Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) reageert verheugd op de beslissing van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Deze beveelt namelijk het einde van het gebruik van twee vliegroutes. Het gebruik van de korte landingsbaan 01 is ook niet meer toegelaten. 

Eerder had Fremault samen met alle Brusselse gemeenten een zaak aangespannen tegen de federale overheid. Het doel: de federale overheid dwingen om eindelijk eens te landen met het dossier van de nachtvluchten. Stevige Brusselse eisen veroorzaken echter turbulentie. Zo eist de Brusselse regering onder andere een schrapping van de kanaalroute en een vervroeging van de nacht voor vliegtuigen. Brussel wil dat deze start om 18 uur in plaats van 23 uur.

Vier maanden voor federale overheid

De rechter gaat gedeeltelijk akkoord met de Brusselse eisen. Zo mogen er tussen 23 uur en 7 uur geen vliegtuigen meer vliegen boven twee vliegroutes. Meer concreet gaat het over de kanaalroute en de ringroute. De eerste situeert zich boven Brussel-centrum waarbij de vliegtuigen vooral het Kanaal volgen. De ringroute daarentegen volgt de noordrand van Brussel.

Van de rechter krijgt de federale overheid vier maanden om een noodzakelijke aanpassing door te voeren. Is hier niet aan voldaan, dan dient de overheid een dwangsom van 100.000 euro per week te betalen. Al geeft de rechter wel een mogelijke uitzonderingsgrond mee. Zo moet – in het geval dat een aanpassing operationeel niet mogelijk is – dit “materieel en formeel” gemotiveerd worden aan het Brussels gewest. Met andere woorden, de federale overheid dient concrete elementen aan te reiken waarom een dergelijke aanpassing niet mogelijk is. Ook legt de rechter de Belgische staat de verplichting op om binnen de twaalf maanden een effectenstudie uit te voeren.

Fremault: “Historische overwinning”

Fremault is in haar nopjes met de beslissing van de rechtbank. Zo noemt zij dit op Twitter “een historische overwinning voor de Brusselaars. De rechtbank bevestigt mijn acties en vraagt de stopzetting van een reeks inbreuken.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is minder tevreden met de uitspraak. “Blijkbaar zal het voor sommigen enkel goed zijn wanneer Brussel enkel maar lusten krijgt van de luchthaven en niks van lasten. Waarom men nog zou spreken van de luchthaven Brussel-nationaal is me dan een raadsel. Ik mag alleszins hopen dat deze zoveelste rechterlijke uitspraak aanzet tot het opstellen van een vliegwet. Misschien kan de vliegwet dit weekend nog even bij op het gevulde bord van de federale regering”, aldus Weyts.