In het zomerakkoord kwam de regering-Michel overeen om de vennootschapsbelasting te hervormen. Deze hervorming, de facto een belastingdaling, financiert de regering door de notionele interestaftrek te beperken. Wat blijkt echter: grote bedrijven winnen nog steeds aanzienlijk bij de hervorming. Dat berekende KBC Securities.

In het zomerakkoord kwam de regering overeen om het nominale belastingtarief van 34 naar 25 procent te laten dalen. Doordat de operatie budgetneutraal moet zijn, financiert de regering deze door de notionele interestaftrek te beperken en een minimumbelasting van 7,5 procent in te voeren op winsten boven de één miljoen euro.

Meer winst voor grote bedrijven

Uit berekeningen van KBC Securities blijkt echter dat grote bedrijven erop vooruitgaan. Dit mag een opmerkelijke vaststelling heten omdat vooral grote bedrijven de notionele interestaftrek benutten. Voor staatsbedrijven zoals Bpost, Fluxys en Proximus kan de winst per aandeel in 2020 met 13 tot 14 procent stijgen. Voor de overheid is dit wellicht goed nieuws. Doordat zij in elk van deze drie bedrijven participaties heeft, kan de Belgische Staat wellicht op een hoger dividend rekenen.

Andere winnaars zijn verder nog Telenet, EVS Broadcast Systems, Orange Belgium en Colruyt. Bij deze bedrijven zou de winst per aandeel in 2020 meer dan tien procent bedragen. Kinepolis, Balta, Ageas en Lotus Bakeries daarentegen, moeten tevreden zijn met meer dan vijf procent.

Proximus en Elia dreigen in een bijzondere situatie terecht te komen. Deze zullen – om toch in dezelfde mate van de aftrek te kunnen profiteren – hun investeringen moeten optrekken. Momenteel hebben Proximus en Elia echter al aanzienlijke investeringsprogramma’s lopen.

Geen schrapping gunstmaatregelen

Vooraf werd er gevreesd dat de belastinghervorming zou worden gefinancierd door de schrapping van enkele gunstmaatregelen. Achteraf blijkt deze vrees niet terecht. Zo kunnen bedrijven verliezen nog steeds van hun toekomstige belastingaanslagen aftrekken en blijft de aftrek voor innovaties intact. Voor onder andere het Waalse technologiebedrijf IBA is deze laatste maatregel van groot belang.

Volgens KBC Securities kunnen de hervormingen aanleiding geven tot hogere koersen. Zo zou het aandeel van Bpost en Orange Belgium met drie euro kunnen stijgen. Telenet kan rekenen op een verhoging van 3 tot 6 euro per aandeel. Proximus daarentegen moet tevreden zijn met een verhoging van 1 tot 3 euro.