Het personeel van de Vlaamse overheid ontsnapt niet aan de vergrijzing. Doch volgens CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, Koen Van den Heuvel, is er voor de hoge leeftijd van de ambtenaren nog een andere oorzaak. Zo wijt hij de omgekeerde leeftijdspiramide bij de overheid aan eerdere besparingen. “Besparen op personeel botst op zijn grenzen”, stelt de christendemocraat in De Standaard

Rapporten van de Oeso brengen regelmatig interessant nieuws over de verloning en het aantal ambtenaren in België naar buiten. Waar de organisatie twee jaar geleden nog berichtte dat één op 440 Belgen voor de belastingdienst werkte, kwam deze maand aan het licht dat Belgische ambtenaren bij de duurste van Europa horen. Het grootste probleem doemt echter op met betrekking tot de betaalbaarheid van hun pensioenen. Zo spendeert België met zo’n 2,6 procent van zijn BBP nu al het meeste van alle Oeso-landen aan ambtenarenpensioenen. Een cijfer dat in toekomst alleen nog maar zal oplopen.

Risico op ‘pensioenbraindrain’

Van den Heuvel vreest echter nog andere gevolgen. Zo blijkt uit cijfers die hij opvroeg bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), dat tussen 2012 en 2016 het aandeel ambtenaren jonger dan 35 jaar daalde van 24,6 naar 20,6 procent. De groep 35- tot 44-jarigen steeg echter met 3,7 procent. Eenzelfde verhaal valt ook te vertellen met betrekking tot de groep 45- en 55-plussers, al was hier de stijging met zo’n 1,5 procent wat bescheidener.

De daling in de categorie 34 jaar en jonger wijt Van den Heuvel aan de besparingen van de afgelopen twee legislaturen. Volgens hem “leidde [dat] tot een vermindering van het aantal Vlaamse ambtenaren met ongeveer twintig procent’. “En minder nieuw personeel betekent minder jonge profielen”, stelt hij. Bijgevolg ontstaat er volgens hem het risico op een ‘pensioenbraindrain’. Zo moeten we volgens hem “opletten voor een goede kennisoverdracht. Tegelijk moet ook de kennis van de ouderen up-to-date blijven. De diensten waar nog amper jongeren werken, mogen de voeling met de jongere generatie en nieuwe trends niet missen. Een dienst die zich met innovatie bezighoudt bijvoorbeeld, is toch gebaat met jonge mensen in de rangen?” 

“We botsen op grenzen”

Uit de cijfers blijkt verder dat de leeftijdsverdeling sterk verschilt tussen de verschillende departementen. Terwijl het Agentschap Binnenlands Bestuur voor zestig procent uit 45-plussers bestaat, is meer dan de helft van de ambtenaren bij Jongerenwelzijn geen 35 jaar.

Een dergelijke scheeftrekking willen de christendemocraten op twee manieren oplossen. Enerzijds willen zij bij agentschappen met weinig jongeren extra stages creëren, anderzijds kanten zij zich tegen verdere besparingen in de ambtenarij. “We botsen op grenzen. Nu al zijn er soms externe consultants nodig. De aanwervingsstop handhaven lijkt niet verstandig”, aldus de christendemocraten.

5 REACTIES

 1. Tja, de vaste benoeming en de hoge pensioenen hebben hun keerzijde, ambtenaren worden financieel ‘gestraft’ als ze er uit stappen. Werk zoals in de privé. Geef de kans aan de ‘bazen’ om mensen te ontslaan. Zorg dat de pensioenen tussen de verschillende statuten gelijk zijn. De oplossing ligt voor het grijpen maar de cd&v (afhankelijk van de ambtenarenvakbond) wil het niet zien.

  • Inderdaad ! Het is flagrant DISCRIMINATOIR dat Economisch Productieven die de cake van het BNP bakken ,later een (halve appel) en (kwart) ei pensioen toegeworpen krijgen, terwijl al dan niet met de “juiste” partijkaart politiek-benoemde ambtenarij zijn/haar wedde als “pensioen” ziet doorlopen OP KOSTEN VAN de Econmisch Productieven !

   • Hier zijn we het eens 🙂 (leuk te discussiëren met u). Maar wat ik eigenlijk bedoelde is dat ambtenaren in een cocon zitten., Mijn vrouw is huisarts (laat het me duidelijk stellen, ik weet niet over wie het ze heeft, ik ken die mensen niet) maar ze heeft twee patiënten, ambtenaren, met een burn-out. Die mensen kunnen er gewoon niet uitstappen omdat ze zwaar financieel gestraft zouden worden. Zouden we de overstap tussen de verschillende statuten niet makkelijker moeten maken en alle werkenden met een gelijkaardig statuut en pensioen ‘belonen?’. Blijkbaar zijn ook ambtenaren slaaf van hun gunstige statuut.
    Daarenboven, ik vind het maar normaal dat iedereen gelijk zou behandeld worden en dat de economisch productieven daarvan op zijn minst evenveel de vruchten zouden mogen plukken als de ambtenaren.

 2. Nederland met minimaal 14 miljoen inwoners klaart de klus met nauwelijks 800.000 ambtenaren. Federaal België met zijn satellietstaten heeft met méér dan 1.000.000 ambtenaren nog steeds een nijpend tekort. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Een ambtenaar om een brief te schrijven, dan een ambtenaar om die brief in een enveloppe te steken vervolgens een ambtenaar die deze enveloppe toeplakt en dan een ambtenaar die de brief op post doet. Zó werkt ons systeem. De talloze rustpauzes en verlofdagen die ambtenaren krijgen alsook hogere pensioenen dan de privésector snijden een enorm gat in de schatkist. Dan zit de CD&V nog wanhopig te zagen over een tekort aan ambtenaren? Dat ze eerst beginnen met de afschaffing van de vaste benoemingen en statutaire ambten. Dan zal het stilaan beteren.