Afgelopen week kwam minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) op de proppen met een nieuw fiscaal voorstel dat het immer groeiende begrotingsgat (inmiddels nagenoeg 8 miljard) moet vullen. Gezinnen met meer dan twee kinderen mogen niet meer fiscaal bevoordeeld worden en elk kind moet eenzelfde belastingsvrije som opleveren. Maar zo’n luie oplossing werkt veeleer averechts. Wie kiest voor meer kinderen moet net meer stimuli krijgen. Zo verzekeren we de toekomst en ons pensioenstelsel. Dat schrijft Jonas Naeyaert, hoofdredacteur van SCEPTR.

Vorige week stelde Van Overtveldt een ‘kleine taxshift’ voor. Toekomstige gezinnen zouden geen boost meer krijgen wanneer ze opteren voor meer dan twee kinderen. Het idee is zo mogelijk nog kortzichtiger dan een eerder idee dit jaar om de lasten op tabak terug te schroeven omdat de inkomsten tegenvielen. Is het niet net de bedoeling dat er minder gerookt wordt? Om de gaten van vandaag te vullen, is deze regering bereid om morgen nog grotere gaten te slaan.

De kracht van kortzichtigheid

in 2015 werd met veel poeha de taxshift aangekondigd. Hier staan we dan vandaag met een lastenverlaging van 3,7 miljard en een gat van 8 miljard. Maar niet getreurd. Van Overtveldt werkt ijverig aan oplossingen, ook al is een begrotingsevenwicht in 2018 2019 geen doelstelling meer.

Begin dit jaar zei de minister dat er geen taboes mogen zijn rond het verlagen van accijnzen op tabak. Die opbrengsten vielen namelijk dik tegen, net als de verhoging van de taksen op alcohol. Nu wil de minister graag een ‘vereenvoudiging’ van de belastingvrije sommen voor kinderen ten laste. “Een taxshift voor toekomstige kinderen”, zo heet het. Gezinnen van morgen die ervoor kiezen om meer dan twee kinderen te hebben, zullen dan geen belastingsvoordeel meer genieten, maar per kind evenveel kunnen aftrekken als kleinere gezinnen. De maatregel is analoog met de andere N-VA-beslissing op Vlaams niveau: de gelijktrekking van het kindergeld. Ook ten nadele van grote gezinnen.

Met zo’n maatregelen gaan we natuurlijk nergens heen. Een vermindering van alcohol- en tabaksgebruik betekent minder medische kosten, een grotere volksgezondheid, minder verkeersongelukken enzoverder. De lange termijnbaten hiervan zijn dus niet enkel financieel, maar ook sociaal.

Vergrijzen, langzaam verdwijnen

Een nieuwe studie vond dat de beste manier om klimaatopwarming te bestrijden minder kinderen krijgen is. In dat geval draagt ons land meer dan haar steentje bij. Ons vruchtbaarheidscijfer zakt dramatisch. Kind en Gezin meldt dat Belgische vrouwen gemiddeld nog slechts 1,54 kinderen krijgen. 2,1 is nodig om een bevolking op peil te houden.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Een aantal mensen denken misschien: “Nu kunnen steuntrekkers niet meer ‘profiteren’ met hun grote gezinnen!”. Maar in werkelijkheid zal het voorstel weinig doen aan profitariaat en belast men de toekomst. Een krimpende (jonge) bevolking heeft immers heel wat problemen tot gevolg, waaronder de beruchte vergrijzing: Een omgekeerde bevolkingspiramide die het uitbetalen van pensioenen en andere uitkeringen bemoeilijkt. En intussen weten we dat we met het begrotingsgat van 8 miljard niet “de helft van de vergrijzingskost weggewerkt” hebben, zoals Bart De Wever zei in april 2015.

Sterker nog, econoom Gert Peersman waarschuwt voor een versterkte vergrijzingscrisis. Wanneer de vergrijzingsfacturen in de nabije toekomst zullen aangevuld worden met hogere rente en een nieuwe crisis, is er een groot risico op een ‘perfecte storm’. Maar deze regering kiest voor “kunstmatige maatregelen [die] de begroting telkens op [blazen]” in plaats van duurzame oplossingen, vindt Peersman samen met De Tijd-journalist Rik Van Cauwelaert in Terzake maandag.

Inhoud niet beschikbaar.
Accepteer cookies door op Accepteren in de banner te klikken

Gezinnen belasten is de toekomst belasten

Gezinnen die opteren voor meer kinderen, bewijzen onze samenleving een dienst. Ze investeren in morgen ten koste van hun eigen comfort vandaag. Als de regering profitariaat wil aanpakken zijn er effectievere en efficiëntere oplossingen dan willekeurig gezinnen afstraffen. Dit kan bijvoorbeeld door het moeilijker te maken om belastingsvoordelen en trapsgewijs stijgend kindergeld te combineren met andere uitkeringen.

Met een willekeurige afstraffing van grotere gezinnen belast deze regering mensen die wel twee stappen vooruit denken. Dit brengt ons niet vooruit. Of om het met de woorden van Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten te zeggen: “Stop met elke dag een nieuw belastingballonnetje op te laten. Zo zwengel je de economie niet aan”.