“Deze crisis is een Waals probleem, geen Brussels”, dat liet Brussels minister-president Rudi Vervoort vandaag optekenen in Le Soir. De PS-toppoliticus is zich bewust van de slechte naam die Samusocial de PS heeft bezorgd, maar vindt dat de PS haar verantwoordelijkheid reeds nam door de schuldigen uit de partij te zetten. Volgens hem is de politieke crisis in Franstalig België vooral een ruzie tussen twee “Waalse hanen” – MR-voorzitter Olivier Chastel en cdH- voorzitter Benoît Lutgen – en wordt Brussel in de steek gelaten. Het interview met Vervoort lijkt evenwel tevergeefs: Milieuminister Céline Fremault heeft vandaag uitdrukkelijk afstand van de Brusselse PS genomen.

Opvallende uitspraken van de Brusselse minister-president Vervoort te midden van de politieke crisis en formatiegesprekken in Brussel en Wallonië. Volgens hem is er geen echt politiek probleem in Brussel na de schandalen rond de PS en Samusocial en worden problemen door de Waalse politiek geprojecteerd op Brussel. Maar Fremault sprak Vervoort al direct tegen in een ander interview met L’Echo door zich expliciet te distantiëren van de Brusselse PS. De crisis is dus nu wél een Brussels probleem.

“Twee Waalse hanen”

Vervoort gaf te kennen dat de Brusselse cdH’ers niet willen opstappen uit de Brusselse gewestregering. Die wordt voorlopig nog bemand door een coalitie van de PS, DéFI van Olivier Maingain en cdH (aangevuld met de Vlaamse partijen van Open Vld, sp.a en CD&V). Maar vorige maand zei cdH-voorzitter Benoît Lutgen het vertrouwen op in de PS.

Een oppositiekuur is evenwel niet het beste pad naar herstel voor de PS, vindt de minister-president. Vervoort vindt dat een aantal PS’ers zich wel moeten excuseren, maar dat (verder) regeren in het DNA van de PS zit: “De PS is een regeringspartij, een partij van besturen en verantwoordelijkheid. Als ze aan de tafel is uitgenodigd, zal ze participeren. Men kan vervoerd zijn door emotie, dat kan ik begrijpen, maar op een bepaald moment moet rede het terug overnemen”. Vervoort sluit hierbij een brede Franse Gemeenschapsregering met de PS, MR, cdH en DéFI niet uit.

Vervoort vindt dat de politieke crisis vooral een kwestie is waarvan “twee Waalse hanen” de aanstekers zijn: Lutgen en Chastel. Volgens de PS’er liggen die heren niet wakker van de Brusselse belangen en voorkeuren. De minister-president begrijpt in dat licht het parcours van de Brusselse cdH niet. “[Céline] Fremault (Brussels milieuminister voor cdH) heeft de Brusselse belangen verdedigd, tegen de federale regering en in het bijzonder de MR in. Het zou een wat merkwaardig zijn als [Fremault] nu morgen in een coalitie met de MR zit , die in dit dossier zich totaal heeft passief opgesteld. Ik denk dat het verenigde front van de Waalse en de Brusselse cdH niet meer is dan een façade”, stelt Vervoort.

Rudi Vervoort zal echter terug moeten komen van een koude douche. Fremault roept Défi vandaag immers op om te denken over een alternatieve meerderheid voor de Brusselse Gewestregering en neemt uitdrukkelijk afstand van de PS in het Brusselse Gewest. Dat zei Fremault in een parallel interview met L’Echo. Volgens Fremault is het onhoudbaar om te blijven stellen Brussel stad voor alle wantoestanden verantwoordelijk was.

DéFI heeft een sleutelpositie in het schaakspel en het is dus uitkijken naar wat partijvoorzitter Maingain zal doen. Zijn partij is nodig voor een meerderheid zonder de PS. En die Maingain vindt dat alles prima liep in de Brusselse Gewestregering. Alle problemen rond de PS en Samusocial waren wél hoofdzakelijk een probleem van Brussel stad, dat liet Maingain vrijdag weten. Als DéFI vasthoudt aan deze positie blijft de huidige Brusselse coalitie – mét de PS – stand houden.

Opvallend detail: minister-president Vervoort vindt het bizar dat de Vlaamse partijen nauwelijks tot niet betrokken zijn in het hele verhaal. “De Vlamingen, men zegt hen niets. Een beetje zoals: ‘we gaan de meerderheden veranderen, bedankt om u aan te passen, we leggen het u later wel uit’.”, aldus Vervoort.

SamuScandale

De onthullingen rond Samusocial hebben reeds zware politieke gevolgen gehad. De hele PS kwam vorige maand in opspraak toen bleek dat de Samusocial in 2016 alleen al 60.000 euro aan zitpenningen uitdeelde aan het bestuur. Dat bestuur was doorspekt met PS-leden waaronder de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur en OCMW-voorzitter Pascale Peraïta. Het zou gegaan hebben om 140 euro per zitting per persoon, maar voor de vele vergaderingen bleek geen bewijs voorhanden te zijn. Hierna bleek dan nog eens dat de opgestreken zitgelden van Peraïta en Mayeur hoger zouden zijn dan aangenomen.

De hele affaire leidde tot het ontslag van Mayeur als burgemeester en Pascale Peraïta als OCMW-raad-voorzitster. Dit werd zelfs opgevolgd door een heuse regeringscrisis in Brussel en Wallonië alwaar de positie van de PS onhoudbaar werd voor coalitiepartner cdH van Benoît Lutgen.

Sinds het schandaal rond Publifin en de betrokkenheid van de PS daarin is de communistische PTB (PVDA) in de Waalse peilingen als een pijl omhoog geschoten en reeds groter geworden dan de PS.