De politie van Amsterdam onderzoekt een reeks “discriminerende opmerkingen” op sociale media naar aanleiding een uitzending van een herdenking van de afschaffing van de slavernij.

De herdenking vond op 1 juli plaats in het Oosterpark in Amsterdam en werd rechtstreeks uitgezonden op de televisiezenders NOS en AT5. De NOS zond de herdenking ook uit op facebook, waar de reacties geplaatst werden.

“Uit de anonimiteit”

Op AT-5 zegt hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg het volgende: “We hebben op 1 juli een waardige mooie herdenking gehad in het Oosterpark, waarbij ook de politie aanwezig was. Tijdens de uitzending hebben we gezien dat er op sociale media opmerkingen werden gemaakt die strafrechtelijk niet kunnen. Het is echt fors grensoverschrijdend. Ik ga die opmerkingen hier niet herhalen.”

Op dit moment heeft de politie één aangifte van verschillende opmerkingen. De hoofdcommissaris zegt dat hij nog meer aangiften verwacht, dan zal een dossier opgemaakt worden en dit zal overhandigd worden aan het Openbaar Ministerie.

De Amsterdamse politie wil dit soort opmerkingen op sociale media uit de anonimiteit halen. “Er komt een dossier van die mensen en dat wordt overhandigd aan het Openbaar Ministerie. Wij zetten alles op alles om deze mensen uit de anonimiteit te halen om te laten zien dat we in deze stad geen racisme en discriminatie accepteren”, aldus Aalbersberg.

Slavernij in Nederland

De herdenking vond plaats op 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam. Er waren verschillende sprekers voorzien. Daarnaast waren er aansluitend muzikale optredens tijdens het Keti Koti-festival, waarmee het einde van de slavernij werd gevierd.

Nederland is eeuwenlang een koloniale macht geweest. De slavernij werd in 1863 in Suriname en de Nederlandse Antillen afgeschaft, het was daarmee één van de laatste Europese landen die dat deed, enkel Spanje en Portugal volgden later.

9 REACTIES

    • Correct. Tegenwoordig wordt vaak gedaan alsof slavernij een uitvinding is van blanke West-Europeanen, waarvoor we nog steeds verantwoording moeten afleggen. Dat past natuurlijk bij de zelfverachting van onze intellectuele elites en de gecultiveerde slachtoffercultuur die daarmee samenhangt. We zouden net moeten vieren dat de Westerse beschaving de eerste en enige is die uit eigen beweging – puur op morele grond – een einde heeft gemaakt aan een praktijk die doorheen de geschiedenis in alle culturen als normaal en aanvaardbaar werd beschouwd.

  1. Wij hebben geen idee welke deze opmerkingen waren, dus we kunnen er ook niet over oordelen of ze over de schreef waren en of het racistische uitspraken waren. Tegenwoordig wordt er met dit label nogal slordig en selectief omgesprongen. Uiteindelijk zijn we hier ook een gedachtenpolitie aan het installeren. Maar toegegeven, op sociale media loopt de emmer soms meer dan over. Je kan wel degelijk kritiek hebben op zo een evenement omdat het inderdaad het zoveelste bewijs is van de hypocrisie die er heerst, zoals vorige reageerder al liet weten. Of omdat men met de maatstaven van vandaag, de wereld van toen taxeert. Maar dat is geen reden voor grof taalgebruik en onheuse uitspraken.

  2. Zoals Mark Steyn opmerkte: ‘Everything is policed except crime.’

    Het is onvoorstelbaar dat kostbare politiemiddelen besteed worden aan het opspeuren van beledigingen op het internet. Ik kan me ook wel eens ergeren aan respectloze en verwerpelijke commentaar, maar in een democratische samenleving moeten burgers nu eenmaal bereid zijn om meningen die ze als beledigend ervaren te tolereren. Hoe ging dat kinderrijmpje ook alweer? ‘Sticks and stones may break my bones, but words will never break me.’

    Het probleem met betrekking tot ‘hate speech’ is bovendien: wie bepaalt wat ‘hate speech’ is? Welk tribunaal van onafhankelijke experts, welke Engelen van de Waarheid, gaan we selecteren om te bepalen wat wel of niet onder die noemer valt? In Canada is er onlangs omstreden wetgeving ingevoerd die het mogelijk maakt om mensen te vervolgen die weigeren de voornaamwoorden toe te passen die transseksuelen zichzelf toekennen.

  3. Politiek-correct ontaarde mentaal geconstipeerden menen zelfs de etnische term “neger” als “racistisch”(sic) te mogen qualificeren en te vervangen door de geografische term “Afrikaan”. Net of blanke “Afrikaners”, nazaten der “Boers” uit Zuid-Afrika en bruine “Berbers” en “Arabieren” uit Noord-Afrika geen “Afrikanen” zouden zijn ; pure & onversneden “DISCRIMINATIE op basis van huidskleur” ! De objectief-correcte betekenis van “neger” staat zonder politiek-correcte censuur vermeld in het dikke Van Dale woordenboek. Er staat ; “neger = lid van een van de zwarte rassen die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig zijn”, tot spijt van elke PoCo-propagandistische pipo n pipa die het benijdt. http://www.vandale.nl