Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) holt de Duitse bondskanselier Angela Merkel achterna. In De Tijd belooft de vice-premier iedere Belg tegen 2025 een job. Ondertussen krijgt Peeters vooral kritiek op zijn uitspraken. Zo noemt Ive Marx, hoogleraar in sociaaleconomische wetenschappen (UAntwerpen) de belofte van Peeters “gebakken lucht”.

Peeters acht een werkloosheidsgraad van minder dan drie procent tegen 2025 “realistisch”. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg deze nog 7,6 procent. Het Planbureau voorspelde eerder dat deze tegen 2018 zou dalen tot 6,6 procent. Peeters echter, blaakt van de ambitie en belooft tegen 2025 een werkloosheidsgraad van maximum drie procent. Geen werkloosheid is immers niet mogelijk. In dat geval zouden nieuwkomers op de arbeidsmarkt en ontslagen werknemers meteen een arbeidsplaats moeten vinden.

Half miljoen banen

Om de belofte van Peeters te kunnen waarmaken zouden er zo’n 456.000 jobs moeten bijkomen. Volgens ramingen zouden er deze regeerperiode zo’n 216.000 bijkomen. Bijgevolg zijn er dus nog zo’n 240.000 bijkomende arbeidsplaatsen vereist.

Eerder deed Angela Merkel een soortgelijke belofte. Duitsland echter, staat er veel beter voor dan België. Zo kent het land een werkloosheidsgraad van slechts 4,1 procent. België daarentegen moet het stellen met 7,6 procent. Het grootste probleem is echter dat er in Duitsland in verhouding veel meer mensen aan de slag zijn. Zo kent het land veel minder langdurig zieken en gaan de werknemers er later op pensioen.

Ook op het vlak van de tewerkstellingsgraad scoort België veel slechter dan Duitsland. Zo heeft 79 procent van de Duitse bevolking tussen de 20 en 64 jaar een baan. In België daarentegen heeft slechts 68 procent een arbeidsplaats. Willen we het op dit vlak even goed doen als de Duitsers, dan moeten er nog zo’n 732.000 banen bijkomen. Dit zou – zeker in verhouding met het aantal inwoners – een enorme opgave zijn. Zo telde België in 2016 zo’n 11.303.528 inwoners.

Marx (UAntwerpen): “Overschat Peeters onze tolerantie voor cynisme dan wel onze verstandelijke beperkingen?”

Hoogleraar in de sociaaleconomische wetenschappen Ive Marx (UAntwerpen) haalt hard uit naar de belofte van Peeters. Zo vraagt hij zich af of Peeters “onze tolerantie voor cynisme dan wel onze verstandelijke beperkingen” overschat. In tegenstelling tot wat de minister stelt, noemt Marx de belofte van Peeters helemaal geen “haalbare kaart”. In vergelijking met Duitsland heeft België namelijk een heel ander sociaal overlegmodel.

“De Duitsers hebben in hun beleid een strakke lijn getrokken en konden een loonmatiging en deregulering doordrukken omdat de sociale partners sterk verzwakt waren. Het aantal werknemers in Duitsland dat gedekt wordt door een collectieve arbeidsorganisatie is dan ook lager dan in ons land. Van een verzwakt sociaal overlegmodel, waarbij de machtsverhoudingen zijn verschoven richting de overheid is in België in sprake. Als er nog maar één kleine, milde wijziging aan die verhouding op til is, dan schreeuwen de vakbonden hier al moord en brand. Peeters heeft zo’n milde vorm al eens naar de prullenmand moeten verwijzen daardoor.”, aldus Marx.

Marx stelt dat “als Peeters hier A zegt, […] hij ook B [moet] zeggen. Wil hij een sterkere overheid als overlegpartner in ons model, die de deregulering van de arbeidsmarkt kan doordrukken? Zoiets zou hij nooit durven voorstellen. Het gaat hier louter om een loze en onverantwoorde belofte”.

