Turkse vrouwen protesteren in Istanboel tegen kledijvoorschriften

43
6171

Honderden vrouwen zijn in Istanboel, Turkije op de straten gekomen om te protesteren tegen de kledijvoorschriften en mores in het islamitische land. De betoging werd georganiseerd onder de noemer ‘Don’t mess with my outfit’ (Rotzooi niet met mijn outfit). Volgens de organisatoren is het nagenoeg onmogelijk om in korte rok of een topje te wandelen zonder dat er veroordelende blikken worden geworpen. De manifestanten droegen shorts op kledinghangers mee.

“We zullen niet gehoorzamen, het zwijgen opgelegd worden of bang zijn. We zullen winnen door verzet”, dat werd gescandeerd tijdens de betoging. Vrouwen waren te zien met opgeheven jeans-shorts, posters en LGBT-vlaggen.

Geweld tegen vrouwen neemt toe

Istanboel is een van de meer progresief-liberale steden van Turkije in tegenstelling tot het rurale binnenland, dat de electorale ruggengraat vormt van president Recep Erdogans AKP-regering. Echter stellen critici dat de AKP en Erdogan te weinig aandacht geven aan de minderheids- en vrouwenrechten. De partij van Erdogan is namelijk licht islamistisch. Sinds recent combineert de AKP religieus conservatisme met nationalistische inzichten om zijn draagvlak te vergroten. Traditioneel wordt nationalisme in Turkije nochtans met de seculiere politieke traditie van vader des vaderlands Mustafa Kemal Atatürk verbonden.

De manifestanten stellen ook dat intolerantie ten aanzien van normafwijkend gedrag wijdverspreid is. Verbale en fysieke aanvallen ten aanzien van vrouwen omwille van hun kledij zouden toenemen in aantal.

Afgelopen juni werd een jonge vrouw – Asena Melisa Saglam – aangevallen op de bus in Istanboel. Dit omdat ze tijdens de ramadan, dat is de vastenperiode in de islam, een short droeg. “Ben je niet beschaamd om dit te dragen tijdens de ramadan?” is te horen op de video terwijl op beelden te zien is hoe een man de vrouw in kwestie slaat.

43 REACTIES

 1. Dit is een aanval op Turkse democratie en vrijheid Door westerse media kapitaal en geheime diensten . Deze mensen protesteren. … en wat is hun eis precies. … een boete geven aan iemand die je lelijk en afkeurend aankijkt of vragen ze om aandacht. Dit is verkeerd aandacht vragen. Alle deelnemers aan deze protest mars een boete opleggen van 1000 Euro. Dat zal ze leren zich te laten betalen of misbruiken om westerse belangen te dienen.

   • Voor iemand die zichzelf ‘Turkse Turk’ noemt, weet je blijkbaar heel weinig over de stichtingsgeschiedenis van Turkije. Atatürk draait zich om in zijn graf.

   • Jij weet niets over Atatürk. Atatürk lijkt meer op mij dan jij je beseft. Hij was ook niet gelovig en een anti kapitalist pro democraat.

   • Ik dacht aan de manier waarop Erdoğan zijn initieel seculiere staat omvormt tot een theocratie. Maar tegen jouw kennis kan ik inderdaad niet op.

   • Erdogan trekt macht naar zichzelf en zijn nieuwe gecreëerde establishment die gelovig is en super kapitalistisch. En ten koste waarvan doet Erdoğan dit? Ten koste van de van oude establishment die pro westerse elite is die middels de gunst van de westerse elite op positie gebracht is 50 jaar terug in Turkije. …

    Wat is met Erdoğan anders voor de burgervolk? ?? Erdoğan en zijn elite is zelfstandje en verrijkt zichzelf. .. de kruimels zullen het volk gelukkig maken… en wat met was er met het oude??? Die sluiste constant geld weg uit Turkije zorgde voor hoge inflatie en rente waardoor het onmogelijk was voor industriële ontwikkeling. … Turkije bleef in de westerse invloedssfeer. ..en het Turkse volk kreeg geeneens kruimels. … wat Erdoğan dus beter maakt is dat er kruimels overblijven voor het volk. Elite van Erdoğan wordt 5x over de kop rijk en het volk wordt 30% rijker met betere secundaire voorwaarden en voorzieningen. .. dat maakt Erdoğan beter. Hij de betere onder de slechten.

   • Het rechtvaardigen van een dictatuur op grond van het feit dat ze economische verbeteringen heeft teweeggebracht, is niets nieuw onder de zon. Wanneer deze materiële verbeteringen echter ten koste gaan van politieke rechten en een democratische bestuursvorm, zul je er snel genoeg achter komen hoe goedkoop je je vrijheid hebt verkocht. Zoals MLK opmerkte: “Liever een arme pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.”

   • Zoverre ik weet is er geen enkele democratische land op onze planeet. De zogenaamde democratie is een verzinsel van kapitalisten waar het leven in het rijke deel van de wereld dragelijk is. Mij liever een dictatuur als VAE. Of Dubai waar ik zonder werken een inkomen kan genieten van 30.000 dollar per maand. Het verschil tussen rijke Europese deel van Dubai is dat indivuele rechten en rechts systeem iets beter ontwikkeld is om de simpele reden dat Arabieren nog geen 50 jaar geleden bij middeleeuws leefden. Je leeft in eem illusie. Als jij er blij mee bent ben ik blij voor jouw.

