Gisteren werden er op de Vlaamse ‘superministerraad’ heel wat knopen doorgehakt. Zo werd onder de impuls van N-VA de huurwaarborg van twee maanden naar drie maanden opgetrokken. Ook voor de aanpak van jonge criminelen was er oog. Zo kan de rechter vanaf nu ook twaalfjarigen een enkelband opleggen

N-VA wil al langer dat de jeugdrechter krachtdadiger kan optreden tegen jonge criminelen. Na aanhoudende pleidooien van onder anderen Vlaams parlementslid voor N-VA Lorin Parys, krijgt de partij nu wat het wil.

Concrete interpretatie onduidelijk

Volgens het huidige jeugdsanctierecht kunnen jonge criminelen van de rechter huisarrest krijgen. Vandaag dient de lokale politie echter te controleren of de jongere effectief in huis blijft. Het opleggen van een enkelband was immers niet mogelijk. Vanaf 2019 zal dit veranderen. Bijgevolg – doordat electronisch toezicht wel mogelijk is – zal ook de taak van de politie vergemakkelijken.

Coalitiepartners CD&V en N-VA verschillen echter van mening over de toepassing van het electronisch toezicht. Zo is het volgens Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) niet de bedoeling om elke jonge crimineel een enkelband om te doen. In feite is Vandeurzen zelf ronduit tegen elektronisch toezicht voor minderjarigen. Volgens hem toont “elk wetenschappelijk onderzoek [ ] aan dat dat een negatief effect heeft. Een enkelband is absoluut niet te verkiezen. Dat weet een jeugdrechter heus ook wel.”

Of de minister nu voor of tegen elektronisch toezicht voor minderjarigen is, in feite doet dit er niet meer toe. Juridisch gezien is het voor een jeugdrechter niet langer verboden om een enkelband op te leggen en haalt N-VA zijn slag thuis. Volgens Vandeurzen echter, zal het niet zo’n vaart lopen. Volgens hem kan – “in tegenstelling tot volwassenen – […] de enkelband bij jongeren nooit opgelegd worden als straf, enkel als onderdeel van een begeleidingstraject. Eigenlijk gaat dit decreet over andere creatieve vormen van toezicht die in de leefwereld van jongeren passen. Denk maar aan toezicht via Skype, Facetime of WhatsApp.”

Onnodige opsluiting voorkomen

N-VA daarentegen is verheugd over de maatregel. Volgens Parys moet de mogelijkheid tot elektronisch toezicht voorkomen dat jongeren onnodig worden opgesloten. “Want”, zo stelt het N-VA-parlementslid, “dat zorgt ervoor dat ze het nadien moeilijk hebben om zich weer aan te passen aan de maatschappij. Dat blijkt ook uit de hoge recidivecijfers. Een enkelband geeft een grotere kans op herintegratie.”

Of de jeugdrechter een enkelband zal opleggen aan een twaalfjarige is volgens Vandeurzen echter nog maar de vraag. Zo stelt de minister dat “een rechter […] altijd [zal] kijken naar de leeftijd en geen maatregelen [zal] opleggen die buiten proportie zijn.”

ADVERTENTIE