De federale regering heeft na dagenlang onderhandelen eindelijk een akkoord bereikt over de begroting. Dat was een moeilijke bevalling, want er waren spanningen tussen CD&V en N-VA, een flink tekort en onenigheid over een taks op effectenrekeningen. Er komt nu onder meer een lagere vennootschapsbelasting en een effectentaks voor vermogens groter dan 500.000 euro. Hiermee kan de regering van CD&V, MR, Open Vld en N-VA de zomervakantie tegemoet gaan met een akkoord over de begroting. Maar de oppositie, verschillende opiniemakers en experts zijn weinig enthousiast over het resultaat, zo blijkt onder meer uit de reacties op sociale media.

De regering heeft afgelopen nacht eindelijk een akkoord bereikt over de begroting. Dat tweette premier Charles Michel (MR) zelf om half vier deze ochtend. Michel mag tevreden zijn want zijn taks op effectenrekeningen komt er, zij het beperkt in omvang en reikwijdte.

Andere fiscaliteit onder regering-Michel

 • Goed nieuws voor bedrijven. De vennootschapsbelasting – dat zijn de lasten op winsten uit bedrijfsactiviteiten – gaat naar omlaag. KMO’s zullen nog 20 procent moeten betalen in plaats van 25. Grote ondernemingen gaan 29 procent betalen en niet langer 34 procent.
 • Kleine spaarders en beleggers krijgen ook snoepgoed. Dividenden – inkomsten uit aandelen – worden vrijgesteld van taksen tot 627 euro. Wat hier boven komt, wordt wel belast.
 • Michel zijn taks op effectenrekeningen – rekeningen met beleggingen – komt er, maar dit zal slechts 0,15 procent betreffen. Bovendien krijgt elke rekening onder de 500.000 euro een vrijstelling. Michel hoopt hiermee een kwart miljard euro op te halen.

Ander werk onder regering-Michel

 • Er zal in de toekomst gebruik kunnen gemaakt worden van de zogenaamde ‘flexi-jobs’ in de detailhandel (kapperszaken, bakkerijen, dagbladhandels…) naast de horeca-sector. Tevens zal de wet op e-commerce worden aangepast aan nacht- en zondagwerk.
 • Wie minstens vier vijfde werkt zal in de toekomst ook tot 500 euro per maand belastingvrij mogen bijverdienen. Dit kan bijvoorbeeld om tuinwerk gaan of om een kamer of appartement te verhuren via AirBnb.
 • Vaste benoemingen bij de overheid zullen uitdoven. Vaste benoemingen zullen in de toekomst enkel nog mogelijk zijn voor ambtenaren met een gezagsfunctie zoals agenten of justitie-magistraten.
 • De regering-Michel wil ook de lasten verlagen in de bouwsector. Men wil met een pakket van 600 miljoen euro sociale dumping tegengaan in de bouw.
 • De coalitiepartijen willen tevens de proefperiode terug invoeren waardoor nieuwe werknemers eenvoudiger op straat gezet kunnen worden. Anderzijds zullen werkgevers premies ter hoogte van tot 20 procent van de loonmassa kunnen geven aan werknemers zonder dat hiervoor sociaal overleg nodig is.
 • Bedrijven die oudere werknemers thuis laten blijven met een deel van hun loon, zullen daar een taks op moeten betalen, ook al financieren ze dat zelf. Dit is iets wat vicepremier Kris Peeters (CD&V) al eerder naar voor schoof “want, dit is een verkeerd signaal”.
 • Tot slot zal de overheid gebruik kunnen maken van ‘mystery calls’, mits toestemming van de arbeidsauditeur. Dit zijn anonieme controles van bedrijven op basis van de discriminatieregelgeving. Dit is opvallend, want N-VA heeft hierover dit jaar nagenoeg een breekpunt van gemaakt. Gevraagd in maart of N-VA op zijn minst bereid was om erover te praten zei parlementslid Axel Ronse (N-VA) toen resoluut: “Neen, absoluut niet.” Dit standpunt is klaarblijkelijk bijgesteld.

De rechtse oppositiepartij Vlaams Belang is alvast niet te spreken over het akkoord en de wending van de N-VA: “[Men kan] zich de vraag stellen wat de N-VA nog in deze regering doet of wat haar precieze meerwaarde er in is. Naar het verschil met haar traditionele coalitiegenoten MR, CD&V en Open Vld is het zoeken met een vergrootglas”, aldus partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Over de begroting zelf is de regering het eens geraakt dat er 2,6 miljard euro gevonden moet worden voor 2018. Momenteel is er een tekort van 7,6 miljard euro. Een begroting in evenwicht behoort voorlopig niet meer tot de doelstellingen. “Europa legt ons dat niet op”, aldus Michel.

Tot slot is een oplossing gevonden voor de ARCO-spaarders. Die verloren immers heel wat geld tijdens de financiële crisis. ARCO, een beleggersvehikel in de schoot van ACW (nu beweging.net) had voornamelijk geïnvesteerd in Dexia Bank, en die bank ging nagenoeg over kop. Dexia werd gered door de Belgische staat en omgedoopt tot Belfius. Die bank gaat de Belgische staat nu privatiseren: 50 procent van de aandelen worden verkocht. De opbrengst hiervan (400 miljoen euro) zal dienen om de ARCO-spaarders deels te vergoeden. Een ander deel, 200 miljoen, zal beweging.net moeten opleggen.