   • Ps… Erdoğan is niet meer of minder dictatuur dan zijn voorgangers. In het systeem van Erdoğan gaat het economisch beter en gevolg daarvan is een betere rechtssysteem dat nodig is om de belangen van de kapitalisten beter te bedienen. Daar profiteert automatisch de burgervolk ook een beetje van
    . Het ottomaanse rechts systeem is in verre opzichten superieur betreft mensenrechten ten opzichte van de moderne democratie die de belangen van kapitalisten bedient.

   • Mensenrechten in het Ottomaanse Rijk? Is dat een grap? In het Ottomaanse Rijk vond de meest wrede vorm van slavernij plaats — pas formeel afgeschaft in 1890! Mensenrechten is bovendien een Westers concept; een afgeleide van het christelijk geloof.

   • Wow….ben jij echt zo ontwentend hierover? ?? Ach je bent volledig gehersenspoeld Door de westerse geschiedEnis die geschreven is Door het vaticaan en Engeland. .. ik kan je niet kwalijk nemen…. ach ja jij zegt nu dat de aarde plat is.
    . Meneer de aarde is echt rond het vaticaan liegt… ook geschiedenis is vervalst.

   • Waar heb jij het over? Die dames die lopen worden betaald om te lopen. Ze worden gehersenspoeld dat hen onrecht wordt aangedaan. Als je vraagt wat dat onrecht je zeggen ze dat ze denken dat mannen hen afkeurend aankijken of andere vrouwen. Zodoende wanneer se lopen wordt materiaal gegeven aan westers Duits media binnen Turkije die de media overheerst. Met dit materiaal wordt verdeeldheid gecreërd tussen Turken onderling. Duitsland doet aan verdeel en heers in Turkije in de hoop hieruit winst uit te halen.

   • Die vrouwen worden betaald, zegt u. Enig bewijs voorhanden?

    Dus er mag ook al niet meer worden geschreven over protesten die sommige Turken niet aanstaan.

    Waarover mag nog wel worden geschreven?

    Zoek op: complottheorie.

  • (1) Kennelijk heeft u de betekenis van woorden als ‘democratie’ en ‘vrijheid’ niet begrepen als u niet beseft dat vreedzaam protest in een vrije samenleving moet worden getolereerd.

   (2) Uw complottheorie dat het Westen deze protestbeweging financieel steunt, moet worden bewezen. Ik heb een vermoeden dat u niet over bewijs beschikt, maar domweg aanneemt wat de staatsmedia van dictator Erdogan u dicteert te geloven.

   • Niets met Erdoğan de maken. Gezonde verstand. Logica dicteert dat deze protest westerse belangen dient…en niet eens westerse burger volk maar de elite in het westen die alle olie en toekomstige zijderoute onder controle wil houden….dat alles controleren gaat via Turkije en deze dames zijn een van de intrumenten van de kapitalisten in het westen. Door zogenaamd vrijheden willen ze democratie en vrijheid van het hele volk vernietigen Netzoals in Syrië reeds gedaan is .

   • Zoals ik dacht: groteske complottheorieën zonder bewijs – met, zoals gebruikelijk, het Westen in de rol van de duivel. Apropos: woon je in België of in Turkije?

   • Ja jij bent slimmer. Door alles af te doen als complot denk je er onderuit te komen. Denk er aan terug als er opeens enorme olievelden in Syrië gevonden worden en Usa bedrijven via de Koerden enorme aanspraak maken op Bv 80% van alle olie Netzoals dat is in İrak Koeweit en Saudi Arabia.

    İn Turkije…

   • Ik baseer mijn overtuigingen op bewijs. Als jij bewijs kan leveren dat de V.S. zich de natuurlijke rijkdommen van landen als Syrië, Koeweit en Saudi-Arabië toeëigent, ben ik bereid om mijn standpunt te wijzigen. Zolang je niet over bewijzen hebt, categoriseer ik het gewoon als complotdenken.

   • Zelfs als het bewijs voor mijn neus ligt. Ik zal geen enkele moeite doen omdat dat grondig te lezen en of analyseren. Ik pak hem en gooi hem in de vuilnisbak. Ik heb er totaal geen belang bij zoiets te willen bewijzen. Ik blijf een gewone burger. Het maakt mij niet uit of de Arabieren Usa of Erdoğan rijk wordt van dat olie. Ik krijg er toch geen cent van. Wat ik weet is dat bijna 80% olie van Irak voor Usa is. … van Koeweit voor 90 jaar voor 70% van Usa..en Saudi Arabia levert 50% van zijn olie of het geld ervan gratis aan Usa. Allen moeten met het geld dat ze wel. Mogen houden investeren onder toezicht van Usa en groot deel tegen lage rente op usa banken en tevens allen moeten alles doen en verkopen in dollars… als jij er zin in hebt mag jij onderzoek doen. Ik heb er geen belang bij . Ik wijs je erop dat er vieze spellen gespeeld worden ook over jouw rug. Jouw arbeid is eigenlijk 10x meer geld waard. …maar goed…jij zal me voor gek verklaren als ik ik je zeg dat je eigenlijk met 4 dagen arbeid een maand inkomen hoort te verdienen. Dit kan ik technisch wel uitleggen maar daarnet ik geen zin in duurt te lang .

