MR en cdH hebben een akkoord gesloten over een nieuwe Waalse regering zonder de PS. Dat hebben MR-voorzitter Olivier Chastel en cdH-voorzitter Benoît Lutgen gecommuniceerd via Twitter. De nieuwe regering kan echter maar op steun rekenen van 38 van de 75 zetels. Dat is het absolute minimum waardoor er geen enkele marge overblijft.

Lutgen van de cdH zal samen met Chastel om 16u00 het regeerakkoord voorstellen in het Waalse Parlement te Namen. Dit betekent dat voor het eerst in maar liefst 30 jaar er een Waalse regering zal zijn zonder de PS.

Gezien er nog maar twee jaren resten van deze regeertermijn wordt een kleiner akkoord voorgesteld. Toch zijn er wel enkele ingrijpende veranderingen voorgesteld:

  • De provinciestructuren zullen verdwijnen als het van de nieuwe gewestregering afhangt. Echter, de provincies zelf zouden blijven. De Duitse Gemeenschap krijgt hierbij extra bevoegdheden. Om de provincies af te schaffen is echter een twee derde-meerderheid nodig. Daarover beschikken MR en cdH niet.
  • Inzake cumuls worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Ministers zullen zo niet meer ‘titelvoerend’ burgemeester kunnen zijn, maar gewoon gemeenteraadslid moeten worden.
  • De vergoedingen voor de bestuurders van overheidsbedrijven wordt ingeperkt. 200 bestuursfuncties zouden geschrapt worden. Verschillende overheidsbedrijven zullen fuseren waardoor dit mogelijk wordt.
  • De nieuwe Waalse regering wil inzetten op industrialiseren. Hierbij wil de nieuwe gewestregering aandacht geven aan de Waalse KMO’s en innovatie stimuleren door beter met universiteiten samen te werken.
  • Tot slot willen de MR en de cdH een “traject voor schuldenafbouw” uitstippelen. Hierbij stelt de gewestregering in spe ook een aantal lastenverlagingen in het vooruitzicht. Het gaat onder meer over de afschaffing van het kijk- en luistergeld en het schrappen van successierechten voor partners van overledenen.

De nieuwe regering zal moeten concurreren met de regeringen waar wel nog steeds de PS aan de macht blijft. Voorlopig zijn dit nog steeds de Franse gemeenschap en de Brusselse gewestregering. Hier hebben de MR en de cdH niet voldoende zetels om een meerderheid te vormen.

Normaliter zal nu MR als grootste partij de nieuwe minister-president leveren. Vraag is of huidig partijvoorzitter Olivier Chastel die taak op zich zal nemen of een ander MR-kopstuk dit zal doen. Ook wat cdH betreft is het uitkijken of partijvoorzitter Lutgen minister zal worden of voorzitter gaat blijven.

Zodra een motie van wantrouwen tegen de huidige regering wordt ingediend kan de zittende regering opgedoekt worden en de nieuwe worden ingeleid. Gisteren kondigde zittend minister-president van Wallonië Paul Magnette (PS) al aan dat hij terugkeert naar Charleroi om er terug de burgemeesterssjerp op te nemen.

SamuScandale

De onthullingen rond Samusocial hebben reeds zware politieke gevolgen gehad. De hele PS kwam in opspraak toen bleek dat de Samusocial in 2016 alleen al 60.000 euro aan zitpenningen uitdeelde aan het bestuur. Dat bestuur was doorspekt met PS-leden waaronder de toenmalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (ex-PS) en OCMW-voorzitter Pascale Peraïta (ex-PS).

De hele affaire leidde tot het ontslag van Mayeur als burgemeester en Pascale Peraïta als OCMW-raad-voorzitster. Dit werd opgevolgd door een heuse regeringscrisis in Brussel en Wallonië alwaar de positie van de PS onhoudbaar werd voor coalitiepartner cdH van Benoît Lutgen.

Sinds het schandaal rond Publifin en Samusocial en de betrokkenheid van de PS daarin is de communistische PTB (PVDA) in de Waalse peilingen als een pijl omhoog geschoten en reeds groter geworden dan de PS.

1 REACTIE