Gisteren liet Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in ‘Terzake‘ haar licht schijnen over een nieuwe staatshervorming. Voor de liberale politica is deze geen “noodzaak“, al doet zij de deur niet definitief dicht. 

De Vlaamse liberalen staan niet te springen voor een nieuwe staatshervorming. Voorzitter Rutten wil liever de nadruk leggen op het efficiënt omspringen met de huidige bevoegdheden. Verder acht zij het institutionele luik ondergeschikt aan het economische. Zo ligt er volgens haar “nog veel werk op de plank om de economie te doen draaien.”

Rutten (N-VA): “Ik wil vooral een staat die beter werkt”

Rutten wil vooral inzetten op een efficiëntere overheid. Op dat vlak is er volgens haar nog “wat werk aan de winkel. We kunnen bijvoorbeeld beter samenwerken en de bevoegdheden die we vandaag hebben meer gebruiken.” Hieromtrent geeft zij het voorbeeld van de registratierechten. Volgens Rutten zouden “we […] graag de registratierechten verlagen, zodat wie een huis koopt daarop minder belastingen moet betalen.”

Het communautaire verdwijnt bij de liberale politica eerder naar de achtergrond. Zo stelt zij dat een staat weliswaar “nooit af is” maar dat “als je pleit voor een staatshervorming […] je op zoek [moet] naar een tweederdemeerderheid, naar een communautaire meerderheid. Ik ben vandaag van mening dat de sociaal-economische problemen de eerste prioriteit verdienen.”

Beginnen in het Vlaams Parlement

Door het gebrek aan appetijt voor een nieuwe staatshervorming bij de liberalen, staat de N-VA voorlopig in de kou. Zo reageerde ook CD&V eerder nog twijfelachtig. De enige Vlaamse partij die buiten de N-VA nog onverdeeld de Vlaamse kaart trekt, is het Vlaams Belang. Wat Rutten echter betreft, is een staatshervorming niet alleen de volgende verkiezingen geen must, ook bij de verkiezingen die daarop volgen hoeft er volgens haar “geen staatshervorming te komen want er ligt nog veel werk op de plank om de economie te doen draaien.”

Volledig dicht is de deur bij de liberalen echter niet. Zo wil Rutten wel een discussie aangaan over de bevoegdheden. Al is het liberale uitgangspunt wel duidelijk: “als je een staat efficiënter en slanker wil maken, heb je daarvoor niet noodzakelijk een staatshervorming nodig.” Dit illustreert zij aan de hand van de situatie in het Vlaams Parlement. “We kunnen misschien beginnen in het Vlaams Parlement. Daar zitten vandaag 124 Vlaamse Parlementsleden. […] Laat mij het voorstel doen om het aantal Vlaamse Parlementsleden de volgende keer te verminderen. Minder politiek, maar betere politiek. Daarvoor hebben we geen Franstaligen nodig.”