Werkbaar Werk

Peeters daarentegen gelooft in de haalbaarheid van zijn belofte. Zo zitten we volgens hem “in bepaalde regio’s […] al dicht bij de drie procent. In andere regio’s van het land moet het beter”. Maatregelen die nu al reeds genomen werden zoals onder andere Werkbaar Werk en de taxshift, zullen er volgens hem voor zorgen dat de werkloosheid verder daalt. Peeters sprak ook over bijkomende maatregelen, al verduidelijkte hij niet wat hij hieronder verstond.

Ondanks dat Duitsland er dusdanig beter voorstaat is de minister van mening dat dat “onze ambitie niet [mag] temperen”. Hiervoor rekent hij ook op de samenwerking met de sociale partners en de regio’s. Volgens hem is “het […] een ambitie die we moeten delen.”

6 REACTIES

  1. Is dat er een sprookje van Moeder de Gans, H.C. Andersen, de Gebroeders Grimm of Charles Perrault ? Neen het is er eentje van de cartoon figuur “Mijnheerke Peeters”, die vroeger in de gazet (“krant” = hollandisme) stond. Dat aspergeboerke uit Puurs (op de “Parking” van ‘t Stad) zou dus burgemeester van ‘t Stad willen worden ??? WOEHOEHAHAH, de “Eddy Wally” van de Politiek, hahahaWOEHOEHAHAHA !

  2. Wat gaat Chris Peeters doen met al die Belgen, vooral nieuwe maar ook oudere die liever niet werken? Dat hij maar eens zijn licht opsteekt bij zijn vroegere klanten van Unizo, die het al hebben mogen meemaken ; gasten die zich presenteren, een paar maanden werken om weer in regel te zijn, en wanneer ze genoeg werkdagen hebben ervoor zorgen dat ze zo slecht presteren dat ze ontslagen worden en weer kunnen doppen, als ze al geen ziekte veinzen. Wees daar maar eens werkgever van. Gesyndiceerd zijn ze wel, en gewoonlijk nogal driftiger dan hun betere collega’s. Het is tenslotte van het lidmaatschap van hun vakbond dat ze het moeten hebben, niet van hun prestaties of arbeidsethiek. Sommige personen zijn gewoon niet geschikt voor de reguliere arbeidsmarkt. Het is precies deze soort die loodzwaar weegt op onze sociale zekerheid. Alles is begonnen toen de vakbonden om politieke redenen en cliëntelisme bereid werden gevonden evengoed domme luieriken te verdedigen dan de echt werkende klasse. Die wel, samen met de ondernemingen mag opdraaien voor de parasieten.

  3. Hij zal nog heel wat werk hebben in Wallonië en Brussel. En zijn misterycalls zullen er ook niet veel toe bijdragen. Uiteindelijk is Peeters een “has been”. Ik denk dat hij dat ook wel weet. Puurs is een mooie gemeente Kris, Antwerpen ligt daar continenten vandaan. Jammer, want ooit vond ik Peeters een degelijke politicus.

  4. ‘Iedereen aan het werk’ is in Belgische context een absurd statement. De economie van Wallonië is zo slecht als die van Griekenland, en Brussel kampt met zowel met hoge werkeloosheidscijfers als met een onmogelijkheid tot goed bestuur. Tegen 2025 zouden de cijfers wel eens nog slechter kunnen zijn dan vandaag. Kris Peeters is van intelligent (zaken)man verveld tot een populistisch politicus. Verziekt door machtsstrijd. Ik had ooit respect voor hem. Zielig.

  5. Na 12 jaar heeft Kris Peeters zijn verleden volledig achter zich gelaten en is een politcus van de oude school geworden.
    Een politcus van de oude school wordt gekenmerkt door 3 stadia; eerst beloven, daarna niets doen, en tenslotte uitleggen dat er belangrijkere zaken aan de orde zijn. Kris Peeters beheerst deze kunst ten gronde (b.v. iedereen een job beloven, niets rond Arco doen, en als Vlaming het communautaire veraf schuiven.