Criminele vreemdelingen worden maar zelden Nederland uitgezet. Ondanks een versoepeling van de wet in 2012 lukt het vaak niet om hun verblijfsvergunning af te nemen. Vaak wordt dit verhinderd door rechters, ook het Hof van Justitie van de Europese Unie bemoeilijkt de uitzetting.

Het ministerie schatte eerder dat de wet, die in 2012 is aangescherpt, zou leiden tot jaarlijks 475 intrekkingen van verblijfsvergunningen. Volgens de immigratiedienst IND blijken dat er nu veel minder te zijn. Zo verloren vorig jaar slechts 80 vreemdelingen hun verblijfsrecht. Het gaat hier om reguliere migranten en niet om asielzoekers. Volgens de IND komt dit voornamelijk doordat rechters sinds de verstrenging van de wet meer eisen stellen aan de argumentatie om een verblijfsstatus in te trekken.

Verharding van de wet

Om de afweging te maken of iemand het land moet worden uitgezet wordt een zogenoemde ‘glijdende schaal’ gebruikt. Hoe langer iemand in Nederland verblijft, hoe zwaarder het misdrijf moet zijn om zijn verblijfsvergunning te verliezen. In 2010 en 2012 werd de wet hierrond door de regering aangescherpt.

Zo kon vroeger iemand die meer dan vijftien jaar in Nederland verbleef bijvoorbeeld alleen worden uitgezet bij een veroordeling tot minstens acht jaar cel. Wie meer dan twintig jaar in Nederland was kon zijn zijn verblijfsrecht niet meer verliezen. Daarnaast werd de ‘veelplegersnorm’ aangepast, wie drie keer veroordeeld is kan nu het land worden uitgezet, ook bij lichte vergrijpen. Vorige week nog opperde het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie nog dat het afgelopen jaar zo’n 480 criminele migranten het land heeft uitgezet.

Het lijkt er nu op dat de rechterlijke macht de verharding van het politiek beleid wil milderen. Volgens vreemdelingenadvocaat Monique Muller steekt de rechter vaak een stokje voor het intrekken van een verblijfsvergunning. Van de tien zaken die zij behandelde maakte de rechter de intrekking in zeven gevallen ongedaan.

Ook verzwakte een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU uit 2015 de Nederlandse praktijk. Sindsdien moet de overheid motiveren dat een vreemdeling een ‘daadwerkelijk een actueel gevaar’ vormt. Volgens het Hof is een veroordeling op zich daarvoor onvoldoende bewijs.

Illegaliteit

De Nederlandse Raad van State oordeelde begin juni nog dat de verblijfsvergunning van een crimineel uit Macedonië niet kon worden afgenomen. Dit omdat hij al sinds 1978 in Nederland woont en de laatste jaren geen ernstige feiten pleegde. Toch had de man er ruim 71 maanden celstraf op zitten.

Advocaten vragen zich af of het wel zinvol is verblijfsvergunningen in te trekken van vreemdelingen die al tientallen jaren in Nederland verblijven. Zij argumenteren dat de vreemdelingen hierdoor vaak in de illegaliteit verdwijnen. Dit zou de kans vergroten dat zij opnieuw de fout ingaan.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/

1 REACTIE

  1. Ze hebben blijkbaar geen Theo Francken. Ik vind het op-de-borst-geklop van Francken niet echt gepast, maar hij doet wel zijn werk. Wie kritiek heeft op zijn aanpak, die gaat akkoord dat de wet overtreden in orde is en dat de overtreder de gevolgen niet hoeft te dragen. Niet echt een standpunt dat de veiligheid bevordert.

Comments are closed.