“Als het juist, moet je doorbijten. En ik ben er zo van overtuigd dat een andere politiek – integriteit en een betere politieke ethiek – gewoon een [noodzakelijke] voorwaarde is. [Misschien] winnen we daarmee niks, maar het is pure noodzaak”. Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez op het VTM-nieuws na de slechte peilingen voor zijn partij begin deze maand.

De imagoschade van de PS beneden de taalgrens lijkt een impact te hebben op de politieke zusterpartij in Vlaanderen. De sp.a dook in een peiling begin deze maand onder de 10 percent. Een historisch lage score. Toch blijft Crombez vastberaden wanneer VTM-nieuwsanker Danny Verstraeten vraagt of hij niet aan zichzelf of de partijkoers begint te twijfelen.

“Eén man, één job”

“Eén man; één job, een loonplafond, minder mandaten, verplichte vernieuwing op de lijsten: we hebben dat allemaal!”, vertelt de sp.a-voorzitter over de interne herorganisatie van zijn partij. Crombez voerde allerlei deontologische interne maatregelen in zoals de ‘decumul’. Dit nadat hij de fakkel overnam van oud-voorzitter Bruno Tobback na afloop van bitsige voorzittersverkiezingen. Van meet af aan was het duidelijk dat Crombez een nieuwe politieke cultuur wou gaan belijden.

De kiezer lijkt hem dat echter voorlopig niet in dank af te nemen. “Het is wrang, want wij zijn begonnen met politieke ethiek en regels lang voor die schandalen”, vertelt Crombez daarbij verwijzend naar Samusocial en Publifin. “Dus als je zo’n peiling krijgt, komt dat hard binnen”.

Toch wil Crombez hetzelfde schone pad blijven bewandelen. De socialist gelooft dat dit noodzakelijk is om “sterk genoeg te staan voor de verkiezingen” en “eindelijk die afkoopwet voor grote fraudeurs weg te krijgen”. Hier refereert de sp.a’er aan de wet die het mogelijk maakt dat fraudeurs kunnen beroep doen op een verruimde minnelijke schikking. Daardoor kunnen fraudeurs weg geraken met slechts lichte sancties. Patoch Sjodijev, bekend van Kazachgate, kon middels deze wet zijn proces afkopen.

Crombez haalt ook uit naar de andere partijen. Volgens de partijvoorzitter doen ze te weinig om de politiek op te kuisen. “Mijn grootste probleem is dat de andere partijen aan het wegkijken zijn”, zegt Crombez. “Er zijn een paar werkgroepen geweest met kleine maatregelen, maar het is het systeem dat moet veranderen. Waarom zitten die partijvoorzitters nog altijd niet samen over minder structuren, mandaten en parlementairen, loonplafonds? We moeten samen zitten om het systeem te veranderen vóór de volgende verkiezingen en niet erna. Want dan zeggen de mensen: het zal wel”, zo vindt Crombez. “Doe het nu, verander dat politiek systeem”, besluit hij.

Links-communicerende vaten

Begin deze maand verloren de Waalse socialisten van Elio Di Rupo (PS) fel in een peiling van studiebureau ‘Dedicated Research’. De klassieke socialisten van sp.a deelden in de klappen met de PS ondanks het schone imago dat partijvoorzitter John Crombez de sp.a heeft aangemeten. Daar waar sp.a nog 14 percent behaalde in de verkiezingen van 2014 peilde men begin deze maand nog slechts 9,5 percent. Schoon schip in Brussel stad of niet, het is mogelijk dat de gepeilde kiezer onder meer het sp.a-aandeel in het Publipart-schandaal niet is vergeten.

Grote winnaar echter was de extreemlinkse PVDA van partijvoorzitter Peter Mertens. De communisten springen ruim over de kiesdrempel met een gepeilde 7,30 percent. Dit laat ademruimte toe en meerdere zetels. Ook het links-ecologistische Groen van Kristof Calvo deelt in de winst en sprong van 8,6 procent naar 12,5 procent.

1 REACTIE

  1. John ‘Backfire’ Crombez zag er maar bleekjes uit op VTM Nieuws. Het huilen stond hem nader dan het lachen. Ik had er compassie mee. Maar ‘t Is een grote jongen. Hij moet het zelf maar weten dat hij verstand op nul zet en de blik op oneindig.
    Ik kan hem enkel aanraden om het roer in handen te geven van Joris VandenBroucke en anders Caroline Gennez. Of heel misschien Jef Van Damme (dat was de suggestie te veel zeker?)