Fouad Belkacem krijgt ongelijk het Europese Hof voor de Rechten (EHRM) van de mens. De videoboodschappen waarin Belkacem opriep tot jihad kunnen volgens het EHRM worden bestempeld als haatdragend en vallen niet onder de vrijheid van meningsuiting. 

Fouad Belkacem zit ondertussen vier jaar in de cel. De moslimextremist wou de gevangenis halftijds kunnen verlaten. ‘s Avonds zou hij dan in de gevangenis overnachten. De strafuitvoeringsrechtbank sprak zich in juni negatief uit over het verzoek van Belkacem.

De Antwerpse rechtbank noemde Belkacem in 2015 een staatsgevaarlijke haatprediker en bestempelde Shariah4Belgium als een terroristische organisatie. Belkacem werd veroordeeld tot 12 jaar cel. De straf werd vorig jaar in beroep bevestigd.

Belkacem plaatste Youtube-filmpjes online die aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims. De extermistische moslim stapte naar het EHRM in Straatsburg.

Belkacem bracht als argumenten aan dat hij nooit had willen aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen niet-moslims. Het enige dat hij naar eigen zeggen wou doen, is het verspreiden van zijn opinies en ideeën. Belkacem wil zich op die manier beroepen op artikel 10 van het Verdrag, dat de vrije meningsuiting waarborgt.

Vrije meningsuiting

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens verwerpt de argumentatie van Belkacem. De boodschappen gaan volgens het Hof in tegen waarden die verankerd zijn in het mensenrechtenverdrag, zoals tolerantie en non-discriminatie. Belkacem zal zich dus niet kunnen beroepen op artikel 10.

 

 

1 REACTIE