België is op de vingers getikt door het antifoltercomité van de Raad van Europa. Het comité wil namelijk dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van een minimale dienstverlening in gevangenissen in België. De organisatie spreekt zich hard uit over de toestanden in onze opsluitcentra tijdens stakingen: “Nooit zoiets gezien”, staat te lezen.

De VRT kon een buitengewoon rapport inkijken van de Raad van Europa. Het is bijzonder dat de intergouvernementele organisatie – niet te verwarren met de EU – een land zo op het matje roept. Andere landen waar dit reeds bij gebeurde zijn Rusland, Bulgarije, Turkije en Griekenland. Dit zijn staten met een slechtere reputatie dan België wat betreft publieke dienstverlening en mensenrechten.

“Nooit zoiets gezien”

“Tijdens zijn verschillende bezoeken in de 47 lidstaten de jongste 27 jaar heeft het comité nooit zoiets gezien op zo’n schaal en met zulke risico’s die erdoor veroorzaakt worden”, dat is de harde morele veroordeling die staat te lezen in het rapport van de Raad van Europa. Het bevoegde comité bezocht België reeds 10 maal. Ook voorheen werd al sterke bezorgdheid geuit. Vooral de wilde staking vorig jaar die overwegend in Wallonië wekenlang aansleepte werd negatief opgemerkt.

Het comité maant in haar rapport de Belgische staat streng aan om dringend werk te maken van een minimale dienstverlening tijdens stakingen. Gevangenen horen doorlopend recht te hebben op zorg inzake hygiëne, wandelingen en extern contact, zo vinden de rapporteurs.

De minimale dienstverlening is nochtans opgenomen in het regeerakkoord, maar tot op vandaag is hier nog geen werk van gemaakt. Justitieminister Koen Geens (CD&V) bereidt hieromtrent een wetsontwerp voor, maar de vakbonden stellen zich op als felle tegenstanders. Hierdoor is het onzeker of de minimale dienstverlening ooit wel werkelijkheid wordt. “Het strekt niet tot eer dat binnen de grenzen van Europa enkel België dit nog niet gerealiseerd heeft”, vertelt Geens aan de redactie van de VRT.

Een ander probleem dat de Belgische gevangenissen plaagt is de sterke overbevolking. Hierdoor bestaat een toenemende druk op strafrechters om lichtere celstraffen uit te spreken of celstraf helemaal te vermijden door alternatieve sancties.

1 REACTIE