Open Vld-politicus Geert Versnick komt opnieuw in opspraak. Ditmaal omdat hij al vijf jaar op rij, twee maal per jaar, een luxehotel in het Thaise Bangkok bezoekt. Voor de liberaal functioneert de Thaise hoofdstad steevast als tussenstop voor zijn werkreizen naar Vietnam en China. Over dergelijke praktijken deed Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in het verleden stevige uitspraken.

Versnick is geen onbesproken blad in de Belgische politiek. Eerder raakte hij al driemaal in opspraak. Dit gebeurde voor de eerste keer bij het omvallen van Optima. De liberale politicus had namelijk de provincie Oost-Vlaanderen – terwijl hij de functie van gedeputeerde heeft – aangeraden om beleggingen te doen bij Optima. Versnick zelf was tegelijkertijd bestuurder bij Optima waarvoor hij tussen 2013 en 2015 zo’n 130.000 euro ontving via zijn BVBA. Later kwam aan het licht dat hij een etentje – gesponsord door bouwpromotoren – organiseerde. Op zich niets bijzonder, zij het niet dat Versnick binnen de deputatie over bouwvergunningen en verkavelingen beslist. Begin april van dit jaar kwam de liberale politicus opnieuw in opspraak. Zo bleek hij meer te verdienen dan de bedragen die eerder waren meegedeeld: bijna 90.000 euro netto per jaar.

Deputatie weet van niets

Versnick ‘bekommert’ zich al vijf jaar over de “bevoorrechte relaties” tussen de provincie Oost-Vlaanderen en Vietnam. Ondanks dat er vandaag al twee organisaties bestaan met een soortgelijk takenpakket – namelijk de Belgische diplomatie en ‘Flanders Investment & Trade’ – investeert de provincie al 25 jaar in een nauwe band met Vietnam. Om die reden werden de reizen van Versnick dan ook steeds goedgekeurd.

Tijdens zijn reisjes naar Vietnam (en soms ook naar China) krijgt de liberaal steeds assistentie van twee personen uit de administratie. Wat echter opmerkelijk is, is dat Versnick op een andere dag dan zijn ambtenaren reist. Zo vliegen zowel de ambtenaren als Versnick vanuit Brussel via Bangkok naar Vietnam. De liberaal echter, vertrekt meestal op een andere dag en blijft in Bangkok hangen. Hierdoor vallen zijn vliegtuigtickets fel duurder uit.

Het hotel waar Versnick verbleef in Bangkok
Foto: lebua.com. Het hotel waar Versnick verbleef in Bangkok

Riet Gillis, provincieraadslid voor Groen, stelt dat het voor niemand duidelijk is “waarom hij daar zo vaak moet zijn”. Ook Versnick zijn collega’s bij de deputatie waren niet op de hoogte van zijn tussenstops in Bangkok. Zelf was de liberaal hier ook niet transparant over. Zo zweeg hij zowel in de missie als in het budget van de reizen over een tussenstop in Bangkok. In zijn onkostennota’s spreekt hij klaarblijkelijk wel over Bangkok en meer bepaald over Hotel Lebua. Een statig hotel waarvan de goedkoopste kamer zo’n 136 euro kost. Versnick echter gaat altijd voor een suite van 320 euro met twee slaapkamers. Taxikosten, maaltijden en andere roomservices zitten hier niet bij en factureert de liberaal eveneens.

Versnick: “Aanpassen aan het uurverschil”

Versnick geeft een nogal warrige uitleg op de vraag waarom hij zo vaak naar Bangkok gaat. Aan Het Nieuwsblad laat hij het volgende weten: “ik heb de kosten enkel afgewend op de provincie omdat ik in Bangkok contacten onderhoud met de ambassade om mogelijke investeringen voor onze auto-industrie te onderzoeken, alsook om daar misschien ook een economische missie op te starten. Maar de randvoorwaarden zijn daar momenteel nog niet in orde.”

De krant vroeg verder waarom die contacten in Bangkok dan niet vermeld stonden in zijn missienota. Versnick stelt daarop dat hij “daar soms ook gewoon privé [is], en om me aan te passen aan het uurverschil en het klimaat. Op zich maakt het ook niet uit of ik nu een dag langer in Bangkok blijf of niet.” Naast het feit dat Versnick zich tijdens die dag dat hij in Bangkok verblijft niet aan zijn bestuurstaken kan kwijten, zorgt dit voor extra hotelkosten en duurdere vliegtickets. De liberaal echter was er naar eigen zeggen “altijd van uitgegaan dat dat geen verschil maakte.”

In strijd met reglement

Volgens Gillis zijn de rekeningen die Vandersnick “presenteert aan de provincie – en dus aan de belastingbetaler – […] in strijd met het reglement rond dienstreizen die de deputatie zelf heeft goedgekeurd. De provincie neemt enkel de verblijfskosten en ontbijtkosten op zich voor de duur van de missie. En vliegtuigreizen moeten per definitie in economyclass.”

Het groene provincieraadslid stelt zich ook vragen bij andere praktijken van Versnick. Zo had de liberaal de rekening van een reis op de rekening van zijn bedrijf gezet. Volgens Gilis is de kans “niet onbestaande dat hij die rekening ook nog eens indient als fiscale aftrekpost voor zijn bvba.” Zelf stelt Versnick dat hij daarover “geen zinnige uitleg [kan] geven. Dat kan een vergissing zijn van het hotel. U belt mij ook op een zondag. Ik kan dat momenteel niet nakijken.”

Blauwe lijken

Versnick brengt zijn partij opnieuw in een lastig parket. Eerder had Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten in ‘De Afspraak’ gesteld dat Yvan Mayeur (ex-burgemeester van Brussel) en Pascale Peraïta (ex-OCMW voorzitter) het geld moesten terugbetalen en zich publiekelijk diende te verontschuldigen.

De vraag is echter of Rutten Versnick überhaupt in een lastig parket kan brengen. Versnick is namelijk niet de eerste de beste. Zo maakte hij als penningmeester en rechterhand van Guy Verhofstadt veel mee en zag hij vermoedelijk nog meer. Bijgevolg lijkt het erop dat niemand de moed zal hebben om Versnick uit de partij te duwen. Alhoewel, een soortgelijke redenering werd ook opgebouwd omtrent de figuur van Yvan Mayeur en ook hij is moeten opstappen. Ondertussen vragen Vlaams Belang en PVDA om het ontslag van Versnick.