Op basis van een inspectierapport dat De Morgen kon inkijken, blijkt dat giften of toelages aan Samusocial niet alleen verspild werden aan royale zitpenningen voor de PS-bestuursleden, maar ook werden verkwanseld door tonnen voedselhulp te laten bederven. Samusocial is de Brusselse vzw die werd geleid door PS’ers en verantwoordelijk is voor daklozenhulp. Door de informatie die uitkwam rond de vzw moest onder meer burgemeester Yvan Mayeur (PS) opstappen en viel de Brusselse en Waalse regering.

Op basis van een rapport is duidelijk geworden dat de spilzucht in Samusocial zich niet beperkte tot zitpenningen. Door wanbeheer van de directie liet men maar liefst 1.200 dozen rijstpap en 2.300 tomaten blikken ver over de houdbaarheidsdatum gaan. De relatie met de Voedselbank werd zelfs gewoon stopgezet door de wanpraktijken.

Meer dan 1.200 dozen rijstpap

In de lente van 2014 werd een controle uitgevoerd bij Samusocial door BIRB (het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau). Dit om uit te klaren wat met de voedselhulp van het Europees Voedselprogramma in 2012 gebeurd was. De BIRB-ambtenaar trof zo de grote overschotten aan.

Het verslag van de ambtenaar toont aan dat vele paletten met conserven – fruit op siroop, tonijn, tomaten… – te vinden waren die twee jaar lang niet werden aangeraakt of aangewend. Hierdoor was veel eten ver voorbij de houdbaarheidsdatum. Bij de verdorven goederen: maar liefst 1.200 dozen rijstpap en twee ganse paletten rijst, respectievelijk 1 maand en 2 maand over datum.

Manifest wanbeheer

Het wanbeheer ging verder. Er was klaarblijkelijk zelfs geen inventaris opgesteld van de hulp. In het rapport stelde de controleur dat hij “ernstige problemen [heeft] vastgesteld bij Samusocial” en er “geen enkele vorm van inventaris [bleek] te bestaan” van de voedselhulp. Nochtans moet een met overheidsgeld gefinancierde vzw als Samusocial instaan voor meer dan houdbaarheidsdata respecteren. Het moet er ook voor zorgen dat voedsel correct bereid en verdeeld wordt. Zo staat ook in het rapport te lezen.

Het wanbeheer bleek zelfs zo ver te gaan dat de relatie met de Voedselbank volledig naar de knoppen was. Samusocial kreeg immers tot vorig jaar niet alleen eten van het Europees Voedselprogramma, maar elke maand ook enkele honderden kilo’s droge voeding van de Voedselbank. Echter liet Samusocial die voeding gewoon vaak staan bij de mensen van de Voedselbank, ook na verschillende herinneringstelefoontjes.

“Uiteindelijk hebben we gevraagd of ze wel nood hadden aan onze voedselpakketten, maar dan bleek dat er niemand daarop kon antwoorden. Er was met andere woorden niemand verantwoordelijk. Dat kon voor ons niet door de beugel.”, vertelt gedelegeerd bestuurder van Voedselbank Brussel-Brabant Tony Michiels aan De Morgen.

SamuScandale

De onthullingen rond Samusocial hebben reeds zware politieke gevolgen gehad. De hele PS kwam vorige maand in opspraak toen bleek dat de Samusocial in 2016 alleen al 60.000 euro aan zitpenningen uitdeelde aan het bestuur. Dat bestuur was doorspekt met PS-leden waaronder de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitter Pascale Peraïta. Het zou gegaan hebben om 140 euro per zitting per persoon, maar voor de vele vergaderingen bleek geen bewijs voorhanden te zijn. Hierna bleek dan nog eens dat de opgestreken zitgelden van Peraïta en Mayeur hoger zouden zijn dan aangenomen.

De hele affaire leidde tot het ontslag van Mayeur als burgemeester en Pascale Peraïta als OCMW-raad-voorzitster. Dit werd zelfs opgevolgd door een heuse regeringscrisis in Brussel en Wallonië alwaar de positie van de PS onhoudbaar werd voor coalitiepartner cdH van Benoît Lutgen.

Sinds het schandaal rond Publifin en de betrokkenheid van de PS daarin is de communistische PTB (PVDA) in de Waalse peilingen als een pijl omhoog geschoten en reeds groter geworden dan de PS.