle personeelsleden. Al verrast het me niet. Deze regering is niet op haar woord te nemen. Of we actie gaan voeren? Dat spreekt voor zich. We laten dit niet zomaar passeren.”

Dat de vakbonden koele minnaars zijn van de regering-Michel is een publiek geheim. Absolute kop van Jut is echter minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). Zo is volgens François Fernandez (VSOA) “het vertrouwen in de minister […] helemaal verdwenen. Het wordt waarschijnlijk een zeer hete herfst”. De christelijke ambtenarenvakbond, ACV Openbare Diensten, laat aan De Morgen weten “alle nodige acties” te ondernemen om de beslissing van de regering tegen te houden.

Quid koepels?

Dat de openbare diensten actie zullen voeren lijkt dus tamelijk zeker. De vraag is echter hoe hevig deze zullen zijn. Veel gaat ervan afhangen of ook de vakbondskoepels zich achter hun centrales scharen. Ondanks dat deze zich nog niet expliciet hebben uitgesproken, is ook bij de koepels het ongenoegen zeer groot. Zo is onder anderen Mario Coppens, nationaal voorzitter van de liberale vakbond ACLVB, zeer misnoegd over het zomerakkoord. “De regering mist haar kans om een rechtvaardige fiscaliteit uit te tekenen en is vooral gul voor de werkgevers. Flexi-jobs worden uitgebreid, er komt nachtarbeid in de e-commerce en mensen mogen onbelast bijverdienen tot 500 euro. Dat mag dan wel werk creëren, maar zijn dat kwalitatieve jobs? Iedereen heeft recht op een menswaardig inkomen. Dat blijft voor ons de essentie.”

De hardste veroordeling komt echter van Miranda Ulens van de socialistische vakbond ABVV. “Dit is een donkerblauwe mannenregering, die niets doet voor vrouwen, wie ziek wordt of zonder werk zit. Ook over milieumaatregelen heb ik niets gehoord. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft de mond vol van werkbaar werk. Waarna de regering, zonder overleg, nacht- en weekendwerk goedkeurt”, aldus de vakbondsvrouw. Het ACV, dat via CD&V een oplossing voor Arco uit de brand kon slepen, wenste niet te reageren voordat zij het akkoord hadden onderzocht.

Stakingen: kostelijke affaires

Naast het feit dat een nationale staking ontzettend veel hinder kan veroorzaken, is het ook een kostelijke affaire. Zo bleek eerder uit berekeningen van ondernemersorganisatie Unizo dat een dag staken België zo’n 878 miljoen euro kan kosten. Doordat verschillende industrieterreinen worden platgelegd, kan het verlies in de private sector zo’n 662 miljoen euro bedragen. Een volledige dag inactiviteit bij de overheidsdiensten kan zo’n 216 miljoen euro kosten.

 

6 REACTIES

  1. De vakbonden. Relieken die zichzelf in stand proberen te houden, tegen beter weten in en tot schade van wie vooruit wil. Je kan nochtans niet beweren dat de leiders ervan dommeriken zijn, maar wijs zijn ze evenmin. Het probleem met de vakbonden en hedendaags links, is dat ze niet meer geloven in de kracht van wat men noemt de zwakkere. In dat opzicht biedt rechts meer hoop en perspectief aan degenen die in moeilijkheden zitten. Geef me je hand en ik trek je uit het moeras, tegenover blijf maar in je moeras en ik zorg voor wat kruimels zodat je kan overleven totdat je crepeert.

    • Gij zijt zeker nog geen 50+ zodat ge nog WEL werk hebt. Kijk eens rond op UW werkplaats (bureel, atelier, fabriek) ziet ge er nog enkele 50+ers die WEL mogen in dienst blijven ? Waarschijnlijk weinig en vermoedelijk geen, tenzij in uw eventuele hoedanigheid van vast (politiek) benoemd ambtenaar. Zijt gij van plan om voor uw 50ste dood te vallen ? Neen ? Beeldt gij u in, eens mijlpaal 50 bereikt, WEL in dienst te mogen blijven ? Koester dan voorlopig nog uw lichtzinnige naieviteit tot de bittere ontnuchtering zal volgen ! Laat het u door deze gepensioneerde gezegd wezen.

  2. Zou er een andere manier zijn om de bazenpoeppers partij NV-Asociaal der kartonnen vlamingskes en hun PoCo-trawanten in de regering te beletten om ons terug te flitsen naar Daens’ miserie periode ? BetonBLOK Vlamingen hebben al lang begrepen dat Bart De PezeWever de onderdanige butler van VOKA is ! Wat NV-Asociaal & Trawanten van plan door de reeds magere pensioenen van 50+doppers NOG meer op diëet te zetten, is ronduit mensen in de armoede duwen, goed wetende dat 50+ doppers flagrant gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt ! Maar dat zal de islamofiele allochtonofielen van UNIA uiteraard halal worst wezen !