Uit onderzoek blijkt dat Duitse kranten gefaald hebben in objectieve berichtgeving over de vluchtelingencrisis. Volgens de studie gedroeg de media zich eerder als een spreekbuis voor de Wilkommenskultur van Merkel en niet als objectief verslaggever. 

Op vraag van de Otto Brenner-stichting, een onafhankelijk wetenschappelijk instituut, voerde mediawetenschapper Michael Haller een onderzoek uit naar de berichtgeving van de Duitse media in verband met de vluchtelingencrisis.

Systeemcrisis mainstream media

Aan de hand van zo’n 35.000 artikels in verband met migratie, gepubliceerd tussen februari 2015 en maart 2016, analyseerde Michael Haller samen met zijn onderzoeksteam de kwaliteit van de Duitse media en de objectiviteit van hun berichtgeving. Bild, Die Welt, Sueddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung en een aantal regionale kranten kwamen allemaal aan bod tijdens de uitgebreide analyse. Onderzoeksvraag: Hoe berichten Duitse media over de vluchtelingencrisis?

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de media wel degelijk een rol heeft gespeeld in het vergroten van de kloof binnen de Duitse samenleving. De media zou in haar berichtgeving te weinig oog hebben gehad voor mensen met een andere visie dan Merkel’s Willkommenskultur. Journalisten namen “de visie en ook de oplossingen van de politieke elite” over en lieten andere stemmen niet of nauwelijks aan bod komen. Volgens Haller zit er een diepe kloof tussen de belevingswereld van de media en die van het volk. Hij omschrijft het als de “systeemcrisis van de mainstream media”.

“De Duitse media zijn de mensen die dagelijks met de vluchtelingencrisis te maken hadden, vergeten in hun berichtgeving over de crisis. De realiteit die werd beschreven door journalisten staat ver van de belevingswereld van een groot deel van hun publiek.”

Mediawetenschapper Hans Mathias Kepplinger noemt het “een zeer degelijk onderzoek” en merkt opvallend veel gelijkenissen op met een onderzoek dat hij momenteel voert naar hetzelfde onderwerp. In zijn onderzoek ontdekte hij dat de meerderheid van de mensen die op Duitse televisie kwamen spreken over vluchtelingen, voorstander zijn van Merkels Willkommenskultur. “Dat onderschrijft Hallers conclusie dat de media een vertekend beeld schetsten van de mate van steun die er was voor Merkels vluchtelingenpolitiek.”