Kristof Calvo, de fractieleider van Groen in de Kamer, stelt in een interview met VTM Nieuws dat de N-VA “zenuwachtig” aan het worden is. De reden hiervoor zou zijn dat Groen zich meer en meer als de grote uitdager van de N-VA aan het presenteren is. Of volgens Calvo, omdat “Groen een hoopvol alternatief” is.

Het sluimerend conflict tussen Groen en N-VA begint meer en meer naar een open oorlog te evolueren. Eerder gaf N-VA-voorzitter Bart De Wever het ‘officiële startschot’ naar aanleiding van het Samusocial-schandaal. Zo stelde hij dat partijen zoals groen “altijd aan dat systeem [hebben] deelgenomen. Nu hebben ze plots niets gezien, nooit iets gehoord. Ze stappen uit het modderbad, wanen zich volledig proper, zeggen dan ‘schandaal’ en roepen om het hardst de maagdelijkheid uit.” 

De oorlog gaat echter verder. Terwijl Calvo volop inhakt op Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en De Wever, pent Kamerlid voor N-VA Peter Dedecker zijn blog vol met verwijten aan Groen. Ook N-VA-directeur Piet De Zaeger, deed zijn duit in het zakje door Calvo een “leugenaar te noemen.

Groen laat zich niet onbetuigd

In de studio van VTM Nieuws liet Calvo zich echter niet onbetuigd. Zo stelde hij dat “Bart De Wever […] zenuwachtig [aan het worden is]. Hij ziet de peilingen ook. Hij ziet dat wij de handschoen opnemen, en we zullen er niet mee stoppen. De N-VA vindt dat vervelend, maar dat zie ik als een compliment. Bovendien komen de aanvallen niet toevallig op het moment dat wij de megacumul van De Wever aangekaart hebben. Hij zit in de Kamer, is burgemeester en partijvoorzitter. Dat kan je echt niet allemaal combineren”.

Calvo (Groen): “De N-VA vindt dat vervelend, maar dat zie ik als een compliment”

Dat N-VA de groene staatsvijand nummer één is geworden wil Calvo niet gezegd hebben. Zo spreekt hij “niet graag over vijanden”. Volgens Calvo voelt de N-VA wel “dat Groen een hoopvol alternatief [wil] zijn. N-VA stemt vaak voor onrechtvaardige maatregelen, dat willen wij net niet. N-VA staat politieke vernieuwing in de weg, Groen wil de motor zijn van vernieuwing. Het zal dus zeker nog clashen”

De oorzaak van het conflict

Het conflict draait echter om meer dan welke maatregelen de werkgroep ‘politieke vernieuwing’ neemt. Zo beseffen beide partijen maar al te goed dat bij de komende verkiezingen politieke zuiverheid een belangrijk punt zal zijn. Om die reden probeert Groen zich witter dan wit te presenteren. De N-VA daarentegen, die angst heeft om bij de traditionele partijen gerekend te worden, probeert Groen op onzuiverheden te betrappen.

De inzet is hoe dan ook zeer hoog. Wouter Van Besien, de fractieleider van Groen in Antwerpen, wil De Wever bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van de troon stoten. Vandaar ook dat Groen voortdurend focust op de afwezigheid van De Wever in het federaal parlement. Zo stelde Calvo onlangs dat we “Bart De Wever bijna overal [zien], maar in de Kamer horen we hem amper. Hij dient geen mondelingen noch schriftelijke vragen in. Hij heeft geen wetgevende initiatieven. Ik heb hem al zien kaarten, maar ik hoor hem niet in de Kamer. Hij is er louter om te stemmen, om zijn loon om te strijken en dat kan voor mij niet.”

Calvo: “We moeten mensen dichter bij elkaar brengen”

Op de vraag of Van Besien de volgende burgemeester moest worden, antwoordde Calvo zeer duidelijk. Volgens hem is Van Besien “een kans [voor Antwerpen] om een echte burgemeester te krijgen, om een beleid te krijgen in een van de mooiste steden van Vlaanderen”. Antwerpen is volgens Calvo een stad “waar zoveel mogelijk is als we mensen dichter bij elkaar brengen en echt met elkaar in gesprek gaan na een moeilijke periode zoals het ‘politiegeweld’ in Borgerhout”.

Over dit laatste, het geweld dat tegen de politie werd gebruikt, clashte Bart De Wever al met Wouter van Besien. De ecologist stelde toen dat er “volgens buurtbewoners […] op een zeker moment een machtsontplooiing [is] geweest die de hele buurt tegen de agenten in het harnas joeg. Met agenten die de wijk kennen, kun je gerichter optreden tegen mensen die de boel verzieken”, aldus van Besien. De Wever daarentegen stelde dat hij hoopte dat Van Besien nooit de politie in Antwerpen zou gaan leiden.

Calvo heeft zelf zes mandaten

De mandaten van Kristof Calvo.
Foto: Cumuleo. De mandaten van Kristof Calvo.

Calvo echter, stapelt zelf heel wat bezoldigde mandaten op naast zijn beroep als Kamerlid. Hij combineert weliswaar geen wetgevende rollen met uitvoerende sensu stricto, maar wel is hij Kamerlid, fractieleider, gemeenteraadslid en politieraadslid. Daarnaast is hij onbezoldigd voorzitter van mmMechelen Feest vzw, hetgeen lokale festiviteiten organiseert zoals Maanrock. Normaliter is zoiets een uitvoerende bevoegdheid van de ‘Schepen van Feestelijkheden’. Het leiden van mmMechelen Feest wordt wordt dan ook gedeeld tussen Calvo en Mechels Schepen Björn Siffer (ook Groen). Calvo is tevens onbezoldigd bestuurder bij Groen FV.

Nochtans staat op de site van Calvo te lezen dat “parlementsleden […] voltijds met hun job [moeten] bezig zijn en dus geen bijkomende mandaten uitoefenen. Ook in de media roemt Calvo “het mooie principe van één man/vrouw, één job”. Bovendien was Calvo zijn cumulaangifte niet volledig in orde. Zo was hij vergeten zijn mandaat van fractieleider aan te geven.