Gedurende de afgelopen dagen protesteerden vele duizenden tegen de G20-top in Hamburg. In plaats van de oorspronkelijke boodschap, gingen de vernielingen die de betogers aanbrachten met de meeste aandacht lopen. Een van de de organisaties die aan de protestacties deelnam was de Belgische PVDA

In de marge van de G20-top in Hamburg waren er in de stad massaal rellen uitgebroken. Extreem-linkse betogers – veelal gemaskerd – zaaiden vernieling. Het bilan van de protesten: minstens 476 gewonde agenten, verschillende uitgebrande auto’s en schade voor ettelijke miljoenen euro’s.

PVDA: “Het signaal van solidariteit”

De PVDA heeft problemen met de G20 omdat hier de “internationale topelite” de “lijnen [uitzet] van [de] kapitalistische ontwikkeling”. Verder stelt de partij dat “de toekomst van ons allemaal […] er op bijzonder ondemocratische wijze [wordt] besproken door een select clubje”. Opvallende taal, want bijna alle deelnemende staatshoofden en regeringsleiders zijn ofwel rechtstreeks dan wel onrechtstreeks door hun bevolking verkozen.

De PVDA stelt dat “tegenover de elitepolitiek die de neoliberale globalisering wenst verder te zetten, […] activisten uit meer dan honderd landen samen[komen] om een ander signaal te geven. Het platform NoG20 omvat organisaties en activisten uit de hele wereld en organiseert tijdens de top in Hamburg massaprotesten. Het platform wordt ondersteund door milieubewegingen, vluchtelingenorganisaties, sociale organisaties, politieke partijen … Het is daar dat de sociale en ecologische toekomst van onze planeet wordt verdedigd, niet in de zwaar beveiligde conferentiezalen van de wereldleiders. PVDA en Comac gaan dan ook mee protesteren tegen de G20 en roepen iedereen op om mee een sociale en ecologische toekomst te verdedigen in Hamburg”.

Gezien de aanwezigheid van de partij en de gewelddadigheden die plaatsvonden werd de PVDA door SCEPTR gecontacteerd. Op de vraag of zij konden uitsluiten dat zij niet betrokken waren bij de gewelddadigheden hebben wij tot op heden geen antwoord gekregen.

Gevatte reacties

Het spoor van vernieling dat extreem-linkse demonstranten in Hamburg achterlieten, veroorzaakte een wijdverspreid ongenoegen op sociale media. Mensen die zich eerder als rechts van het politieke spectrum zouden identificeren, vroegen zich af hoe de berichtgeving zou zijn indien rechtse betogers een dergelijke vernieling zouden aanrichten.

Ook Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, reageerde al op de geweldsuitbarstingen. Zo wees hij met de tekst “F*ck Kapitalism! F*ck big companies! One Big Mac menu please” op de vermeende hypocrisie bij linkse demonstranten.

6 REACTIES

  1. Al ooit anders geweten ?? Het enige wat een bepaald Links (uitschot) kan bij vergaderingen van officiële instanties (die zij steevast “de kapitalisten”) blijven noemen is vernielen, geweld en chaos creëren. Voor mij mogen ze iedereen met een doek voor zijn smoel oppakken, en lukt het niet dan tenminste eens een goeie lel verkopen. Als je je smoel niet durft tonen, blijf dan thuis. Je bent toch niets deftig van plan…Ze zouden beter eens nadenken over wie en wat de economie doet draaien en mensen een inkomen bezorgt …(of die altijd eerlijk draait, is wel voer voor een andere discussie)

  2. Het is geweten dat de (ondemocratisch (aangeduide) top van PVDA uitspraken doet die op gespannen voet met de realiteit staan. Dat is een gevolg van knulligheden, waarop Peter Mertens zich meer dan eens op laat betrappen, maar ook van de extreme concurrentie met Groen/Ecolo en Spa en haar bevoorrechte en innige partner (in crime?) PS.