Voedselpakketten die door niemand anders gewenst waren, leverde de vzw de Brusselse Keukens aan daklozenorganisatie Samusocial. Dat blijkt uit de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial. Zodat de behoeftigen niets zouden vermoeden, werden de etiketten met vervaldata overplakt waarbij de vervaldatum soms met een maand werd verlengd. Liesbet Dhaene, Brussels parlementslid voor N-VA stelt dat “de ‘vriendjespolitiek’ van Samusocial […] duidelijk ten koste [was] van de daklozen.”

De VZW de Brusselse Keukens is net zoals de vzw Samusocial een vereniging van PS-signatuur. Zo is Faouzia Hariche (PS) de voorzitter van de raad van bestuur. Tot Philippe Close (PS) de eed aflegt, is zij waarnemend burgemeester van Brussel. Ook in de raad van bestuur zitten vele PS-kopstukken. Onder andere Pascale Peraïta (ex-PS), Yvan Mayeur (ex-PS) en Rita Glineur (voormalig kabinetschef Mayeur) maken hier deel van uit. Eerder kwam de VZW al in opspraak omdat er – net zoals bij Samusocial – hoge vergoedingen werden uitgereikt aan politici die geen prestaties leverden.

Beste prijs/kwaliteit

De vzw de Brusselse keukens levert maaltijden aan diverse instellingen zoals crèches, rusthuizen, ziekenhuizen, OCMW’s en Samusocial. Het probleem was echter dat al het eten dat de andere klanten weigerden via Samusocial bij de daklozen terecht kwam. Vaak werden de geweigerde voedselpakketten ingevroren op de vervaldag zelf om dan naar Samusocial verstuurd te worden. Daklozen en andere behoeftigen kregen bijgevolg voedsel van ondermaatse kwaliteit. Zelf organiseerde de raad van bestuur van Samusocial bijna één derde van zijn vergaderingen in een restaurant (op kosten van de daklozen).

Deze praktijken stonden duidelijk vermeld in het mailverkeer tussen de twee Brusselse vzw’s. In de onderzoekscommissie bevestigden de directeurs van Samusocial en de Brusselse keukens op vraag van Dhaene dat er een probleem was met de voedsellevering. Doch, al bij al benadrukten de twee directeurs dat het eten van de Brusselse Keukens de beste prijs-kwaliteitverhoudingt had. Ook waren zij aan een oplossing aan het werken.

Overtreding wet overheidsopdrachten?

Om dergelijke praktijken van ‘kleine’ corruptie en vriendendiensten te vermijden bestaat er in België de wet overheidsopdrachten. Openbare besturen worden op deze wijze gedwongen om een transparante procedure te doorlopen en te kiezen voor het beste aanbod.

Samusocial en de Brusselse Keukens deden hier echter niet aan mee. Zelf spraken de directeurs van beide vzw’s over een “historische samenwerking”. Ook wezen zij op de instabiele voedselbehoeften van de daklozenorganisatie waardoor zij de vraag moeilijk konden inschatten.