De uitspraken van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hebben de afgelopen weken zeer veel (negatieve) reacties gekregen. Onder meer CD&V-minister van Staat, Mark Eyskens, haalde fel uit naar de staatsecretaris. Zo getuigen volgens hem Francken zijn uitspraken “van een maatschappelijke hardheid die haaks staat op de meest elementaire moraal”. N-VA-fractieleider in de Kamer, Peter De Roover, stelt daarentegen dat “de aanpak van de Libiëroute niet doeltreffend” is.

Initieel had Francken gepleit om de asielproblematiek aan de Middellandse Zee op te lossen door middel van akkoorden met landen zoals Libië, Tunesië en Egypte. Op de opdracht van het Belgische fregat – de Louise-Marie – had de staatssecretaris kritiek. Zo zouden we volgens hem beter niet “meer meedoen aan ‘Sophia’. Het is pure waanzin. Let wel, mensen in nood moeten gered worden. Maar dan moeten ze niet naar Europa gebracht worden. Dat zorgt voor een aanzuigeffect met enkel meer doden tot gevolg. Het is een schandvlek voor Europa”, aldus de staatssecretaris.

Eyskens over N-VA: “Moreel grensoverschrijdend gedrag”

Hiervoor kreeg Francken stevige kritiek van onder meer Mark Eyskens. Zo verweet de CD&V-politicus “sommige N-VA-politici […] een erbarmelijk gebrek aan erbarmen”. Ook erkende hij er een soort van “eigen volk eerst”-nationalisme” in, wat hij verder omschreef als “dodelijk”. Later stelde hij in een interview met De Morgen dat de N-VA “moreel grensoverschrijdend gedrag” vertoont. Waneer Francken stelt dat er een aanzuigeffect bestaat, leest Eyskens tussen de lijnen “als we niets doen en die sukkelaars laten ronddobberen en verdrinken, zal dat geen aanzuig- maar een afschrikkingseffect creëren.

Toen hem voor de voeten werd geworpen dat Francken had gesteld dat migranten beter naar Afrika werden gebracht, antwoordde Eyskens door vragen of dat “humanitair verantwoord” is. Ook legt Francken volgens hem niet uit dat Europa migratie nodig heeft omdat we anders “uitsterven. Wat Francken zegt, is in elk geval totaal ongepast. Het getuigt van een maatschappelijke hardheid die haaks staat op de meest elementaire moraal. Het bewijst nog maar eens dat er goede en slechte vormen van nationalisme bestaan.”

De Roover (N-VA): “Recht op veiligheid is niet hetzelfde als recht op inwijking”

In een reactie aan SCEPTR laat De Roover weten dat de aanpak van de Libiëroute niet doeltreffend lijkt. Zo was volgens hem het doel “het ontraden van het misbruik van die route. Nu echter neemt volgens hem “het aantal mensen dat die weg kiest toe en [stijgt bijgevolg] het aantal verdrinkingen”

De vraag is volgens de N-VA-fractieleider echter “niet of mensen gered moeten worden maar hoe dat moet gebeuren. Volgens mij blijft de beste manier om verdrinkingen te vermijden ervoor zorgen dat mensen niet de zee op gaan. In de meeste gevallen gaat het over economische migranten die geen recht op asiel hebben. De controle daarop dient bij voorkeur te gebeuren voordat ze de EU binnenkomen. Een verbreding van het mandaat van Operatie Sophia is noodzakelijk, zoals minister Reynders ook antwoordde op mijn actuele vraag donderdag in de kamer. Vergeet ook niet dat oorlogsvluchtelingen recht hebben op veiligheid, wat niet hetzelfde is als recht op inwijking in de EU.”

‘Slecht’ nationalisme 

Eyskens echter, is van mening dat er eenzelfde ideologie aan de basis ligt van zowel het separatisme als “die harde taal van Francken”. Zo is voor hem het idee dat “onze sociale zekerheid moet worden gesplitst, […] een voorbeeld van slecht nationalisme. Het zal de armoede in Wallonië voeden.” Verder veroorzaken de transfers naar Wallonië volgens hem wel vooruitgang en moet men deze “in het juiste perspectief zien”. Om het argument te counteren dat er steeds transfers zijn van dezelfde kant, naar dezelfde kant stelde Eyskens dat het omgekeerde het geval is bij fiscale fraude. “En dat is ook een soort transfer: de fiscale fraude in Vlaanderen gaat ten koste van mensen die hun belastingen wel eerlijk betalen. Dat hoort u nooit uit de mond van N-VA-politici. Als je de fiscale fraude regionaal opdeelt, krijg je een totaal ander beeld van de geldstromen in België”, aldus Eyskens.

De Roover daarentegen betreurt “niet zozeer het bestaan” van de transfers, maar “wel het feit dat ze niet helpen. Als er volgens Eyskens via fraude een andere transfer zou bestaan dan zal die uiteraard eindigen als we volwaardig zelfbestuur voor Vlaanderen en Wallonië invoeren. Een argument tegen ons programma is het alvast niet, wel tegen de Belgische staatsstructuur”.

3 REACTIES

  1. Eyskens is met zijn argument van fiscale fraude duidelijk het vermogen van rationele hersenactiviteit gepasseerd, seniel met andere woorden. Laat ons aannemen dat Vlamingen meer inkomsten hebben en dus meer gemotiveerd zijn de fiscale druk te ontwijken, tot zover ok. Maar indien ze dat niet zouden doen zou dit logischerwijze leiden tot nog meer Vlaamse bijdragen aan het Belgische fiscale zwarte gat, met andere woorden meer transfers. Dit lijkt me zo logisch dat enkel iemand die niet zien wil tot tegengestelde conclusie komt.