Vicepremier voor CD&V, Kris Peeters, wil binnen zijn partij het privatiseringsdebat aanzwengelen. N-VA en Open Vld zijn hier zeer verheugd over. Zo onderzocht minster van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), in het verleden al de opbrengst van een mogelijke privatisering van Belfius

De Belgische overheidsschuld is al jaren zeer hoog en neemt steeds toe. Op dit moment bedraagt deze zo’n 106 procent van het BBP. In absolute cijfers komt dit neer op 430 miljard euro. Vandaag echter geeft dit budgetair niet al te veel problemen aangezien de centrale banken lage interestvoeten hanteren. Stijgen deze echter, of komt er een volgende financiële crisis, dan komt België in financieel zwaar weer terecht. Om die reden stelt Peeters dat “we […] de komende maanden goed [moeten] nadenken over hoe we met overheidsparticipaties omgaan”.

Peeters (CD&V): “Onze schuld­ratio hypothekeert de toekomst”

Ondanks dat Peeters het belang van “een goede begroting die de goedkeuring van Europa wegdraagt” niet wil miskennen stelt hij dat we “als konijnen naar een lichtbak” naar een begrotingsevenwicht kijken. De overheidsschuld is volgens hem “een grotere uitdaging”. Volgens Peeters hypothekeert “onze schuld­ratio […] de toekomst. Er zijn niet zo veel manieren om die te verminderen.”

Het verkopen van belangen in overheidsbedrijven zoals Belfius en Proximus loert met andere woorden om de hoek. Concreet pleit Peeters voor een werkgroep die het dossier in alle discretie onder de loep neemt. Want “hoe meer dat publiek verloopt, des te moeilijker loopt de discussie”, stelt de vicepremier. Dit alles dient volgens hem op een “zorgvuldige manier” te gebeuren. “Wanneer we te veel aandelen op de markt gooien, zakt de prijs. Bovendien moeten we rekening houden met sociale aspecten – het personeel, de vakbonden. Het moet gefaseerd gebeuren”, aldus Peeters.

Europese regels

Indien België al zijn overheidsbelangen van de hand zou doen, kan dit zo’n 26 miljard euro opbrengen. Van de Europese Unie mag dit geld niet zomaar gebruikt worden. Ofwel bouwt men hiermee de schuld af, ofwel investeert men dit. Veel zoden aan de dijk brengt dit laatste echter niet. Integendeel, de schuldratio blijft hetzelfde.

Elk voordeel heeft echter zijn nadeel. Zo zal de Belgische Staat na de verkoop, geen dividenden meer ontvangen. Deze mogen echter, in tegenstelling tot de opbrengen van de verkoop van overheidsbelangen, wel worden gebruikt om courante uitgaven te dekken. Volgens Peeters is dat “een terechte opmerking. Toch gaat dat om kortetermijndenken. Die opbrengsten moeten we maar op een andere manier realiseren. De lage interestvoeten blijven niet eeuwig duren. Als de interest op de schuld stijgt, daalt de waarde van de overheidsbedrijven.”

Proximus en Bpost klaar voor privatisering

In 2015 schreven de zakenbanken Nomura en Leo­nardo en de consultant Syncap een rapport over privatiseringen voor de regering. Hieruit bleek dat Proximus en Bpost klaar waren voor een snelle privatisering. Ook de waarde van BNP Paribas, Bel­fius, Ethias, de Nationale Loterij en Brussels Airport werd bepaald.

2 REACTIES