Dit jaar zijn tijdens de eerste 5 maanden minstens 480 criminele migranten Nederland uitgezet. In totaal werden er zo’n 615 vreemdelingen veroordeeld. Hiervan werden er dus 78 procent uitgezet, waarvan het grootste deel onder begeleiding.

Volgens de gegevens vrijgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justititie gaat het onder meer om zo’n zestig Albanezen, zestig Surinamers, vijftig Algerijnen en nog eens een vijftigtal Marokkanen.

Stijging uitzettingen

Het aantal criminele vreemdelingen dat Nederland kan worden uitgezet stijgt de laatste jaren. Zo werd in 2011 zo’n 72 procent weggestuurd, daarna steeg het percentage richting de 80 procent. Intussen zijn er sinds 2011 5.290 criminelen uit het land vertrokken. Het soort criminele feiten waar het om gaat zijn onder meer drugsdelicten, diefstallen, zedenzaken en in één enkel geval moord.

Het merendeel van hen is onder begeleiding uitgezet. Van zo’n 100 gevallen heeft het ministerie echter geen bewijs dat ze zijn aangekomen in het land van herkomst. Deze uitzettingen lukken in relatief veel gevallen, dit omdat criminelen vaak nog hun reisdocumenten bezitten. Die hebben zij nodig om te kunnen reizen en om bijvoorbeeld netwerken voor mensensmokkel en drugshandel op te zetten. Om die reden zijn criminele vreemdelingen vaak makkelijker over te dragen aan hun land van herkomst dan asielzoekers.

Asielzoekers

Bij asielzoekers ligt de uitzetting lastiger. Deze geraken vaak doelbewust hun paspoorten kwijt om hun kans op het krijgen van een verblijfsvergunning te vergroten. Bijvoorbeeld als hun land van herkomst als veilig bestempeld is terwijl de asielzoeker daar niet naar wilt terugkeren. Hun landen van herkomst weigeren immers vaak hen terug te nemen als hun nationaliteit moeilijk vast te stellen is.

Eerder deze week nog ontstond er ophef in Nederland omdat de politie in veel gevallen misdrijven van criminele asielzoekers niet vervolgde maar liever overging tot uitzetting. Ook bleek er zich onder de asielzoekers een groot aantal te bevinden dat verdacht wordt van criminele feiten. Volgens staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) is dat echter “geen beleid”. Wel worden vreemdelingen van wie de uitzetting geregeld is niet vervolgd voor bijvoorbeeld winkeldiefstallen als dit hun uitzetting kan vertragen.

De minister maakte het vorig jaar al makkelijker om criminele vreemdelingen uit te zetten. Zij kunnen nu ook worden teruggestuurd als zij veroordeeld zijn tot een voorwaardelijke straf van zes maanden. Ook in België worden er de laatste tijd recordaantallen criminelen het land uitgezet en ook hier werd recent de wet versoepeld om het makkelijker te maken criminele vreemdelingen uit te zetten.