   • Domme mensen zijn ook nodig anders waren er geen ezels voor de heren om op te zitten 🙂 . Dat jij niet de inzicht hebt… en bewijslast naar toe shuift is een denkfout. Jij bent niet de enige. .. 99% van de 10% relatief slimmer zijnde mensen maken hetzelfde fout waardoor dat ene promille de baas is.

   • Of ik wel of geen genie ben is niet meetbaar met de huidige menselijke kennis. Een andere manier om dat te meten is met het huidge kennis alleen mogelijk Door de daden en successen van iemand te zien vermoeden dat die persoon een genie is. Bv Nicola Tesla…Einstein noem ik bewust niet omdat ik vind dat Einstein niet genie genoeg was… wel heel bijzonder maat geen top genie.

   • Dus u meent dat als iets logisch is er geen juridisch bewijs voor moet zijn.

    De Westerse pers schrijft – al dan niet toevallig – niet zo lovend over Erdogan. Omstreeks dezelfde periode betogen Turkse vrouwen tegen Erdogan.
    DUS zijn die vrouwen marionetten van de westerse pers.

    En tegelijk roemt u het intellect van ‘de Turken’. Nou moe! Bent u echt een Turkse Turk?

  • Moet je eens lezen wat Ataturk, Mustapha Kemal schreef : de islam, deze absurde godsleer van een immorele bedoëin is een rottend kadaver dat ons leven vergiftigt en: deze herdersreligie van een pedofiele oorlogshitser is het grootste blok aan het been van onze natie. En nog ; de islam hoort op de vuinishoop van de geschiedenis ( zentralrat der ex-moslims Österreich)

   • İk ben niet gelovig maar wat jij schrijft over Atatürk is het grootste onzin. Vanuit politiek perspectief zou zelfs de Paus zich voordoen als Moslim inplaats van Atatürk.

 2. Terwijl de volkomen OVERgesubsidieërde ,politiek-benoemde , islamofiele, allochtonofiele, autochtonofobe ambtenarij van ons C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie & Censuur) PRO boerkini pleit ! Subsidiekraan DICHT naar die politiek-correct ontaarde roedel !

   • In de steun voor Erdoğan bestaat er natuurlijk een grote afstand tussen Roemelië, dat meer op Europa en het Westen georiënteerd is, en landelijk Anatolië, waar een groter verlangen bestaat naar een wederopleving van het Ottomaanse Rijk.

   • Het Ottemaanse Rijk was helemaal niet slecht. Hij was wel minder ontwikkelt ten opzichte van westerse landen omdat de gemiddelde intellect sinds 1600 was gedaald en omgekeerd evenredig was dat in West Europa gestegen. Dus zijn de ballen omgedraaid en daalt de gemiddelde intellect in Europa met name west Europa en stijgt de kennis en inzicht in Turkije in een rap tempo. Dit is een tusunami. .. het enige wat west Europa kan doen is deze tusunami met enkele tientallen jaren remmen…meer als remmen valt er niets te doen…

   • Ergens hebt u wel gelijk hoor! Inderdaad, hoe meer immigratie vanuit moslimlanden, hoe meer het gemiddeld intellect in Europa daalt .

   • De daling van de gemiddeld intellect is regio gebonden. Genetische verschillen hebben ook invloed alleen in mindere mate. Turkse genen hebben altijd een opwaartse effect gehad in Europa op de gemiddeld intellect. Als je Turkse dna weg zou halen uit Europa is dat wat achterblijft letterlijk mongolen. .. met alle respect .. het is echt zo. Het is de dna verrijking van onder andere Turken die vanaf het jaar 400 Europa rijker gemaakt heeft met Germanen samen.

 3. Voor een Turkse Turk is er maar één paradijs, één land waar het beter is dan hier, en dat is oostwaarts de Bosporus.Doe de Vlamingen een plezier, beste Turkse Turk, en laat ons met rust. Wij hebben uw soort echt niet nodig, en wanneer u denkt dat uw soort ons nodig heeft, breng dan het nodige respect op voor onze (overdreven) gastvrijheid.

  • Wanneer heb ik de stelling genomen dat Turkije beter is dan België? De kruimels die naar het volk wordt gestrooid is in België groter als in Turkije. Ja je hebt in het westen een verkapte dictatuur. Onder Erdoğan zijn de autocratische trekjes meer zichtbaar maar minder als bij Poutin. Dictatoriale professioneliteit a la westen moet Erdoğan nog leren van het westen. Binnen 20 jaar is Turkije onder Erdoğan een kapitalistische dictatuur die het beeld van democratie heeft a la Zwitserland.