De federale regering heeft na dagenlang onderhandelen eindelijk een akkoord bereikt over de begroting. Dat was een moeilijke bevalling, want er waren spanningen tussen CD&V en N-VA, een flink tekort en onenigheid over een taks op effectenrekeningen. Er komt nu onder meer een lagere vennootschapsbelasting en een effectentaks voor vermogens groter dan 500.000 euro. Hiermee kan de regering van CD&V, MR, Open Vld en N-VA de zomervakantie tegemoet gaan met een akkoord over de begroting. Maar de oppositie, verschillende opiniemakers en experts zijn weinig enthousiast over het resultaat, zo blijkt onder meer uit de reacties op sociale media.

De regering heeft afgelopen nacht eindelijk een akkoord bereikt over de begroting. Dat tweette premier Charles Michel (MR) zelf om half vier deze ochtend. Michel mag tevreden zijn want zijn taks op effectenrekeningen komt er, zij het beperkt in omvang en reikwijdte.

Andere fiscaliteit onder regering-Michel

  • Goed nieuws voor bedrijven. De vennootschapsbelasting – dat zijn de lasten op winsten uit bedrijfsactiviteiten – gaat naar omlaag. KMO’s zullen nog 20 procent moeten betalen in plaats van 25. Grote ondernemingen gaan 29 procent betalen en niet langer 34 procent.
  • Kleine spaarders en beleggers krijgen ook snoepgoed. Dividenden – inkomsten uit aandelen – worden vrijgesteld van taksen tot 627 euro. Wat hier boven komt, wordt wel belast.
  • Michel zijn taks op effectenrekeningen – rekeningen met beleggingen – komt er, maar dit zal slechts 0,15 procent betreffen. Bovendien krijgt elke rekening onder de 500.000 euro een vrijstelling. Michel hoopt hiermee een kwart miljard euro op te halen.

Ander werk onder regering-Michel

  • Er zal in de toekomst gebruik kunnen gemaakt worden van de zogenaamde ‘flexi-jobs’ in de detailhandel (kapperszaken, bakkerijen, dagbladhandels…) naast de horeca-sector. Tevens zal de wet op e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk.
  • Wie minstens vier vijfde werkt zal in de toekomst ook tot 500 euro per maand belastingvrij mogen bijverdienen. Dit kan bijvoorbeeld om tuinwerk gaan of om een kamer of appartement te verhuren via AirBnb.
  • Vaste benoemingen bij de overheid zullen uitdoven. Vaste benoemingen zullen in de toekomst enkel nog mogelijk zijn voor ambtenaren met een gezagsfunctie zoals agenten of justitie-magistraten.
  • De regering-Michel wil ook de lasten verlagen in de bouwsector. Men wil met een pakket van 600 miljoen euro sociale dumping tegengaan in de bouw.
  • De coalitiepartijen willen tevens de proefperiode terug invoeren waardoor nieuwe werknemers eenvoudiger op straat gezet kunnen worden. Anderzijds zullen werkgevers premies ter hoogte van tot 20 procent van de loonmassa kunnen geven aan werknemers zonder dat hiervoor sociaal overleg nodig is.
  • Bedrijven die oudere werknemers thuis laten blijven met een deel van hun loon, zullen daar een taks op moeten betalen, ook al financieren ze dat zelf. Dit is iets wat vicepremier Kris Peeters (CD&V) al eerder naar voor schoof “want, dit is een verkeerd signaal”.
  • Tot slot zal de overheid gebruik kunnen maken van ‘mystery calls’, mits toestemming van de arbeidsauditeur. Dit zijn anonieme controles van bedrijven op basis van de discriminatieregelgeving. Dit is opvallend, want N-VA heeft hierover dit jaar nagenoeg een breekpunt van gemaakt. Gevraagd in maart of N-VA op zijn minst bereid was om erover te praten zei parlementslid Axel Ronse (N-VA) toen resoluut: “Neen, absoluut niet.” Dit standpunt is klaarblijkelijk bijgesteld.

De rechtse oppositiepartij Vlaams Belang is alvast niet te spreken over het akkoord en de wending van de N-VA: “[Men kan] zich de vraag stellen wat de N-VA nog in deze regering doet of wat haar precieze meerwaarde er in is. Naar het verschil met haar traditionele coalitiegenoten MR, CD&V en Open Vld is het zoeken met een vergrootglas”, aldus partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Over de begroting zelf is de regering het eens geraakt dat er 2,6 miljard euro gevonden moet worden voor 2018. Momenteel is er een tekort van 7,6 miljard euro. Een begroting in evenwicht behoort voorlopig niet meer tot de doelstellingen. “Europa legt ons dat niet op”, aldus Michel.

Tot slot is een oplossing gevonden voor de ARCO-spaarders. Die verloren immers heel wat geld tijdens de financiële crisis. ARCO, een beleggersvehikel in de schoot van ACW (nu beweging.net) had voornamelijk geïnvesteerd in Dexia Bank, en die bank ging nagenoeg over kop. Dexia werd gered door de Belgische staat en omgedoopt tot Belfius. Die bank gaat de Belgische staat nu privatiseren: 50 procent van de aandelen worden verkocht. De opbrengst hiervan (400 miljoen euro) zal dienen om de ARCO-spaarders deels te vergoeden. Een ander deel, 200 miljoen, zal beweging.net moeten opleggen.