In de politiezone Mechelen-Willebroek wordt elke identiteitscontrole van een burger centraal geregistreerd. Ook moet elke burger geïnformeerd worden over de reden van de controle. Dit is al zo sinds mei. De politiezone doet dit om ‘etnisch profileren’ tegen te gaan. Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) wil een voortrekkersrol spelen wat dit betreft.

Etnisch profileren is de praktijk van sommige agenten of leden van veiligheidsdiensten om bepaalde etniën te pre-selecteren bij controles of andere vormen van ordehandhaving. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat moslims sneller gecontroleerd worden wanneer anti-terreuracties worden uitgevoerd. Deze praktijk is echter verboden en verhit bovendien de gemoederen. Nochtans zijn er zeer weinig cijfergegevens over de praktijk waardoor het moeilijk valt vast te stellen hoe structureel dit probleem is. In Mechelen neemt men alvast toch preventieve stappen.

 

“Dat het bestaat is een grote schande”

“Sinds mei wordt elke identiteitscontrole geregistreerd”, vertelt Somers aan BELGA. De burgemeester vervolgt: “De agent moet elke controle aan de meldkamer melden, zeggen wie hij is, wie wordt gecontroleerd en de reden waarom. Bovendien vragen we de agent de reden ook mee te delen aan de gecontroleerde zelf. Dat geeft meteen een heel andere context”.

Somers benadrukt dat hij een voortrekkersrol wil nemen in de strijd tegen etnisch profileren. “Dat etnisch profileren bestaat – volgens mij zelfs op grote schaal – is een grote schande. De weinige keren dat ik zelf werd gecontroleerd, werd ik er ook wrevelig van. Als dat heel regelmatig voorkomt, dan leidt dat tot frustraties, kwaadheid, angst, agressie en soms zelfs haat tegenover de samenleving. Daar gaan we als samenleving in de fout. Wij willen hiermee een absolute voortrekkersrol spelen, de beste van de klas zijn en de grootste onderscheiding halen qua non-discriminatiebeleid”, aldus Somers.

Vorige week kwam minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) – waarmee Open Vld mee in de regering zit – nog met aanbevelingen uit Israël op de proppen inzake terreurbestrijding. Het gaat om een techniek genaamd ‘behavior detection’. Hierbij probeert men alvorens een aanslag verdacht gedrag van mogelijke terroristen te detecteren. Volgens tegenstanders zou deze techniek echter etnische profilering in de hand werken.