De President van de Verenigde Staten Donald Trump heeft opgeroepen tot een vastberaden optreden tegen Noord-Korea na gesprekken met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Hij benadrukte het belang van hun alliantie maar had kritiek inzake handel en het delen van de kosten van defensie.

Trump zei ook dat de VS wat hij een ”slechte handelsdeal” met Zuid-Korea noemde heronderhandelde die vijf jaar eerder door zijn voorganger Barack Obama gesloten was. Hij benadrukte ook dat een tijdperk van ”strategisch geduld” met het kernwapen- en kruisrakettenprogramma van Noord-Korea erop zat.

Druk op Noord-Korea

Noord-Korea is naar eigen zeggen bezig met het bouwen van een kernwapen dat de VS kan bereiken. De Defensieminister James Mattis van de VS heeft echter al eerder gewaarschuwd dat de gevolgen van eender welke militaire actie tegen Noord-Korea ”tragisch op een ongeziene schaal” zouden zijn. Trump heeft er vooral op ingezet om China, de grootste handelspartner van Noord-Korea, te overhalen om meer druk uit te oefenen op Pyongyang. De laatste tijd groeit de frustratie echter over het uitblijven van actie door Peking.

Trump riep de regionale machten op om sancties in te voeren en van Noord-Korea “snel een beter pad” te eisen. Moon, die liever een diplomatieke oplossing voor de crisis ziet, maande Pyongyang aan om snel terug aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Trump en Moon zeiden beiden dat ze openstaan voor hernieuwde dialoog met Noord-Korea op voorwaarde dat het zijn wapenprogramma’s zou opgeven.

Moon zei verder dat onder meer een bevriezing van zijn kernwapen- en rakettesten of een vrijlating van drie Amerikanen die zijn noorderbuur vasthoudt voorwaarden voor het opstarten van een dialoog zouden kunnen zijn. Eerder deze maand nog stierf Otto Warmbier, een Amerikaanse gevangene van Noord-Korea, enkele dagen na zijn vrijlating en thuiskomst in de VS.

Eerder nog probeerde Trump China tot zijn kamp te overhalen maar dat lijkt meer en meer op niets uit te draaien. Op donderdag nog vaardigde de VS sancties uit tegen Chinese banken, personen en bedrijven die handel dreven met Noord-Korea. Ook werd een grote wapendeal met Taiwan gesloten, beide beslissingen leidden tot veel ergernis in Peking.

Onevenwichtige handel

De twee leiders spraken ook over bilaterale handel. In het verleden heeft Trump al hard uitgehaald naar de vele onevenwichtige handelsakkoorden die de VS heeft gesloten. Hij werd echter gerustgesteld door verzekeringen van Moon dat hij voor een gelijk speelveld zou zorgen voor Amerikaanse arbeiders en ondernemingen, in het bijzonder voor automakers.

Trump benadrukte ook de noodzaak voor een billijke verdeling van de defensiekosten. Dit was al in zijn verkiezingscampagne een wederkerend thema. Trump klaagde al meermaals het feit aan dat de VS voor het leeuwendeel de defensiekosten van zijn bondgenoten, waaronder Zuid-Korea en Japan maar ook de NAVO, op zich neemt.

In de gezamenlijke mededeling kondigden Trump en Moon ook aan samen te werken om een overaanbod aan grondstoffen zoals staal te verminderen. Ook aanvaardde Trump een uitnodiging om Moon later dit jaar in Zuid-Korea te bezoeken.