Tijdens een bijeenkomst van de VN-raad voor Migratie deze week bracht de permanente waarnemer van het Vaticaan een pleidooi voor migratie. Dat schrijft Kerknet.

Deze week vond in Genève een bijeenkomst plaats van de VN-raad voor Migratie. De Heilige Stoel van het Vaticaan heeft een permanente waarnemer bij de VN in Genève.

Ivan Jurkovic nam in die hoedanigheid deel aan de bijeenkomst van de Raad voor Migratie deze week. De geestelijke maakte van zijn tussenkomsten gebruik om een pleidooi af te leveren voor meer migratie.

Negatieve vooroordelen

“Migranten vormen het menselijke gezicht van de globalosatie”, zei Jurkovic. “Ze kunnen een bijdrage leveren aan de vrede in de landen waar ze terecht komen door het verrijken van de cultuur van de samenleving waarin ze integreren.”

De geestelijke waarschuwde verder voor een “klimaat van angst en voor de negatieve vooroordelen en veralgemeningen in de media en de publieke opinie, die een eerlijk debat over de echte problemen verduisteren”. Verder haalde Jurkovic de “plicht tot solidariteit” aan die paus Fransicsus volgens hem ook hoog in het vaandel draagt.

De aartsbisschop benadrukte evenwel dat “migranten de plicht hebben om de wetten van het gastland te respecteren in een proces van ontmoeting in dubbele richting.” 

Verrijking

In juni deden enkele katholieke organisaties een gezamelijke oproep richting ‘rijke landen’. Volgens hen mogen ‘rijke landen’ hun verantwoordelijkheid niet ontlopen omdat het specifiek deze landen zouden zijn die verantwoordelijkheid treffen door “hun bijdrage in de aantasting van onze planeet, milieurampen, wapenhandel, ontwikkelingsongelijkheid, mensenhandel en gedwongen migratie”.

De katholieke organisaties vinden dat Westerse samenlevingen “de moed en de visie moeten hebben om de angst voor buitenlanders en migranten te overwinnen en om de bijdrage en verrijking die zij steeds met zich meebrengen te ontdekken”.

Verarming

Het CBS onderzocht recent cijfers uit 2014 toen er in totaal zo’n 20.000 Syriërs naar Nederland trokken. Wat blijkt? Een jaar en half na het ontvangen van de verblijfsvergunning heeft slechts 5 procent van deze migranten werk gevonden. 90 procent leeft nog steeds van een uitkering.

Ook in België werd de kost van de bijstand voor de vele vluchtelingen schromelijk onderschat. Begin 2016 schatte men de leefloonkost voor vluchtelingen in 2015 op 22 miljoen euro. Eind 2016 bleek dit nagenoeg een vijfvoud hiervan te zijn: 102 miljoen euro.

6 REACTIES

  1. Enerzijds moeten migranten afkomstig van landen als Somalië, Eritrea, Sudan, Afghanistan, etc., ons dus cultureel komen verrijken – en vervolgens worden diezelfde migranten opgeroepen om ‘de wetten van het gastland te respecteren’.

    (1) Het idee dat migranten hun culturele eigenheid moeten behouden, leidt er nu net toe dat men de wetten van het gastland niet respecteert. Wetgeving is een product van cultuur. Heel wat moslims plaatsen de religieuze wetten (Sharia) boven de democratische wetten.

    (2) Die oproep, afkomstig van een bisschop van de Katholieke Kerk, zal enorm veel indruk maken op de gemiddelde Afghaan.

    (3) Als migranten in oncontroleerbare aantallen ons continent worden binnengeloodst, zal het in de nabije toekomst onmogelijk worden om bestaande wetten te handhaven. Een situatie die zich nu reeds duidelijk manifesteert in heel wat West-Europese steden.