5 REACTIES

 1. De opbrengst van de verkoop van aandelen van Belfius is staatsgeld.
  En nu gaan we staats(belastings)geld gebruiken om beleggers schadeloos te stellen ?
  Als ik op de lotto speel en niks win krijg ik geen vergoeding van de staat.

  NVA en met name Peter Dedecker (die hier jaren een punt van maakte) hebben zeer veel boter op het hoofd. Zie:
  https://www.n-va.be/nieuws/interview-met-peter-dedecker-acw-arco-en-dexia-een-zuil-van-zelfbediening

 2. De N-VA is de grootste leugenpartij van de afgelopen decennia. De beloftes en grote principes van voor de verkiezingen zijn allemaal vergeten en ingeruild voor het zachte pluche (zeer lucratief uiteraard). Het parcours van de N-VA in deze regering is een boulevard van gebroken beloftes. Belastingen, taksen en accijnzen omhoog, invoering rekeningrijden, benoemen van de eigen pionnetjes via regelrechte zelfbediening (tiens was dat geen oude politieke cultuur en ging N-VA dat niet veranderen?) , verhoging van de pensioenleeftijd (flagrant tegen alle verkiezingsbeloften in), verhoging van de roerende voorheffing (flagrant tegen alle verkiezingsbeloften in), invoering van een vermogensbelasting (flagrant tegen alle verkiezingsbeloften in), de ARCO diefstal mee goedkeuren (waar is Peter Dedecker gebleven?), invoeren van absurde regelneverij. Zo hebben wij al de gedachtenpolitie (tiens was Unia niet overbodig?), de alcoholpolitie, de sigarettenpolitie, de gsm politie, de suikertakspolitie, de lighttakspolitie, de trajectcontrolepolitie, de dieseltakspolitie, de emissiepolitie, de zoutpolitie, de plastiekenzakkenpolitie, de camerapolitie. En waarschijnlijk, als ik binnenkort nog eens een frietje ga steken, tikt de vettakspolitie op mijn schouder voor het innen van de nieuwe vetbelasting. In de volgende editie van Van Dale zal te lezen staan: Vrijheid – oud-Nederlands woord in onbruik gevallen in het begin van de 21ste eeuw – nu vervangen door big brother (met dank aan de toenmalige grootste partij van België).
  De zo bekritiseerde dotaties aan Brussel van 500 miljoen euro worden toegekend. In ruil wordt zelfs geen eenmaking van de politiezones meer geëist. Dixit Jambon: “De N-VA gaat van de fusie van de Brusselse politiezones geen regeringszaak maken. We openen geen communautaire dossiers en we gaan de fusies van politiezones aanmoedigen, maar niet verplichten.” Herinner u de heftige retoriek voor de verkiezingen …
  Aan de andere kant van de taalgrens lacht men zich ondertussen een breuk met zoveel Vlaamse inschikkelijkheid en principeloosheid. De N-VA heeft het grootste bewijs geleverd dat België dus wel degelijk werkt (ondanks al hun blablabla) … als je tenminste maar voldoende toegeeft natuurlijk. En daar is de N-VA nu de Belgische wereldkampioen in geworden. Gedaan met geven en toegeven? Het was maar voor te lachen zeker. Wat een bedrog, N-VA. Hopelijk krijgen jullie de rekening gepresenteerd bij de volgende verkiezingen en die komen snel
  dichterbij.

  • Citaat:” De N-VA heeft het grootste bewijs geleverd dat België dus wel degelijk werkt (ondanks al hun blablabla) … als je tenminste maar voldoende toegeeft natuurlijk.” Bart De Wever dankt zijn succes aan zijn belofte van meer Vlaanderen en minder België. En wat kregen na de electorale zege van N-VA? Juist, Meer België. Met N-VA als turbomotor van de Belgitude. Om in de Wetstraat te geraken en de Waal Michel premier te maken heeft Bart de Wever onvoorwaardelijk gekapituleerd voor de monarchie en het Belgisch establishment… en het vertrouwen van zijn kiezers onherroepelijk verbeurd. De laatste keer dat een politieke figuur zijn gemeenschap dermate bedroog was in 1593 toen Henri IV zijn protestants geloof afzweerde en katholiek werd voor de koningskroon van Frankrijk.

 3. De afhandeling van het Arco-Belfius dossier was en is dé prioriteit, de conditio sine qua non om de CD&V , en meer bepaald de ACW- vleugel mee te krijgen in andere dossiers. Het afkopen van goodwill voor de ACW- beleggers dus op de kap van de belastingbetaler, ook van deze die de zaak destijds niet betrouwde en degene die met dat ACW geen zaken wilde.Maar wellicht steekt de raad van state nog stokken in de wielen, want zuiver op de graat is de geboden oplossing niet. Ook de raad van Europa zal nog zijn zeg willen hebben. Kortom, niets is al definitief. De Arco gedupeerden moeten nog geen hoera roepen. De CD&V is ten andere ook de CVP van weleer niet meer. Noch qua grootte noch qua macht. Als stemgerechtigde kiezer een te volgen vaudeville.

 4. De CVP heeft haar buit dus volledig binnen en profileert zich ongegeneerd als Vlaams vijandige linkse partij: hogere belastingen, cliëntelisme als belangrijkste electoraal kapitaal en vooral de roep om praktijken ui het stasi arsenaal als middel om de onwillige burger die de zegeningen van links niet kan appreciëren in het gareel te houden. De NVA zit stevig in de tang, elke poging zich hiervan te distantiëren zal als deloyaal verketterd worden.