In de politiezone Mechelen-Willebroek wordt elke identiteitscontrole van een burger centraal geregistreerd. Ook moet elke burger geïnformeerd worden over de reden van de controle. Dit is al zo sinds mei. De politiezone doet dit om ‘etnisch profileren’ tegen te gaan. Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) wil een voortrekkersrol spelen wat dit betreft.

Etnisch profileren is de praktijk van sommige agenten of leden van veiligheidsdiensten om bepaalde etniën te pre-selecteren bij controles of andere vormen van ordehandhaving. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat moslims sneller gecontroleerd worden wanneer anti-terreuracties worden uitgevoerd. Deze praktijk is echter verboden en verhit bovendien de gemoederen. Nochtans zijn er zeer weinig cijfergegevens over de praktijk waardoor het moeilijk valt vast te stellen hoe structureel dit probleem is. In Mechelen neemt men alvast toch preventieve stappen.

 

“Dat het bestaat is een grote schande”

“Sinds mei wordt elke identiteitscontrole geregistreerd”, vertelt Somers aan BELGA. De burgemeester vervolgt: “De agent moet elke controle aan de meldkamer melden, zeggen wie hij is, wie wordt gecontroleerd en de reden waarom. Bovendien vragen we de agent de reden ook mee te delen aan de gecontroleerde zelf. Dat geeft meteen een heel andere context”.

Somers benadrukt dat hij een voortrekkersrol wil nemen in de strijd tegen etnisch profileren. “Dat etnisch profileren bestaat – volgens mij zelfs op grote schaal – is een grote schande. De weinige keren dat ik zelf werd gecontroleerd, werd ik er ook wrevelig van. Als dat heel regelmatig voorkomt, dan leidt dat tot frustraties, kwaadheid, angst, agressie en soms zelfs haat tegenover de samenleving. Daar gaan we als samenleving in de fout. Wij willen hiermee een absolute voortrekkersrol spelen, de beste van de klas zijn en de grootste onderscheiding halen qua non-discriminatiebeleid”, aldus Somers.

Vorige week kwam minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) – waarmee Open Vld mee in de regering zit – nog met aanbevelingen uit Israël op de proppen inzake terreurbestrijding. Het gaat om een techniek genaamd ‘behavior detection’. Hierbij probeert men alvorens een aanslag verdacht gedrag van mogelijke terroristen te detecteren. Volgens tegenstanders zou deze techniek echter etnische profilering in de hand werken.

9 REACTIES

  • U lacht er nog mee, ook nog ! Is het al niet erg genoeg dat mannen geen vroedvrouw, verpleegster of kuisvrouw kunnen worden zonder zich eerst tot transgender te laten ombouwen ? Boven op komt dan nog de schabouwelijke discriminatie vanwege Moeder Natuur dat ENKEL mannen prostaatkanker kunnen krijgen ! Ik huiver hierbij over heel mijn politiek-correct besmet lijf.

 1. Etnische profilering kan de werking van de politie efficiënter maken. Als je weet dat er beduidend meer criminaliteit aanwezig is in een bepaalde etnische groep, lijkt het me logisch dat die groep meer controles krijgt. Dat is vervelend voor de bonafide leden van die groep, maar de schaarse middelen die er zijn moeten zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Ondanks lange tenen en overdreven emoties. Bij terroristische aanslagen bijvoorbeeld zijn er weinig uitvoerders die Jan of Piet heten. Dat is een feit dat elkeen kan vaststellen. Toch moest iedereen die naar de luchthaven wou gecontroleerd worden. Een verkwisting van middelen.

  • Juist ! Ethnische profilering zou objectief-correct kunnen duiden binnen welk bevolkingssegment het meest sacochestrekkerij genoteerd wordt, bij welk het frequentst geld “witwasserij” gepleegd wordt, bij welk het vaakst beschonken auto gereden wordt etc…Ik kan wel raden bij welke 3 “gemeenschappen” die overtredingen vermoedelijk het meest courant zouden kunnen voorkomen. U toch ook ! Maar we mogen het niet zeggen omdat objectief-correcte constataties botsen op de politiek-correcte Loge Magistraten Muur. Gedenk in deze context Voltaire’s beroemde, historische uitspraak die NOG steeds geldt ; “POUR SAVOIR QUI TE GOUVERNE, IL SUFFIT DE TROUVER QUI TU N’ES PAS AUTHORISE A CRITIQUER” Over welke Lobby zou Voltaire het gehad hebben ? Zou dat na al die eeuwen nog steeds dezelfde machtige Lobby zijn ? Indien zo, zou diens invloed wereldwijd, buiten de Moslim wereld, NOG steeds uitbreiden ? Ik weet het antwoord, U ook ???? Ikke wel !

 2. In een tijd waarin de werking van de politie reeds enorm gehinderd wordt onder het juk van de politieke correctheid, doet Bart-‘de-beste-burgemeester-van-het-heelal’-Somers er nog een schepje bovenop.

  Wat moet ik me hier bij voorstellen? Als een Mechelse winkelier overvallen wordt en het signalement doorgeeft van een jonge man van Marokkaanse afkomst, zal de Mechelse politie dan aangespoord worden om de identiteit te controleren van bejaarde vrouwen met een rollator? Als een islamitische terreurdaad plaatsvindt, zullen ze dan een gelijk aandeel orthodoxe joden en boeddhisten controleren om maar niet ‘islamofobisch’ over te komen? Het idee dat politieagenten een hele bureaucratische procedure moeten doorlopen en zich moeten verantwoorden voor het uitvoeren van identiteitscontroles, zal de opsporing en bestraffing van criminelen alleen maar moeilijker maken.

  Zowat alle gewelddadige delicten worden gepleegd door jonge mannen (16-35 jaar) waarvan een aanzienlijk deel van vreemde origine. Het is logisch dat de politie haar aandacht vestigt op mensen die tot de categorieën in onze samenleving behoren die verantwoordelijk zijn voor de meeste criminaliteit. Jammer voor de wetsgetrouwe burgers die ook onder deze risicocategorie vallen, maar als ze van goede wil zijn, zullen ze daar wel begrip voor opbrengen.

  • Politiek-correct beschouwd dient in geval van sacochestrekkerij door “jongeren” (ge weet wel) de “pas” gecontroleerd van de Zuster Maricollen om te vermijden dat “jongeren”(ge weet wel) zouden kunnen gaan bleiten bij de allochtonofiele UNIA-Lobby.

 3. Hallucinant hoe van dag tot dag de politiek-correcte ontaarde kanker steeds meer uitzaaiingen krijgt. Uit puur & onversneden plat machiavelistisch electoraal opportunisme van Okiofobie-adept Bart S. uit M. kan zo het “GEHEIM VAN HET ONDERZOEK” geschonden worden. BOVENOP zal dan nog eens het misbruik komen van al die crapuleuze “jongeren”(ge weet wel) die op grond van vermeend “racisme/discriminatie”(sic) het beklagenswaardige sukkelaarke zullen gaan uithangen bij die allochtonofiele, autochtonofobe , volkomen OVERgesubsidieerde, politiek-benoemde ambtenaartjes van het C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie & Censuur) die zich dan kunnen richten tot met sossenrode partijkaart benoemde Loge Magistratuur. In het fictief scenario dat een allochtoon een overval zou gepleegd hebben, dient de Politie dan ter “pas”controle over te gaan bij de ethnische meerderheid autochtonen, negers, joden, eskimo’s, asielKOLONISTEN, marsmannekes, bosjesmannen, pigmeeën etc…om de politiek-correcte schone schijn op te houden.