In een interview met De Standaard lanceren Meryame Kitir (sp.a-fractieleider in de Kamer) en Yasmine Kherbache (Vlaams parlementslid) hun ideeën over werk. Een van hun speerpunten: een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse en de federale regering. Verder ijveren zij voor een betere beloning voor deeltijds werken. 

Dat de laatste peilingen alles behalve hoopgevend zijn voor de socialisten is een feit. Volgens Kherbache en Kitir dient het nu vooral over de inhoud te gaan. Daartoe lanceren zij een aantal concrete voorstellen. Verder blijven de sp.a-kopstukken van mening dat Vlaanderen een linkse partij blijft nodig hebben.

Socialisme heeft nog toekomst

Wie het over de slechte peilingen van de sp.a heeft, schermt automatisch met de verschillende PS-schandalen. Kherbache (oud-kabinetchef van Elio Di Rupo) wou niet al te veel kritiek geven op de PS. Hieromtrent is Kitir van mening dat de sp.a zich niet “van vij­and [mag] vergissen. We delen dezelfde ideologie. Ik wil samenwerken met iedereen die ons verhaal on­dersteunt: de PS, Groen, PVDA.”

Een voorbeeld waaraan de socialisten zich in donkere uren optrekken is Labour-leider Jeremy Corbyn. Deze durfde volgens Kherbache “een hoopvolle, progressieve, link­se boodschap te brengen. Vlaan­deren moet ook opnieuw fier zijn, omdat we mensen versterken, en niet omdat we mensen laten ver­drinken in zee. Dat is níét het pro­ject waar wij voor staan. Wij moe­ten met gedrevenheid en zelfver­trouwen een opbouwend project brengen.”

Een linkse partij blijft dus nodig volgens de twee sp.a-kopstukken. “Niet iedereen erft van zijn ouders, of heeft een gulle oma of opa. The­ma’s als ongelijkheid en gelijke kansen zijn voor hen écht niet achterhaald.” Zo is volgens Kitir “het socialisme […] niet dood, wij zijn nog altijd nodig. Ik zie het nog zitten. Als mensen geen job vinden en gediscrimi­neerd worden, kookt mijn bloed”.

Staten-Generaal voor Werk

Volgens de twee socialisten werken de federale en de Vlaamse regering elkaar tegen met hun arbeidsmarktbeleid. Zo werden de loonlasten federaal verlaagd en op Vlaams niveau voor laaggeschoolde jongeren en langdurig werkzoekende verhoogd. Kitir en Kherbache willen vooral die laatste groep meer aandacht schenken. Zo moeten opleidingen om hun competenties te versterken soelaas bieden.

Een ander probleem dat de socialisten aankaarten is dat deeltijds werken niet voldoende loont. Zo willen zij dat de extra contracten voor mensen die deeltijds werken, maar veel overuren presteren, worden afgeschaft. Verder willen zij dat iedere jongere een reeël jobaanbod krijgt van de VDAB. Nu zou slechts de helft van de laaggeschoolde jongeren een dergelijk aanbod krijgen.

Een laatste onderwerp dat voor de socialisten belangrijk blijft zijn de mystery calls. Deze zijn volgens de twee socialisten hét sluitstuk van een goed arbeidsmarktbeleid. “Gent doet het, Brussel start ermee. Behalve de N­VA en Vlaams Belang is ieder­een bereid om praktijktesten in te voeren. Als we alle mensen aan een job willen helpen, moeten we ook iedereen een gelijke kans geven op werk”, aldus Kitir en Kherbache.

7 REACTIES

  1. Je kan nooit failliet gaan door de stupiditeit van ‘progressieve’ politici te onderschatten. Enerzijds geloven ze – waarschijnlijk oprecht – dat zij voor ‘vooruitgang’ zijn – anderzijds bepleiten ze een alliantie met openlijke aanhangers van het marxisme-leninisme, e.g. PVDA/PTB en Jeremy Corbyn.

    Hun moralistische retoriek – ‘Wij, progressieven, zijn barmhartig, solidair, empathisch, egalitair, komen op voor de zwakkeren’ – staat in schril contrast met de werkelijkheid. Cliëntelistisch, corrupt, en bovenal: hun beleidskeuzes bestendigen de ellende van de mensen voor wie ze pretenderen op te komen.

  2. De Belgische socialisten zijn de meest oubollige, collectivistische coörperatisten die er zijn. Wereldvreemd, naïef en mede de oorzaak van een totaal verkeerd, uit de hand gelopen en onbetaalbaar migratiebeleid. Dat ze zichzelf progressief noemen is een contradictio in terminis.